«Κοζάνη – Τόπος να ζεις»: Οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού για τον πολιτισμό

Η Δημοτική Κίνηση ‘Κοζάνη-Τόπος να ζεις’ θεωρεί τον πολιτισμό  προπύργιο της αυτόβουλης δημοκρατικής έκφρασης των τοπικών κοινωνιών. Ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθεί το υψηλού επιπέδου έμψυχο δυναμικό της Κοζάνης στον τομέα του πολιτισμού είναι για μας  μείζονος σημασίας θέμα και πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη, η καρδιά της σύγχρονης διοίκησης της πόλης.

Διεκδικούμε

Δυνατότητα συμμετοχής όλων των δημοτών στα πολιτιστικά δρώμενα σε συντονισμό με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Προτείνουμε

1) Ενεργοποίηση  των δομών πολιτισμού και εξασφάλιση  της εύρυθμης λειτουργίας τους

Συγκεκριμένα

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (πρώην ΔΕΠΑΚ) διαχειριστής  Δημοτικού Ωδείου,εικαστικών εργαστηρίων, Πανδώρας, αθλητισμού και  αθλητικών εγκαταστάσεων, κάθε έκτακτης ή τακτικής και θεσμοθετημένης δράσης πολιτισμού οφείλει να εκτελεί τον πολλαπλό ρόλο του συντονιστή, διοργανωτή και διεκπεραιωτή πολιτιστικών γεγονότων (σήμερα συμβαίνει με τρόπο ακατάστατο και πρόχειρο).

Άμεση χαρτογράφηση του πολιτιστικού γίγνεσθαι, αλλά  και δημιουργία μιας αφήγησης πολιτισμού, ώστε να βρεθεί η βάση πάνω στην οποία θα εκπονηθεί το στρατηγικό πλάνο για το μεγάλο άλμα, το οποίο χρωστάει η ιστορία στην περιοχή.

Σύνδεση όλων των στοχοθετήσεων με ένα στρατηγικό πλάνο 5ετίας  και αρμονική ένταξή του  στον σχεδιασμό των επόμενων 50 χρόνων, προικοδότηση στις  επόμενες Δημοτικές αρχές
Αποσαφήνιση λίγων, αλλά εφικτών μεγάλων τομών και στόχων. Εναλλακτικές λύσεις, ευέλικτη διοίκηση  ικανή να μετατρέψει μία ατυχία σε επιτυχία

Καθεστώς προθεσμιών (deadlines) για επίτευξη των εγκεκριμένων στόχων. Ευλαβική τήρησή τους, απουσία  προχειρότητας

Καλλιέργεια φερεγγυότητας με τον συνεχή έλεγχο μέσω τακτικών αναφορών προς το Δ.Σ. και τακτικών συλλογικών συνεδριάσεων

    Το Δη.Πε.Θε. ως δεύτερος διοργανωτικός πυλώνας μπορεί να είναι μια δεύτερη κυρίαρχη διοικητική δομή, ειδικά υπό τις παρούσες περιοριστικές συνθήκες που επιβάλλει ο Καλλικράτης.
    Η Βιβλιοθήκη  είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κτίριο. Η νέα βιβλιοθήκη δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα χρηματοδότησης και λειτουργίας το οποίο δεν προεξοφλήθηκε, ακόμη όμως και με αυτή την αρνητική προίκα, πρέπει να αποτελέσει μια στέγη του πνεύματος που τόσο χρειάζεται η περιοχή. Η στελέχωση της Βιβλιοθήκης και η δημιουργία διεθνούς προφίλ της  είναι ίσως τα κρισιμότερα ζητούμενα της επόμενης ημέρας.

2) Στήριξη ιδιωτικών δραστηριοτήτων κοινού οφέλους

·       Η Αποκριά, γιορτή ορόσημο για την πόλη, η οποία σήμερα εκφυλίζεται, πρέπει να αποκτήσει τις πραγματικές της προοπτικές, να γίνει μέγιστο γεγονός του ημερολογίου (χωρίς υπερβολή και υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος ή αλλοίωση του εθίμου) που μπορεί να πολλαπλασιάσει το ενδιαφέρον για την πόλη μας γεωμετρικά

·       Διοργάνωση φεστιβάλ χάλκινων  πνευστών στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης (κατά προτίμηση το Σάββατο της Μικρής Αποκριάς), με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων  με τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, την ταυτόχρονη προβολή των ανάλογων τοπικών σχημάτων και την συνέχεια της άλλοτε κραταιάς Σχολής των Χάλκινων της Κοζάνης, με έδρα την σημερινή συνοικία Αριστοτέλους.

·       Συμμετοχή του Δήμου στην αξιοποίηση του Λαογραφικού Μουσείου,  παρακαταθήκη του ιστορικού Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών.

·       Ένταξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής και των μνημείων που ανήκουν στην αρχαιολογική υπηρεσία στο στρατηγικό σχέδιο διεθνούς προβολής της πόλης σε συντονισμό με την αρμόδια αρχή.

