Ερώτηση Ραχήλ Μακρή αναφορικά με τις προσλήψεις σε ΟΤΑ εν μέσω προεκλογικής περιόδου

Οι Έλληνες πολίτες βιώνουν τα χρόνια των παθών από την πολιτική εξαθλίωσης της Συγκυβέρνησης. Μια πολιτική πραγματικής ύφεσης, ανεργίας και υποσχέσεων για την μελλοντική ανάπτυξη που ποτέ δεν υλοποιείται.

Την ίδια ώρα που απολύει υπαλλήλους, κλείνει οργανισμούς και βυθίζει στην απόγνωση χιλιάδες νοικοκυριά η Κυβέρνηση εγκρίνει, με Υπουργικές Αποφάσεις, 17.000 θέσεις 8μηνης απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε μια ύστατη προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων δημάρχων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ οι Υπουργοί εγκρίνουν χιλιάδες θέσεις ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε υποσχέσεις διορισμού, παγιδεύοντας ολόκληρες οικογένειες σε μικροπολιτικά παιχνίδια ψηφοθηρίας.

Οι κύριοι που διαρρήγνυαν τα ιμάτια τους για το τέλος του ρουσφετιού και της αναξιοκρατίας, γυρίζουν την Διοίκηση σε σκοτεινούς αιώνες, όπου το μόνο κριτήριο διορισμού αποτελεί η εξαγορά ψήφων. Το Κράτος μετατρέπεται από τους δήθεν μεταρρυθμιστές σε άρμα βολέματος “δικών” τους παιδιών, τα οποία κρατάνε υπό την δαμόκλειο σπάθη της ανανέωσης της σύμβασης.

Προκειμένου να ενημερωθεί ο Ελληνικός Λαός για τις μεθοδεύσεις των κυβερνώντων και να σταματήσουν φαινόμενα υποβάθμισης και ομηρίας των Ελλήνων πολιτών η Βουλευτής Ν. Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κα Ραχήλ Μακρή κατέθεσε Ερώτηση στον Ελληνικό Κοινοβούλιο απαιτώντας απαντήσεις εκ μέρος όλων των πολιτών.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ήμασταν οι πρώτοι που αποκαλύψαμε στους  Πολίτες τις δεσμεύσεις για απολύσεις, με έγγραφα και αδιάσειστα στοιχεία. Τότε η Συγκυβέρνηση κρύβονταν και ψέλλιζε δικαιολογίες για εφεδρεία και κινητικότητα. Σήμερα παραδέχεται ότι οδηγεί στην ανεργία ακόμα ένα κομμάτι της κοινωνίας. Το κίνημα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων πέρα από αγκυλώσεις, αρνούμενο την διαπλοκή και έχοντας μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών θα συνεχίσει τον αγώνα αποκατάστασης της Εθνικής και κοινωνικής Αξιοπρέπειας, μακριά από τα μικροπολιτικά παιχνίδια ενος παλαιοκομματικού συστήματος που πνέει τα λύσθια
 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:                                                                                                                

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ –  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τους κ.κ. Υπουργούς:  Οικονομικών
                    Εσωτερικών
                    Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Ρουσφετολογικές προσλήψεις σε Δήμους ένα μήνα πριν από τις εκλογές;»

Στις αρχές του 2014 ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μητσοτάκης δήλωνε:
“Έχουμε αναλάβει να σεβόμαστε το χρήμα του Έλληνα φορολογουμένου, αν ένας φορέας δεν επιτελεί ουσιαστικό έργο πρέπει να κλείσει ή να συγχωνευθεί με άλλον ή να περιοριστεί. Πρέπει να σεβόμαστε το δημόσιο συμφέρον». Αναφορικά με το προσωπικό των υπό κατάργηση – συγχώνευση φορέων, έγινε σαφές από τον κ. Μητσοτάκη ότι ένα ποσοστό των υπαλλήλων θα τεθεί σε διαθεσιμότητα και αν δεν απορροφηθεί θα οδηγηθεί στην έξοδο από το Δημόσιο.

