Ε. Ουζουνίδου: Αποκλεισμός των συμβασιούχων από τους διαγωνισμούς μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσει η ΔΕΗ Α.Ε.Η ΔΕΗ ΑΕ, χρόνια τώρα, απασχολεί σε διάφορους τομείς και ειδικότητες εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για συμβασιούχους, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πλούσια εμπειρία σε διάφορες ειδικότητες και που τώρα η ΔΕΗ ΑΕ τους στερεί τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσει, αφού θέτει όρια ηλικίας. Οι ίδιοι διαμαρτύρονται έντονα θεωρώντας ότι «ενώ η επιχείρηση κάνει την δουλειά της επί μακρά σειρά ετών με το φτηνό εργασιακό μας κόστος, για άλλη μια φορά μας αγνόησε και μας εκτόπισε, στερώντας μας λόγο ηλικίας την δυνατότητα πρόσληψης στο μόνιμο προσωπικό».

Επειδή με τους ηλικιακούς περιορισμούς στις προκηρύξεις της ΔΕΗ ΑΕ διαιωνίζεται ο ηλικιακός ρατσισμός

Επειδή με τις διατάξεις του νόμου 3304/2005 έχει καταργηθεί κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη που εισάγει διάκριση λόγω ηλικίας, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας και με τις διατάξεις του νόμου 3051/2002 έχει επίσης καταργηθεί «το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού “τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τα Ν.Π.I.Δ. του δημόσιου τομέα»

Επειδή η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2000 ‘‘ για την διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και εργασία ’’ ορίζει, μεταξύ άλλων στο άρθρο 1, ότι «Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση γενικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγο θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη».

Επειδή και ο Συνήγορος του Πολίτη σχετικά με τη θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας σε προκήρυξη της ΔΕΗ επισημαίνει ότι «η αξιολόγηση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας θα ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ανεξαρτήτως της ηλικιακής ομάδας στην οποία αυτός ανήκει. Για παράδειγμα, η φυσική κατάσταση και η κατάσταση της υγείας εκάστου υποψηφίου μπορεί να διαγνωσθεί μέσω συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων ή μέσω επιτόπου αξιολόγησης των επιδόσεών του στο αντικείμενο της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή γίνεται

αυθαίρετα αποδεκτό ότι η υγεία και η καλή φυσική κατάσταση συναντώνται μόνον έως την ηλικία των 35 ετών, τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες όσων ανήκουν σε ηλικιακές ομάδες άνω των 35 ετών τείνουν να αγνοούνται και τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται σε αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση.»

Επειδή στο άρθρο 6 του Π.Δ. 81/2003 (το οποίο ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία 99/70/ΕΚ, με την οποία επιδιώκεται μεταξύ άλλων και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης σε σχέση με την εργασία αορίστου χρόνου) ορίζεται ότι “Οι εργοδότες ενημερώνουν τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου για κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες στην επιχείρηση ή την εκμετάλλευση ώστε να εξασφαλισθεί ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να διεκδικήσουν θέσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου όπως και άλλοι εργαζόμενοι.”

Επειδή οι συμβασιούχοι μέσω του καθεστώτος των οκτάμηνων συμβάσεων έχουν προσφέρει σημαντικό έργο επί σειρά ετών, οι συμβάσεις τους έγιναν υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Καθώς και επειδή με τον αποκλεισμό των συμβασιούχων συντελείται κοινωνική αδικία και χάνεται πολύτιμη και εξειδικευμένη εμπειρία

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί  προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η κοινωνική αδικία εις βάρος των συμβασιούχων της ΔΕΗ ΑΕ;

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.