·       Στήριξη της λειτουργίας των πολιτιστικών συλλόγων και συμπερίληψή τους  στο συνολικό σχεδιασμό του πολιτιστικού μας χάρτη.

·       Αρμονικός συντονισμός  Φεστιβάλ Ανάγνωσης,  Φεστιβάλ jazz,  Διεθνούς Σεμιναρίου Μουσικής ώστε να αποτελούν σημεία αναφοράς  για την Ελληνική και την Διεθνή πραγματικότητα.

·       Καθιέρωση του Φεστιβάλ Θερινής Πολυφωνίας ως καλλιτεχνικό θεσμό της θερινής ισημερίας και βήμα έκφρασης των πολιτιστικών τοπικών δυνάμεων

·       Συνεργασία με τους αναρίθμητους Πολιτιστικούς Συλλόγους για προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού αυτού του τόπου. Έμφαση στην έρευνα, αλλά και στα πολιτιστικά δρώμενα. Ανάδειξη μέσα από ποικίλες δράσεις του πολυπολιτισμικού γευστικού puzzle του Καλλικρατικού μας Δήμου. Καθιέρωση φεστιβάλ γαστρονομίας.

·       Δημιουργία ενός σταθερού σχήματος Δημοτικής Χορωδίας με παιδικό και τμήμα ενηλίκων σε συνεργασία με τα λειτουργούντα στην πόλη ωδεία, δημοτικά και μη, για την συνέχιση  της παράδοση της πόλης στο τραγούδι.

·       Αξιοποίηση της ιστορικής Πανδώρας με  διοργάνωση καλοκαιρινών συναυλιών στην κεντρική πλατεία της πόλης τις Κυριακές κατά το πρότυπο πολλών ευρωπαϊκών πόλεων.

·       Καθιέρωση της Γιορτής της Πολυκατοικίας άπαξ του έτους, μια συμβολή στην τόνωση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των ενοίκων  των απρόσωπων σήμερα πολυκατοικιών. Καθιέρωση παράλληλα της Γιορτής του Χωρατά, όπου υπάρχει δυνατότητα χώρου, για  την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της γειτονιάς κατά το πρότυπο του “Φαντάσου την Πόλη”.

·       Σύσφιξη σχέσεων με δημοτικούς φορείς του εξωτερικού (Βιέννης, Βουδαπέστης κλπ) και ανταλλαγές πολιτιστικών σχημάτων στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της μεγάλης παρακαταθήκης των Κοζανιτών πραματευτάδων του 17ου-19ου αιώνα στις πόλεις αυτές.

·       Η σχέση των Κοζανιτών με την Εκκλησία ήταν διαχρονικά ισχυρή.  Η Ιστορία της Εκκλησίας είναι σε μεγάλο βαθμό και η Ιστορία της Κοζάνης  Τα σημαντικότερα ίσως μνημεία της περιοχής είναι εκκλησιαστικά και η πιο ζωντανή και πραγματική παράδοση που συνεχίζει από σύστασης πόλεως είναι η εκκλησιαστική και πρέπει να αξιοποιηθεί αναλόγως από τον Δήμο.

3) Στήριξη-Επίβλεψη ανεξάρτητων δραστηριοτήτων μέσα από διαδικασίες και όχι κατά το δοκούν. Προβολή τους,  όπου κρίνεται κοινωφελές

·      Δημιουργία πλατφόρμας υποβολής προτάσεων που θα οδηγεί με προθεσμίες κατάθεσης/υποβολής, αλλά και αξιολόγησης/απάντησης σε συγκεκριμένα αποτελέσματα (οι πολίτες προτείνουν, οι υπεύθυνες υπηρεσίες  αποφασίζουν και  γνωμοδοτούν, αλλά και  λογοδοτούν για τις προτάσεις που εγκρίνουν ή απορρίπτουν). Ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με προϋπολογισμούς, οργανογράμματα και χρονοδιαγράμματα,  εγκαταστάσεις και διαδικασίες αίτησης στο διαδίκτυο, αλλά και έντυπα ώστε οι δημότες να γνωρίζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Δήμου

4) Εξωστρέφεια και ενδυνάμωση του περιαστικού πολιτισμού

    Συγκρότηση σχεδίου για τον αγροτουρισμό και Φεστιβάλ λαογραφίας (τα χωριά  του Δήμου προσφέρουν μνημειακό, σύγχρονο και παραδοσιακό πολιτισμό που θα ζήλευε η κάθε ευρωπαϊκή τουριστική περιοχή)

·      Σύνδεση Σερβίων, Βελβεντού, Βοϊου, Εορδαίας ως συνέχεια των  φυσικών μας ορίων με τον στρατηγικό πολιτιστικό σχεδιασμό του Δήμου

Ο Δήμος Κοζάνης έχει απεριόριστες δυνατότητες

Μία θητεία αρκεί για να αλλάξουν τα πράγματα

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.