Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις»: Οι προγραμματικές μας θέσεις για την Υγεία

Κοινωνία σε απόγνωση
Κλείσιμο νοσοκομείων, καταργήσεις- συγχωνεύσεις κλινικών χωρίς σχεδιασμό
Νοσοκομεία σε υπολειτουργία-αποδιοργάνωση λόγω υποχρηματοδότησης
Υποβάθμιση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Τραγικές ελλείψεις προσωπικού, φαρμάκων και υλικών
Επαγγελματίες υγείας στα όρια της ψυχολογικής κατάρρευσης και επαγγελματικής εξουθένωσης
ΕΚΑΒ υποστελεχωμένο – αποδυναμωμένο
Επιβολή χαρατσιών στα νοσοκομεία
Αύξηση της οικονομικής συμμετοχής των ασφαλισμένων σε φάρμακα και εξετάσεις
Αποκλεισμός μεγάλης μερίδας πληθυσμού (ανασφάλιστων, ανέργων, απόρων) από τις υπηρεσίες υγείας
Λουκέτο στις δομές ψυχικής υγείας
Ανησυχητική αύξηση των καταθλίψεων
Αυτοκτονίες σε ανιούσα. Στις  τρεις πρώτες θέσεις η Βόρεια Ελλάδα
Πολυδιαφημισμένος ΕΟΠΥΥ, κατάργησή του και εμφάνιση του ΠΕΔΥ με πολλές απολύσεις ιατρικού προσωπικού χωρίς μεταβατική περίοδο επιλογής
Όλο και περισσότερα Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης προσπαθούν με εθελοντές να καλύψουν την ανεπάρκεια  των κρατικών δομών υγείας
Και το κακό συνεχίζεται….

Ως Δημοτική Κίνηση  θα συνεχίσουμε  να διεκδικούμε την ανατροπή αυτής της κατάστασης.  

Για να ζούμε ποιοτικά και όχι να επιβιώνουμε
Αναγκαία είναι η ριζική αναμόρφωση των υπηρεσιών υγείας.
Αγωνιζόμαστε για ενιαία, δημόσια, ισότιμη, υψηλής ποιότητας και δωρεάν υγειονομικής φροντίδας σε όλον τον πληθυσμό και για την εφαρμογή μιας ολιστικής αντίληψης για την υγεία(προαγωγή, πρόληψη, περίθαλψη, λειτουργική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των ασθενών).

Διεκδικούμε
Σύστημα Υγείας
αναβαθμισμένο
επαρκώς στελεχωμένο με επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό
δωρεάν και καθολικό (βάσει συντάγματος)
προσβάσιμο σε κάθε πολίτη
Ένα  ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας με
έμφαση στην πρόληψη και
μετανοσοκομειακή φροντίδα κοντά στον τόπο κατοικίας και εργασίας.

Στόχοι μας
Κεντρικός Υγειονομικός Χάρτης
Επανασχεδιασμός  του συστήματος υγείας
Χρήση και αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών
Αναβάθμιση της ποιότητας των  παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας  και κάλυψη όλων σχεδόν των ειδικοτήτων για παροχή υγείας υψηλού επιπέδου  μέσω σχεδιασμού και σωστής διοίκησης και οργάνωσης
Αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης
Στενή συνεργασία των γιατρών των μονάδων υγείας της περιφέρειας με επίκεντρο τον ασθενή
Μέγιστη δυνατή αυτονομία των υπηρεσιών υγείας στη Δυτική Μακεδονία για μείωση της ταλαιπωρίας ασθενών – οικογένειας λόγω των μετακινήσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα και μείωση / κατάργηση προσωπικών δαπανών για την υγεία
Εξάλειψη της παραοικονομίας και της διαφθοράς (εφαρμογή της νομοθεσίας)

