Ενσωμάτωση απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε προϊόντα τσιμέντου – Άρθρο της Δρ. Σοφίας ΜαυρίδουΠαγκοσμίως γίνονται προσπάθειες διαφύλαξης των φυσικών πόρων, μέσω της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα της αξιοποίησης διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Τα στερεά αυτά απόβλητα μπορούν είτε να αντικαταστήσουν αδρανή σε μίγματα με βάση τσιμέντο, άσφαλτο ή εδαφικό υλικό, ή να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα.

Στην πρώτη περίπτωση η δράση είναι εναλλακτική των φυσικών αδρανών και κατ’ επέκταση η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται ολοκληρωτικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτυγχάνεται βελτίωση ιδιοτήτων των μιγμάτων με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ανακυκλώσιμων υλικών.

Διάφορες κατηγορίες στερεών αποβλήτων ή βιομηχανικών παρα-προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως και σε σημαντικά ποσοστά σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού είναι τα ελαστικά μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους (ETKZ), η ιπτάμενη τέφρα, καθώς και τα Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Η αναγκαιότητα για εναλλακτική, της απόθεσης σε χωματερές ή της ανεξέλεγκτης- τις περισσότερες φορές- απόθεσης, διαχείριση αυτών προέκυψε έπειτα από τη θέσπιση της σχετικής, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας, νομοθεσίας και ειδικότερα των ποσοτικών στόχων που τίθενται από αυτήν. Να τονισθεί πως το ποσοστό αξιοποίησης αυτών των αποβλήτων αυτή τη χρονική στιγμή ανέρχεται σε λιγότερο από 5%- αισθητά μικρότερο από αντίστοιχα ποσοστά αξιοποίησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες- και φυσικά απέχει πολύ από τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (θα έπρεπε να ανέρχεται ήδη στο 30%!).

Στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με διάφορα άλλα εργαστήρια (ιδιωτικά και δημόσια) ερευνάται τα τελευταία χρόνια η δυνατότητα εναλλακτικής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων- λαμβάνοντας υπόψη και επεκτείνοντας καλές πρακτικές από αντίστοιχες έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέρος του ερευνητικού αυτού πεδίου, και συγκεκριμένα η αξιοποίηση των ΑΕΚΚ (παραγωγή περίπου 6,8εκ τόνων ετησίως στη χώρα μας) σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα σε προϊόντα τσιμέντου, αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται μελέτη αξιοποίησης ανακυκλωμένων αδρανών προερχομένων από Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (AEKK) σε μίγματα σκυροδέματος. Τα ΑΕΚΚ σε μορφή είτε λεπτόκοκκου είτε χονδρόκοκκου αδρανούς, προστίθενται είτε ως αντικατάστατο φυσικών αδρανών είτε ως πρόσθετο υλικό σε μίγματα συμβατικού και αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος και μελετώνται βασικά χαρακτηριστικά τους (φυσικομηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα).

Στόχος της προσπάθειας αυτής, είναι η πιστοποίηση της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών από ΑΕΚΚ σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, η οποία θα οδηγήσει εύκολα σε εναρμόνιση με τη σχετική νομοθεσία αξιοποίησης Α.Ε.Κ.Κ., η οποία έχει τεθεί σε ισχύ και στη χώρα μας από το 2010 και η οποία επιτάσσει την άμεση εναλλακτική διαχείριση αυτών των αποβλήτων σε διάφορα ποσοστά ανά χρονικό ορίζοντα ( 30% μέχρι Ιανουάριο 2012, 50% μέχρι τον Ιανουάριο 2015 και 70% μέχρι Ιανουάριο 2020!).

Δείτε παρακάτω παρουσίαση της Δρ. Σοφίας Μαυρίδου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας (14-16 Μαρτίου 2014, Θεσσαλονίκη).

 

Παρουσίαση AEKK – Μαυρίδου Σοφία

Πηγή: ERGON blog

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.