Επιστολή Σάββα Ζαμανίδη για τα ενεργειακά ζητήματα της περιοχής

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια προηγούμενων εκκλήσεών μας για την επαναλειτουργία της Μονάδας 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και επειδή μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμία σαφή απάντηση από πλευράς της ΔΕΗ, επανερχόμαστε , για να σας επισημάνουμε εκ νέου τις άμεσες, δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην πόλη και την περιοχή μας, αλλά και για να σας αναλύσουμε τις επισφάλειες που δημιουργούνται σε μία από τις μεγαλύτερες υποδομές της περιφέρειάς μας που είναι η λειτουργία της τηλεθέρμανσης.
Όπως σας γνωρίσαμε και σε προηγούμενη αλληλογραφία μας, το σύστημα τηλεθέρμανσης είναι από το 1993 ο αποκλειστικός τρόπος θέρμανσης της πόλης μας και παρέχει καθαρή θερμότητα σε 14.943 νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και σε 55 Δημόσια Κτίρια εμβαδού 102.000 μ2 (Σχολεία, Κολυμβητήριο, Νοσοκομείο κλπ.) , με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, δηλαδή περίπου 30% του αντίστοιχου κόστους πετρελαίου.

Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης επένδυσαν περισσότερα από 60 εκ. ευρώ δημόσιων και ιδίων πόρων και επιδιώκουν την περαιτέρω επέκταση του συστήματος, άμεσα στην περιοχή Εργατικών κατοικιών και Νέας Καρδιάς και μελλοντικά στις κοινότητες του Δήμου Εορδαίας.
Η Τηλεθέρμανση τροφοδοτήθηκε αρχικώς (1993) με θερμική ισχύ 50 MWth από την Μονάδα Πτολεμαΐδα ΙΙΙ, που διέκοψε την λειτουργία της , λόγω του ατυχήματος, τον Νοε.2014.
Το 2004 προστέθηκαν 25 MWth από τον ΑΗΣ ΛΚΔΜ, που, παρά την αξιόπιστη λειτουργία του και τις εκκλήσεις μας , αποσύρθηκε από την ΔΕΗ, ως ασύμφορος, τον Ιουν. 2013.
Τον Νοε.2012 η τηλεθέρμανση συνδέθηκε με τις μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς, Συμβατικής θερμικής ισχύος 100 MWth και παρεχόμενης ισχύος στην πόλη 80 MWth.
Για την σύνδεση της Τηλεθέρμανσης με τους τρείς παραπάνω σταθμούς (αγωγοί μεταφοράς και αντλιοστάσια) δαπανήσαμε περισσότερα από 25.547.137 ευρώ, δεδομένου ότι οι επενδύσεις συμπαραγωγής και μεταφοράς θερμότητας δεν επιβαρύνουν την ΔΕΗ.

Μετά την ισχύ της περιβαλλοντικής Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η ΔΕΗ με την απόφαση ΔΣ υπ’αριθμ. 36/27-11-2012 ενέταξε τις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) της Χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32 της Οδηγίας, προφανώς για να μην εφαρμοστεί το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχέδιο αποσύρσεων (ANNEX I_Decommissioning Plan, update Jan.2011). Στη συνέχεια όμως, με την υπ’αριθμ. 28/23-10-2013 νέα απόφαση ΔΣ αποφάσισε την απένταξη των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς από το ΜΕΣΜΕ, μόλις ένα χρόνο μετά την διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και με τον υπόψη σταθμό.

Η νέα αυτή απόφαση της ΔΕΗ συνεπάγεται ότι οι μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς την περίοδο 2016-2023 θα τεθούν σε περιορισμό 17.500 ωρών λειτουργίας ανά μονάδα , ενώ οι ώρες των αντίστοιχων θερμαντικών περιόδων είναι 42.240 ώρες (220 ημέρες ετησίως με απαίτηση θέρμανσης στην περιοχή μας), δηλαδή ακόμη και άν ο ΑΗΣ Καρδιάς λειτουργεί ΜΟΝΟ κατά την περίοδο απαίτησης θέρμανσης, ο χρόνος λειτουργίας του επαρκεί μόλις μέχρι το 2018.

