ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης: Η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Κοζάνης πήρε λάθος δρόμο – Αντί επαίνου διάλεξε τον ψόγοΗ παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης  του Δήμου Κοζάνης με την πρόσφατη της  ανακοίνωση – απάντηση στη δημοσιοποίηση του  Προγράμματος  Χρήσης και Λειτουργίας των Κλειστών Δημοτικών Γυμναστηρίων διάλεξε το δρόμο του λαϊκισμού  και  της παραπληροφόρησης.  Εν τούτοις θα θέλαμε να την «ευχαριστήσουμε δημόσια»  διότι μας δίνει ακόμη μια φορά την ευκαιρία να  ανατρέξουμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και να συγκρίνουμε όλοι μαζί δημόσια πόσο «αποκλίνουν» οι υποσχέσεις και το όραμα μας για τον αθλητισμό από τον τρόπο  υλοποίησης του:

Η Λαϊκή Συσπείρωση διατείνεται πως προεκλογικά δεν είχαμε στο πρόγραμμα μας την απαίτηση για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Τί άλλο λοιπόν σημαίνει σε απλά ελληνικά η φράση  «προτείνουμε την  εκχώρηση ουσιαστικών αθλητικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση με τους αντίστοιχους πόρους»;

Και όσο οι πόροι  δεν εκχωρούνται, ενώ η κρατική χρηματοδότηση προς το Δήμο μας δεν επαρκεί για την ανάπτυξη του Αθλητισμού ως δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών με σύγχρονες εγκαταστάσεις και προγράμματα μαζικής άθλησης,  τι μέλλει γενέσθαι;  

Βγαίνουμε στους δρόμους και  μένουμε εκεί  κινούμενοι  σε τροχιά διεκδίκησης  μέχρι να έρθουν;  Κλείνουμε τις εγκαταστάσεις και ησυχάζει το κεφάλι μας ή προσπαθούμε να υιοθετήσουμε  ένα μοντέλο ορθολογικής  λειτουργίας αυτών  όπως εξάλλου υποσχεθήκαμε και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα: «Ορθολογική διαχείριση των ήδη υπαρχόντων αθλητικών χώρων προς την κατεύθυνση του μαζικού Αθλητισμού».   
Συνιστά ή όχι ενίσχυση των προγραμμάτων αθλητισμού για όλους  όταν μέσα σε μόλις 30 μέρες  από την ανάληψη της αρχής αρχίζουμε και εφαρμόζουμε το όραμα μας αυξάνοντας τις ώρες του μαζικού αθλητισμού από 8% σε 15,9 %  στα κλειστά γυμναστήρια;

Ανοίγουμε  ή κλείνουμε τις πόρτες του αθλητισμού για όλους τους δημότες μειώνοντας την υπερδιόγκωση κάποιων αθλημάτων και διευρύνοντας παράλληλα  τις κατηγορίες των πολιτών που μπορούν να γίνουν  χρήστες των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων όταν δίνουμε για πρώτη φορά  χώρο τόσο σε φοιτητές όσο και σε αθλήματα;    

Ανοίγουμε ή κλείνουμε τις πόρτες στον αθλητισμό όταν προσπαθούμε να βρούμε τους τεχνικούς φακέλους του Λιάπειου κολυμβητηρίου το οποίο δεν έχει ξεκινήσει εδώ 8 χρόνια (από το 2006) και σκουριάζει και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους  λειτουργίας του;

Ανοίγουμε  ή κλείνουμε τις πόρτες του αθλητισμού για όλους τους δημότες όταν διευρύνουμε τις ώρες λειτουργίας του δημοτικού κολυμβητηρίου, ανοίγοντας το  από το πρωί και λειτουργώντας το με διαφανή τρόπο καταβολής αντιτίμου;

Ανοίγουμε  ή κλείνουμε τις πόρτες του αθλητισμού όταν υιοθετούμε  αδιάβλητα κριτήρια μοριοδότησης όλων  των αθλητικών υποδομών και αθλητικών συλλόγων  και εφαρμόζουμε στην πράξη συνθήκες πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαχείριση  της δημόσιας περιουσίας;

Ανοίγουμε  ή κλείνουμε τις πόρτες του αθλητισμού για όλους τους δημότες βάζοντας τέρμα στην κακοδιαχείριση των δημοτικών υποδομών άθλησης και  κάνοντας έτσι πράξη το προεκλογικό μας σύνθημα «σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις ελεύθερης πρόσβασης για όλους»;

