Ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης σχετικά με άδειες χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων

Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ από το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Την εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. ακολουθεί οπωσδήποτε αίτηση άδειας χρήσης ύδατος, μέχρι τις 30 Απριλίου 2015, εκτός αν το σημείο υδροληψίας είναι ανενεργό και δεν γίνεται ούτε περιοδική χρήση του ύδατος. Στα ανενεργά σημεία υδροληψίας θα πρέπει να γίνει σφράγιση ( ΚΥΑ 146896/2014).

Επίσης σας ενημερώνουμε  για τα παρακάτω:
1. Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης θα λειτουργήσει ως υπηρεσία υποδοχής των αιτήσεων του άρθρου 4 της ΚΥΑ 146896/2014.
2. Για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην υπηρεσία υποδοχής, προσδιορίζονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΚΥΑ 146896/2014.
3. Για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην υπηρεσία υποδοχής προσδιορίζονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της ΚΥΑ 146896/2014.
4. Εκκρεμείς υποθέσεις, που αφορούν έκδοση άδειας χρήσης ύδατος για νέα έργα ή έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία νέα έργα, λόγω έκδοσης της νέας ΚΥΑ, καθώς και για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που πρωτοκολλήθηκαν έως 27-10-14, θα εξετάζονται από την υπηρεσία υποδοχής, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ.

Κάθε φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) Τα δικαιολογητικά  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.
β)Την Αίτηση Δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV, με βεβαίωση για το γνήσιο
της υπογραφής.
γ)Ο πρωτότυπος φάκελος  να είναι σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με ένα
αντίγραφο φακέλου.   
δ)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν (εφόσον το επιθυμούν) μαζί με την
αίτηση οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο επιθυμούν και θεωρούν ότι υποστηρίζει
το αίτημα τους.

Όλα τα παραπάνω θα κατατίθενται εις διπλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Π. Χαρίση 6, Κοζάνη, αρμόδια υπάλληλος Βρόντζου Σοφία, τηλ. 2461355101.

Για την ΚΥΑ 146896/27-10-14 (ΦΕΚ 2878/2014) καθώς και τη σχετική αίτηση – δήλωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης www.kozanh.gr ή τη σελίδα μας στο https://www.facebook.com/mmedkoz .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.