Ανακοίνωση για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18/12/2014 το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020 αποτελεί υποσύνολο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της χώρας για την περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), το οποίο περιλαμβάνει τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας και τα 7 τομεακά προγράμματα (Ανταγωνιστικότητα –  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, Αγροτική Ανάπτυξη, Θάλασσα και Αλιεία, Τεχνική Βοήθεια).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 ανέρχεται σε 330,7 εκ. €. Το 80% του ποσού αποτελεί την Κοινοτική Συνδρομή (264,6 εκ. €) και το 20% την Εθνική Συμμετοχή (66,1 εκ. €). Το μεγαλύτερο μέρος της Κοινοτικής Συνδρομής, δηλαδή το ποσό των 245,8 εκ. € προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 18,8 εκ. € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι: Η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή.  

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση στην κλαδική και χωροθετημένη εξειδίκευση μέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3), στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην καινοτομία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισμό.
Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και απασχόλησης.
Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων με έμφαση στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη σύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος με τα ΔΕΔ-Μ που συμβάλλουν με στρατηγικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή ανεργία, μέσω δράσεων στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών υποδομών παιδείας, υγείας, πρόνοιας.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται μεταξύ άλλων και στην υιοθέτηση  της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) που εστιάζει στην αξιοποίηση των τομέων προτεραιότητας της Περιφέρειας (ενέργεια/ΑΠΕ-τηλεθέρμανση, διαχείριση απορριμμάτων, μεταποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων, εκτροφή γουνοφόρων ζώων – δερμάτινα προϊόντα, τρόφιμα, ποτά, μεταλλικές κατασκευές  και τουρισμός).

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελείται από 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) που περιλαμβάνουν 21 Επενδυτικές Προτεραιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.