Ημερίδα στο 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης με τίτλο «Συνιστώσες Σχολικής Ιστορίας»Τρίτη πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 στην Αίθουσα Τελετών του 4ου Γυμνασίου Κοζάνης ο σχολικός σύμβουλος της Β΄ Περιφέρειας ΔΕ Κοζάνης Δρ. Θανάσης Καλλιανιώτης οργανώνει ημερίδα με τίτλο Συνιστώσες Σχολικής Ιστορίας.

Το πρόγραμμα, τα βιογραφικά και οι περιλήψεις των εισηγητών έχουν ως εξής:

09.45΄ – 10.00΄ Χαιρετισμοί προσκεκλημένων
10.00΄ – 10.15΄ Εμείς και οι άλλοι: η πρόκληση… Αναστασία Λούδα
10.15΄ – 10.30΄ Λογοτεχνικά  παραθέματα στην Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού
Μάριος Μώρος
10.30΄- 10.45΄ Σχολικά εγχειρίδια και γραφιδοπόλεμοι Κώστας Παυλός
10.45΄ – 11.00΄ Διάλογος ομιλητών –ακροατών επί των εισηγήσεων
11.00΄ – 11.15΄ Διάλειμμα
11.15΄ – 11.30΄ Το «απαγορευμένο» παρελθόν Ανδρέας Αθανασιάδης
11.30΄ – 11.45΄ Επιθετικότητα και πόλεμος: Ψυχολογικές όψεις Νίκος Μανώλας
11.45΄ – 12.00΄ Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων Θανάσης Καλλιανιώτης
12.00΄- 12.15΄ Καινοτόμοι νεοέλληνες εκπαιδευτικοί Θωμάς Αγραφιώτης
12.15΄ – 12.30΄ Διάλογος ομιλητών –ακροατών επί των εισηγήσεων
12.30΄ – 13.15΄Ελεύθερο Βήμα Εκπαιδευτικών
Προεδρείο: Σταματία Λαγού

1. Εμείς και οι άλλοι: η πρόκληση… Μαζί κι αγαπημένοι: Ο στόχος…. Αναστασία Λούδα
ΜS. Yπηρετεί ως Διδασκάλισσα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης “Γ.Κονταρής”. Είναι ΠΟΔΠ 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κοζάνης
Το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (ΣΒΕ) παρατηρείται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες με σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, αλλά και για τη διαδικασία της μάθησης.  Ο προσδιορισμός των αιτιών που ευθύνονται για την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παιδιών αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης πολλών επιστημονικών πεδίων.
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού έγκειται στην εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων καθώς και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, τόσο στο επίπεδο του σχολείου και της οικογένειας όσο και στην κοινωνία γενικότερα.

2. Λογοτεχνικά  παραθέματα στην Ιστορία Στ΄ Δημοτικού. Μάριος-Κυπαρίσσης Μώρος
Φιλόλογος Α.Π.Θ.
Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με την εξής διαπίστωση: κανένα ποίημα δε γεννιέται σε «κενό αέρος», δηλαδή, κανένα ποίημα δεν είναι θέσαφατο και θεήλατο, παρά πρέπει να ειδωθεί στη συγχρονία του. Ο χρυσελεφάντινος πύργος των λογοτεχνών, κατασκεύασμα του fin de siecle δεν ισχύει απόλυτα∙ ο λογοτέχνης δεν είναι αποκομμένος από το σύγχρονό του κόσμο, τον οποίο προσλαμβάνει και αναπαριστά νοβελιστικά, είτε σε στίχους, είτε σε πρόζα. Επομένως, η σχέση της λογοτεχνίας με την συγχρονική της πραγματικότητα, όπως έχει δείξει η κριτική του Νέου Ιστορικισμού, αλλά και με το παρελθόν, είναι στενή, αφού από τις δύο αυτές πηγές η λογοτεχνία δανείζεται την πρώτη ύλη της.
Σκοπός, λοιπόν, της ανακοίνωσης είναι να εξετάσει τη λειτουργία των λογοτεχνικών παραθεμάτων στο βιβλίο Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού. Σε πρώτο στάδιο, θα καταλογογραφηθούν τα ονόματα των λογοτεχνών που επιλέγονται, θα εξεταστούν οι περίοδοι στις οποίες ανήκουν τα έργα τους και κατόπιν, θα συζητηθεί η σχέση τους και του εν λόγω έργου με το κεφάλαιο στο οποίο ανήκουν και το γεγονοτολογικό του πλαίσιο, ώστε να διαφανεί η βαρύτητα του ιστορικού περιβάλλοντος στη λογοτεχνική παραγωγή. Τέλος, θα δοθεί βαρύτητα στους λογοτέχνες που δεν ανήκουν στο θεωρούμενο «κανόνα», των οποίων η μαρτυρία, κάποτε, διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τους αντίστοιχους «κανονικούς», ενώ θα προταθεί και ένα ποίημα του Γ. Σεφέρη ως παράθεμα στο σχετικό με την Αντίσταση κεφάλαιο.

