Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου ΚοζάνηςΗ Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου “Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο” ανακοινώνει ότι στο  Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), ΝΟΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»  θα λειτουργήσει η  ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π.67622/3-9-2015 Εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ:6ΘΟΠ465ΦΥΟ-53Δ), καθορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων σε τριάντα (30).

Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016  ΚΑΛΕΙ  τους υποψήφιους καταρτιζόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής  από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 στα γραφεία της ΕΠΑΣ ΒΟΗΘΩΝ-ΔΙΕΚ που βρίσκεται απέναντι από το Νοσοκομείο (Κ. Μαματσίου 6 Κοζάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461352813  και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www. mamatsio.gr

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ. ΙΕΚ, εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807 Β΄) αποτελούν τα ακόλουθα:

i. Αίτηση  (συμπληρώνεται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ).

ii. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ  ή πτυχίο ΕΠΑΣ, ΤΕΕ B΄)  (υποχρεωτικό).

iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο  
Σε περίπτωση έλλειψης  Πιστοποιητικό Δήμου (υποχρεωτικό).

iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (Μοριοδοτείται επιπλέον εφόσον υπάρχει σχετική με την ειδικότητα).

vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας -Μονογονεϊκής  (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν).

vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλούν στο Υπουργείο Υγείας.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι τέσσερα και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Στους αποφοίτους ΙΕΚ χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και η πιστοποίηση προγραμμάτων γίνεται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.