Για την μνημονιακή δέσμευση των 11.000 απολύσεων μέσα στο 2014, ο Υπουργός ανέφερε ότι «δεν είμαι κυνηγός απολύσεων αλλά όλη η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, είναι μνημονιακή υποχρέωση».
Παράλληλα να θυμίσουμε ότι με την υπ αριθμ 35 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)  της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (Α’ 280) παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 η ισχύ της ΠΥΣ 33/2006 σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.). της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε)  “της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.ΝΑΕ.)” και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
Σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του δεύτερου άρθρου της ΠΥΣ 33 του 2006: “Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. “

Να σημειώσουμε ότι στην με αριθμ. πρωτ. οικ. 3259/30.1.2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη με θέμα: “Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης”  μεταξύ άλλων αναφέρεται:
“Όπως γνωρίζετε, το 2014, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί έτος περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργής η πρόβλεψη του άρθρου 17 του ν.3870/2010, ως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς αρμοδιότητάς μας (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ και Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, όπως αναλυτικά παρατίθενται στην Α.Π. οικ.8920/6.3.2013 εγκύκλιό μας) παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2014, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες σας, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠΕΣ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ. Το σχετικό υπόδειγμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),  στη διαδρομή: Συμβάσεις/ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)-Εποχικό/Υποδείγματα ανακοινώσεων/Αίτημα χορήγησης γνωμοδότησης εποχικού προσωπικού.
Όπως προαναφέρθηκε, τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας θα είναι μειωμένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση με το 2013. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.”

Στις 17 Απριλίου 2014 υπογράφονται οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:
οικ. 15694 με θέμα “Έγκριση σύναψης τετρακοσίων πενήντα µίας (451) συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθµού και ΝΠ∆∆ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους”
και
 οικ. 15696 με θέμα “Έγκριση σύναψης χιλίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (1234) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθµού της χώρας για το έτος 2014”

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την ΠΥΣ 33/2006 διαδικασία αναφορικά με την πρόσληψη των υπαλλήλων στις αναφερόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις;
2. Εάν ναι, γιατί δεν μνημονεύονται οι σχετικές αποφάσεις της επιτροπής που ορίζετε στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου στις αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων;
3. Εάν όχι, γιατί δεν έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία;
4. Έχει τηρηθεί η απαίτηση της γνωμοδότησης του ΑΣΕΠ, όπου υλοποιήθηκε η πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου;
5. Τηρείται η απαγόρευση προσλήψεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης την προεκλογική περίοδο;
6. Εάν ναι, υφίστανται εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες προσωπικού και ποιες είναι αυτές;
7. Εάν όχι γιατί;
8. Από τις αρχές του 2014 πόσες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και σε ποιές κατηγορίες προσωπικού;
9. Υφίσταται πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης για απόλυση 11.000 υπαλλήλων το 2014 σε εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών;
10. Αληθεύει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο στην τοπική αυτοδιοίκηση, και κυρίως στους δήμους, θα προσληφθούν συνολικά 17.591 εποχικοί υπάλληλοι;
11. Γιατί δεν αξιοποιείται το προσωπικό που βρίσκεται στην εφεδρεία και την διαθεσιμότητα;
12. Γιατί δεν αξιοποιούνται οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί;
13. Υιοθετεί η Συγκυβέρνηση πολιτική αντικατάστασης του μόνιμου προσωπικού, του οποίου καταργεί τις οργανικές θέσεις με εποχικούς υπαλλήλους ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου προκειμένου να τους κρατά σε κομματική ομηρεία;
14. Για την αποφυγή αυτών των φαινομένων δεν καθιερώθηκε η “μονιμότητα” των υπαλλήλων, η οποία προστατεύει από τις πολιτικές πιέσεις και όχι από τις υποτιθέμενες ατασθαλίες
15. Η έγκριση των θέσεων ανά δήμο πραγματοποιήθηκε με αξιοκρατικά κριτήρια ή εξυπηρετεί τις προεκλογικές υποσχέσεις των υποψηφίων της Συγκυβέρνησης στις περιοχές που υπάρχει ανάγκη συσπείρωσης των κομμάτων της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ;

Αθήνα, 22/04/2014

Η ερωτώσα Βουλευτής,
Μακρή Ραχήλ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.