3. Σχολικά εγχειρίδια και γραφιδοπόλεμοι. Κώστας Παυλός
Ιστορικός ΑΠΘ, ΜΑ Τοπικής Ιστορίας ΠΔΜ
Οι ενασχολήσεις του εστιάζονται στην έρευνα αφώτιστων θεμάτων της τοπικής Ιστορίας και της θεωρίας της καθώς και ζητημάτων της τρέχουσας πραγματικότητας.
Η μελέτη προσεγγίζει τη δομή, το περιεχόμενο και τις ιδεολογίες των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας και των συμβολικών πολέμων που τα περιτριγυρίζουν.

4. Το «απαγορευμένο» παρελθόν. Ανδρέας Απ. Αθανασιάδης
Εκπαιδευτικός – συγγραφέας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις πολιτικές ταυτότητες και επιλογές των εθνοτικών ομάδων στην περιοχή της Μακεδονίας, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, της Κατοχής του Εμφυλίου. Έχει λάβει μέρος σε ιστορικά συνέδρια ως εισηγητής, ενώ μέρος των εργασιών του είναι δημοσιοποιημένο στο διαδίκτυο.
Στην ανακοίνωση εξετάζεται η δυνατότητα παρουσίασης  της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού εντός ευρύτερων ενοτήτων που προσεγγίζουν θεματικές ενότητες με σημαντικό βαθμό «ευαισθησίας» όπως: εθνική συγκρότηση-γηγενείς-μειονοτικοί-προσφυγικοί πληθυσμοί, εμφύλιοι, δικτατορίες, συνεργασία-αντίσταση-αντίποινα, δάνεια-εξαρτήσεις κλπ.
Προσεγγίζεται ο βαθμός δυσκολίας ανάλογου εγχειρήματος, εξετάζονται οι κίνδυνοι αλλά και οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης των παραπάνω θεμάτων από μια σχολική τάξη, η ελκυστικότητα ή ο βαθμός εναντίωσης στα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων μαθητών και τα μεθοδολογικά εργαλεία που ενδεχομένως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υποβοηθητικά στο όλο εγχείρημα.  
Τέλος παρουσιάζεται συνοπτικά η εμπειρία μιας ανάλογης προσπάθειας που έγινε σε διάφορες χρονικές περιόδους στο Δημοτικό Σχολείο Ποντοκώμης Κοζάνης.

5. Επιθετικότητα και πόλεμος: Ψυχολογικές όψεις. Νίκος Μανώλας
Σπουδαστής στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1996. Ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η Κοινωνική Ψυχολογία (με έμφαση στα θέματα της κοινωνικής συμμόρφωσης και της υπακοής στην εξουσία), καθώς επίσης η Ιστορία, η Φιλοσοφία και η Επιστημολογία της Ψυχολογίας.
Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια. Ενδεικτικοί τίτλοι: Νεολαία – «Προβεβηκότες την ηλικίαν»: χάσμα νοοτροπίας και γλώσσας και Η κοινωνική επιρροή και η υπακοή στην εξουσία ως μέσο ερμηνείας ιστορικών γεγονότων και της κοινωνικής πραγματικότητας

6. Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων: με τη βία που καταπιέζει ή με τη βία που απελευθερώνει; Θανάσης Καλλιανιώτης
Σπούδασε Παιδαγωγικά. Επίσης Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας του ΑΠΘ όπου εκπόνησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.
Ασχολείται με την Ιστορία, την Οικολογία και τον Αθλητισμό (αναρρίχηση).
Η ανακοίνωση ακροβατεί ανάμεσα στους διακρατικούς και τους εμφύλιους πολέμους παρατηρώντας την επιλεκτικότητα ανάγνωσής τους. Έπειτα ετυμολογεί τη λέξη βία και τις συγγενείς της. Συγκρίνει τέλος την φρασεολογία και την ιδεολογία παραδοσιακής και αποδομητικής ιστορίας επάνω στον καμβά της δεκαετίας του 1940.

7. “Καινοτόμοι νεοέλληνες εκπαιδευτικοί, κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα: Από τη θεωρία στην πράξη” Θωμάς Αγραφιώτης
Δρ. Παιδαγωγικής-Συγγραφέας-Καραγκιοζοπαίχτης.
Η ανακοίνωση αναφέρεται σε επώνυμους και ανώνυμους Έλληνες εκπαιδευτικούς, που έδρασαν στην περίοδο 1900-1950, προσπαθώντας να καινοτομήσουν.
Ιδιαίτερα με τους Αλέξανδρο Δελμούζο-Θόδωρο Κάστανο και στο σχολείο εργασίας, τις συνθήκες που βρήκαν και τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν, όπως επίσης και στην έμφαση που έδωσαν για το άνοιγμα του σχολείου στη φύση.
Από τη θεωρία και την πράξη τους, θα περάσουμε με μερικά ακόμα παραδείγματα, στην αφήγηση.

8. Προεδρείο Σταματία Λαγού
MS Διδασκάλισσα.
Αποφοίτησε από το ΠΤΔΕ ΑΠΘ με άριστα. Στο ίδιο τμήμα διετέλεσε συνεργάτης στο Εικαστικό του Εργαστήρι. Διπλωματούχος του ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ασχολείται με τη ζωγραφική, το διάβασμα και τον αθλητισμό (μπάσκετ, κολύμβηση).

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.