Δήμος Σερβίων – Βελβεντού: Συνάντηση εταίρων του προγράμματος ERCIPΟ Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, αξιοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC, συμμετέχει με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τέσσερεις ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έργο με τίτλο ERCIP – Ευρωπαϊκά Σχέδια Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρομών και συνδιοργανώνει μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνέδριο την Τρίτη 11 Μαρτίου και ώρα 09:30 το πρωί, στο αμφιθέατρο Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ, συμβάλλοντας στην σωστή διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων που αποτελούν σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Λίγα λόγια για το έργο:

Σύντομη περιγραφή του έργου Το έργο ERCIP “European River Corridor Improvement Plans – Ευρωπαϊκά Σχέδια Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρομών’’ εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Interreg IVC με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επικεφαλής εταίρος του έργου ERCIP είναι ο Δήμος τoυ Lewisham στην περιοχή του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, και Ελλάδα και από 9 διαφορετικούς φορείς οι οποίοι σχετίζονται είτε με την διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, είτε εντός των διοικητικών τους ορίων υπάρχει σημαντικό υδατικό δυναμικό και η διαχείριση του αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν 2 εταίροι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού.

Σκοπός του έργου “ERCIP” είναι η ορθολογική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της υποβάθμισης που υφίστανται οι υδάτινοι πόροι από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες αλλά και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη οικοτουριστική και οικονομική αξιοποίηση τους. Στόχος του έργου είναι με την ολοκλήρωση του να έχει παραχθεί μια κατευθυντήρια γραμμή για το πως οι υδάτινοι πόροι και οι υδάτινες διαδρομές που βρίσκονται στις περιοχές των εταίρων του έργου, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό αειφόρου ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητας του τόπου και των ανθρώπων.

Η υλοποίηση του έργου επικεντρώνεται γύρω από την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου που θα αναγνωρισθούν με την πραγματοποίηση ενός κύκλου έξι συναντήσεων (Partners Exchange Visits) σε κάθε μια από τις περιοχές των εταίρων που μετέχουν στο έργο. Σε κάθε περιοχή θα αναγνωρίζονται καλές πρακτικές και προβλήματα στα οποία θα προτείνονται λύσεις από τους υπόλοιπους εταίρους βάση των δικών τους εμπειριών. Η περιοχή που θα μελετηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου από τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντου περιλαμβάνει το τμήμα του ποταμού Αλιάκμονα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού από την γέφυρα του Ρυμνίου έως και το φράγμα του Ιλαρίωνα. Η περιοχή που θα μελετηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τμήμα του ποταμού Βενέτικου που διέρχεται τον παραδοσιακό οικισμό του Δοτσικού. Το έργο έχει διάρκεια 3 ετών από τον Ιανουάριο του 2012 έως το Δεκέμβριο του 2014.

Εταίροι:
1. London Borough of Lewisham (UK)
2. Erftverband Water Board (DE)
3. County of Rhein-Erft-Kreis (DE)
4. Municipality of Teramo (IT)
5. Province of Teramo (IT)
6. National Geological Institute of Romania (RO)
7. Municipality of Harsova (RO)
8. Regional Authority of Western Macedonia (GR)
9. Municipality of Servia-Velvento (GR)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.ercip.eu

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.