Απαραίτητα για την υλοποίηση των στόχων μας είναι:
Ο αναπροσανατολισμός από μια αποσπασματική θεραπευτική προσέγγιση προς μια ολιστική αντίληψη για την  υγεία, ο οποίος και θα μειώσει θεαματικά τις δαπάνες γι ‘αυτήν.
Η επαρκής χρηματοδότηση της υγείας, προϋπόθεση και για την εξάλειψη των φαινομένων διαφθοράς και παραοικονομίας (μίζες, «φακελάκια», οικονομικές δοσοληψίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες) με ταυτόχρονη αναβάθμιση του προγραμματισμού, σχεδιασμού και της οργάνωσης του συστήματος υγείας.
Η κατάργηση του θεσμού των εξωτερικών συνεργατών στα νοσοκομεία (συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα, διατροφή) και αντικατάσταση από μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης στις  μονάδες υγείας.
Η πρόληψη και προαγωγή της υγείας από την τοπική αυτοδιοίκηση  προσανατολισμένη στις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας(επιδημιολογικές μελέτες) με την ανάλογη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προτείνουμε:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ)
Βασική λειτουργία της ΠΦΥ αποτελεί η καταγραφή του κοινωνικοοικονομικού και ιατρικού ιστορικού όλου του πληθυσμού ευθύνης της ώστε να συνταχθεί και να επικαιροποιηθεί ο Υγειονομικός Χάρτης και να γίνει η καταγραφή των πραγματικών υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού.
Ανάπτυξη Κέντρων Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου βάσει πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων, διασυνδεδεμένων λειτουργικά με το νοσοκομείο της περιφέρειας, με σκοπό την αποσυμφόρηση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η λειτουργία των Κέντρων Υγείας  θα στηρίζεται στην διεπιστημονική συνεργασία των μελών της ομάδας υγείας με πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό. Τα ΚΥ θα έχουν τις υποδομές και την στελέχωση από επαγγελματίες υγείας και βοηθητικό προσωπικό ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ολοκληρωμένης  πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλον τον πληθυσμό αναφοράς τους. Η εξέταση από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων(εκτός των βασικών ειδικοτήτων)  θα γίνεται στους χώρους του ΚΥ. Οι γιατροί των ειδικοτήτων αυτών θα ανήκουν οργανικά στο λειτουργικά συνδεδεμένο με το ΚΥ νοσοκομείο και θα επισκέπτονται το ΚΥ με κυκλική εναλλαγή. Με  την

ολοκλήρωση του συστήματος ΠΦΥ όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοινή διοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας που θα εποπτεύει και τις μονάδες ΠΦΥ.
Τα πέντε υπάρχοντα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των 300.000 κατοίκων και πρέπει να διατηρηθούν. Καμία υποβάθμιση κανενός από τα πέντε νοσοκομεία σε Κέντρο Υγείας.
Πλήρως αναπτυγμένα βασικά τμήματα(παθολογικό, χειρουργικό, καρδιολογικό, μαιευτικό, παιδιατρικό, τμήμα επειγόντων περιστατικών, μονάδα τεχνητού νεφρού, μικροβιολογικό, ακτινολογικό, αναισθησιολογικό) σε κάθε ένα από αυτά τα νοσοκομεία.

Σχεδιασμός κατόπιν έρευνας νέων τμημάτων (πχ πνευμονολογική κλινική  στον νομό μας που πλήττεται από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρκίνο των πνευμόνων) ή ανασχεδιασμός τμημάτων που υπάρχουν και υπολειτουργούν λόγω υποστελέχωσης  κατανεμημένων στα πέντε νοσοκομεία της περιφέρειάς μας.
Επαγγελματίες υγείας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Διαφάνεια στις προμήθειες (προμήθειες σε επίπεδο περιφέρειας με απόλυτη συνεργασία των νοσοκομείων αυτής). Προώθηση των φαρμάκων από τον ίδιο τον ΕΟΦ (μέσα από την ιστοσελίδα του και με κωδικό πρόσβασης για κάθε γιατρό) και όχι από την κάθε φαρμακευτική εταιρεία.
Βελτίωση του συστήματος διακομιδών ασθενών με επαρκή στελέχωση προσωπικού, με γιατρό σε κάθε κινητή μονάδα του Ε.Κ.Α.Β και με ασφαλή και πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα.
Ουσιαστική παρουσία και παρέμβαση  εκπροσώπου του Δήμου στο ΔΣ του νοσοκομείου.

Με οδηγό μας τον ορισμό της Υγείας για την βελτίωση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του κάθε πολίτη, όπως αποτυπώθηκε από τον ΠΟΥ, θα διεκδικήσουμε την υγεία που μας αξίζει.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.