Ανοίγουμε  ή κλείνουμε τις πόρτες των αθλητικών εγκαταστάσεων  για όλους τους δημότες εφαρμόζοντας διαφανή κίνητρα συνενώσεων συλλόγων ομοειδών αθλημάτων (9 σύλλογοι μπάσκετ, 4 βόλεϊ κ.λ.π.)  με πριμοδότηση ωρών και μείωση των προβλεπόμενων εισφορών ;

Ανοίγουμε  ή κλείνουμε τις  πόρτες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου  για όλους τους δημότες εφαρμόζοντας διαφανή κίνητρα  λειτουργίας του στις ώρες του κοινού, ελέγχοντας πλήρως τους χρήστες αυτού και βάζοντας φρένο  στο απαράδεκτο καθεστώς κερδοσκοπίας με τις «πλάτες» του Δήμου κάποιων επιτηδείων;

Ανοίγουμε  ή κλείνουμε τις  πόρτες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου  για όλους τους δημότες όταν προσφέρουμε δωρεάν αθλητισμό σε ειδικές κατηγορίες δημοτών;

Και ας απαντήσουμε στο επίμαχο θέμα της ανταποδοτικότητας . Όταν το ίδιο το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των αθλητικών υποδομών του Δήμου προβλέπει την είσπραξη αντιτίμου  (υπ. αρθμ. 110/2011 της 25/21-11-2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Κοζάνης που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 815/10-5-2011, παράγραφος 4, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προσδιορίζονται σαφώς ότι οι πόροι του Οργανισμού εκτός των άλλων θα προέρχονται και από τις εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών ή πραγμάτων που θα παρέχει ο ΟΑΠΝ και με την υπ. αριθμ. 39200/2598 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης αρ.φυλ 2414/27 9/2013, τεύχος δεύτερο, άρθρο 6, παράγραφος 11,  όπου ξεκάθαρα ορίζεται ότι μια από τις αρμοδιότητες του τμήματος αθλητικών δραστηριοτήτων του ΟΑΠΝ είναι η παρακολούθηση της τακτοποίησης των οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και η ενημέρωση όσων χρηστών αθλητικών εγκαταστάσεων καθυστερούν την πληρωμή των οικονομικών συμμετοχών τους), που έγκειται  η παρανομία είσπραξης του; Η μήπως παρανομούν όσοι δεν καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιμο και οι συν αυτοίς λαϊκίζοντες;

Τελικά όμως για ποια ουσιαστικά ανταποδοτικότητα μιλάμε όταν το αντίτιμο που καλούνται όλοι οι Σύλλογοι να πληρώσουν καλύπτει μόλις  το 1/10 των λειτουργικών πραγματικών εξόδων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου;

Να αναφέρουμε  για παράδειγμα  τη λειτουργία  του Κολυμβητήριου που στοιχίζει 100.000 ευρώ το χρόνο και η ανταποδοτικότητα  κολυμβητικής  Ένωσης και κοινού καλύπτει  μόλις το 10% αυτού.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά στα δημοτικά  γήπεδα με χλοοτάπητα. Για ποια ουσιαστικά ανταποδοτικότητα μιλάμε όταν μόνο οι οφειλές ηλεκτροφωτισμού τους, που καλύπτονται εξολοκλήρου από το Δήμο, φθάνουν το ποσό  των 65.066,16 ευρώ;

Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά ότι δεν παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή πλήρη φάκελο οικονομικού και τεχνικού απολογισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μια επίσκεψη σ’ αυτούς  θα πείσει και τους πιο δύσπιστους για την εικόνα  πλήρους εγκατάλειψης που παραλάβαμε, αφού  για χρόνια δεν εφαρμόστηκε καμία παρέμβαση καθ’ ομολογία  και όλων των αθλητικών παραγόντων.

Γι’ αυτό και,  ευθύς μόλις αναλάβαμε, ξεκινήσαμε μια δυναμική προσπάθεια παρέμβασης  με σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού της χρήσης και των δαπανών των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα πάρει δυστυχώς πολύ χρόνο. Οι λαϊκισμοί και η παραπληροφόρηση σ’ αυτόν τον δρόμο δεν έχουν χώρο.

Βρισκόμαστε δίπλα στην ασθενή καρδιά  του αθλητικού παλμού του Δήμου μας και προσπαθούμε να της εμφυσήσουμε ξανά πνοή και ζωντάνια. Τα λόγια δεν φθάνουν , χρειάζονται πλέον έργα!

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΠΝ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.