Η ΔΕΗ, σε σχετικές ανησυχίες που εκφράσαμε επανειλημμένα, μας διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα επιλύσει η σύνδεση με την νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V που θα παρέχει θερμική ισχύ 140 MWth.
Ωστόσο η καθυστέρηση εγκατάστασης της νέας μονάδας, που σύμφωνα με το αρχικό σχεδιασμό της ΔΕΗ επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία το έτος 2016, και η έλλειψη μελλοντικών μονάδων βάσης και εφεδρείας από συμπαραγωγή, υποβάλλουν τον Δήμο , την τηλεθέρμανση και τους κατοίκους σε νέες επισφάλειες και σε μεγάλες οικονομικές πιέσεις, τόσο για την χρηματοδότηση των έργων διασύνδεσης με την νέα μονάδα, όσο και για την εξεύρεση πόρων και την εγκατάσταση πρόσθετων εφεδρειών, κόστη που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 15 εκ. ευρώ.

Επειδή:
Η ΔΕΗ αποτελεί μοναδικό πάροχο και το σύστημα λιγνιτικής συμπαραγωγής στην περιοχή μας είναι ο συστατικός λόγος της τηλεθέρμανσης, για λόγους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς,
Δεν διαφαίνονται τεχνολογικά και οικονομικά ισοδύναμες και εφικτές μεγάλης κλίμακας λύσεις τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης από άλλες πηγές καυσίμων ή άλλους παρόχους,
Το θερμικό φορτίο της πόλης μας, που κατά τις κατά τις ψυχρές ημέρες είναι 140 MWth, έχει ήδη υπερβεί κατά πολύ την παρεχόμενη ισχύ των 80 MWth (100 MWth συμβατικά) από τον ΑΗΣ Καρδιάς 3+4, επομένως η Μονάδα 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας αποτελεί πλέον μονάδα βάσης που συμβάλλει στην επάρκεια και ασφάλεια τροφοδοσίας  της Τηλεθέρμανσης,
Επίκειται η άμεση εκτέλεση της επέκτασης της τηλεθέρμανσης στις περιοχές Εργατικών κατοικιών και Νέας Καρδιάς, που ανήκουν στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης και απαιτούν πρόσθετη θερμική ισχύ 7-12 MWth και σχεδιάζονται ήδη οι μελλοντικές επεκτάσεις στις κοινότητες του Δήμου Εορδαίας,

