Στις 15 Μαΐου η δημοπρασία για το Ξενοδοχείο Αρχοντικό στη Σιάτιστα – Δείτε την προκήρυξη

Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι τη 15η του μήνα Μαΐου του έτους 2015 μέρα της εβδομάδας Παρασκευή στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, θα διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές (σφραγισμένες) οικονομικές προσφορές για την εκμίσθωση του Ξενοδοχείου ‘ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ’ Σιάτιστας δυναμικότητας 50 κλινών ανεπτυγμένων σε 25 δωμάτια καθώς επίσης Εστιατορίου και Μπαρ – Καφετέριας. Ώρα έναρξης προσφορών ορίζεται η 11.30 πρωινή και λήξης η 12η μεσημβρινή.

Ως κατώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος έχει οριστεί το ποσό των €2.000,00.

Η μίσθωση θα διαρκέσει για εφτά (7) χρόνια.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνοδευόμενα από αξιόχρεο εγγυητή τα οποία και θα πρέπει να καταθέσουν:

    Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων του διαγωνισμού
    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού €7.000,00
    Ακριβές φωτοαντίγραφο ταυτότητας
    Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής
    Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κηρύχτηκαν τελεσίδικα σε κατάσταση πτώχευσης και ότι δεν  υποβλήθηκαν κατά αυτών αιτήσεις πτώχευσης ή ότι δεν υφίστανται εκκρεμότητες περί αυτών.
    Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε πτωχευτικό συμβιβασμό, σε αναγκαστική διαχείριση και σε δικαστική μεσεγγύηση.
    Αντίγραφο μερίδας και Πιστοποιητικό Βαρών από Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο αντίστοιχα
    Βεβαιώσεις φερεγγυότητας
    Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
    Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Βοΐου   και
    Υπεύθυνη Δήλωση εγγυητή.

Ειδικότερες διευκρινήσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικών προσώπων είναι καταχωρημένες στους αναλυτικούς όρους του.

Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου εντός του πρώτου πενθημέρου αυτού.

Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 48/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΔ9ΣΩ97-Ι4Α).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στο τηλέφ. 24653 50102 ή 127 (αρμόδιος κ. Γκόλας Στέργιος) ή στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (αρμόδιος Χάτσιος Δ. τηλέφ: 24683 50121).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.