Οι εγκαταστάσεις πρόσθετης ισχύος εφεδρείας-αιχμής με καύση πετρελαίου που διαθέτουμε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται για παρατεταμένα διαστήματα, ως μονάδες βάσης, ως αντιοικονομικές, αλλά και διότι καταστρατηγούνται οι λόγοι ύπαρξης και τα οφέλη της τηλεθέρμανσης,
Οι εγκαταστάσεις εναποθήκευσης θερμότητας , υφιστάμενες και μελλοντικές, για την αντιμετώπιση αιχμών ζήτησης, προϋποθέτουν την ύπαρξη πλεονάζοντος φορτίου για την φόρτισή τους,
Η βίαιη απόσυρση μονάδων αποσταθεροποιεί την περιοχή μας και συρρικνώνει περαιτέρω την λιγνιτική παραγωγή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας , που μειώθηκε ήδη σε 33% (ΑΔΜΗΕ, Ιαν-Απρ 2015), παρά την σχετική αύξηση της συνολικής ζήτησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ενεργειακό κόστος επιχειρήσεων και νοικοκυριών,
Η Τηλεθέρμανση και η συμπαραγωγή, παρότι είναι τοπικά συστήματα, ενισχύουν την λιγνιτική παραγωγή και την ανεξαρτησία από εισαγόμενα καύσιμα και συμβάλλουν σε εθνικούς στόχους και γενικότερα οφέλη,
Η αναλογούσα ενέργεια συμπαραγωγής απαλλάσσεται από τα κόστη CO2,
Η ΔΕΗ διαθέτει ενιαία άδεια παραγωγής, στην οποία η Μονάδα 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας συμπεριλαμβάνεται με έτος λήξης της άδειας παραγωγής το 2021 και με την ένδειξη «Καμμία αλλαγή» (Ανακοίνωση ΡΑΕ της 30-3-2015),
Προβλέπεται η παράταση της διάρκειας ισχύος των Αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4014/2011), επομένως η προθεσμία απόσυρσης της Μονάδας 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας έως την 31-12-2015 δεν είναι αποκλειστική,
Η περιβαλλοντική οδηγία 75/2010 δεν απαγορεύει την υποβολή ή την μεταβολή των αιτημάτων ένταξης σε καθεστώς περιορισμένης διάρκειας ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, κατά την κρίση του αιτούντος, όπως φαίνεται και από τις προαναφερθείσες μεταβολές σε βάρος του ΑΗΣ Καρδιάς,
Το κόστος αποκατάστασης της Μονάδας 3 , οι διαδικασίες και τα κόστη επαναλειτουργίας της μονάδας θεωρούνται απολύτως διαχειρίσιμα για τα μεγέθη της ΔΕΗ,  

παρακαλούμε για τις πρωτοβουλίες σας, ώστε να υποστηρίξετε έμπρακτα την διατήρηση και ενίσχυση του ενεργειακού δυναμικού του Δήμου Εορδαίας, που πλήττεται βάναυσα και άδικα από τις ενέργειες και αποφάσεις που προαναφέραμε , από τις αστοχίες σχεδιασμού και υλοποιήσεων μεγάλων , σύγχρονων ενεργειακών επενδύσεων στην λιγνιτική παραγωγή και την εξορυκτική δραστηριότητα και την έλλειψη παράλληλων επενδύσεων για την αποκατάσταση και παραγωγική εκμετάλλευση των τεράστιων εκτάσεων των εξοφληθέντων ορυχείων.

Ειδικότερα παρακαλούμε, με την παρέμβαση και τις ενέργειές σας, να διαβεβαιώσετε τον λαό της Εορδαίας ότι εργάζεστε για την διασφάλιση του απειλούμενου μέλλοντός του και ότι θα επιδιώξετε  άμεσα:

1. Να επανεξεταστεί ο ενεργειακός σχεδιασμός, ώστε να γνωρίζουμε, έγκαιρα και προγραμματισμένα, τις εξελίξεις στο παραγωγικό περιβάλλον του τόπου μας και να παρέχουμε στις παραγωγικές δυνάμεις τον χρόνο και τους πόρους προσαρμογής,  
2. Να διεκπεραιωθούν όλες οι διαδικασίες για την επαναλειτουργία Μονάδας 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, τουλάχιστο μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής της Μονάδας Πτολεμαΐδα 5, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και παρελκυστικές τακτικές,
3. Να επανεξεταστεί το καθεστώς προσαρμογής των Μονάδων 3+4 του ΑΗΣ Καρδιάς στην περιβαλλοντική οδηγία, ώστε να διατηρηθούν για όλη την διάρκεια ζωής τους, διασφαλίζοντας και την ομαλή τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης,
4. Να επισπευστούν οι διαδικασίες για την έγκαιρη κατασκευή της νέας Μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που αποτελεί έργο πνοής διότι συναρτάται με το μέλλον της λιγνιτικής παραγωγής, με το παραγωγικό περιβάλλον της Εορδαίας , με την επιβίωσης της  τηλεθέρμανσης και την ενεργειακή αυτάρκεια και ανεξαρτησία της χώρας.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Δήμου Εορδαίας

Ζαμανίδης Σάββας

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.