6,3 εκ ευρώ στη Δυτική Μακεδονία για «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ύψους 140 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με προκήρυξη  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία θα δοθούν 6,3 εκ ευρώ, δηλαδή το 4,5% του συνολικού ποσού.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 16.5.2014 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 18.3.2014.

Δικαιούχοι είναι όλα φυσικά πρόσωπα που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 40ο. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της ημερομηνίας γέννησης.

β) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).

γ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

δ) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους,

ε) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 3 το πολύ δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Το ύψος ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί κυμαίνεται μεταξύ των 10.000ευρώ και των 20.000ευρώ και εξαρτάται από:

Α) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας
Σε ορεινές: 7.500 ευρώ
Σε μειονεκτικές: 5.000 ευρώ
Σε λοιπές περιοχές: 2.500 ευρώ

Β) Τον προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
Κτηνοτροφική: 7.500 ευρώ
Φυτική: 7.500 ευρώ
Μικτή – Μελισσοκομία: 5.000 ευρώ

Γ) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
Μεγαλύτερο από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς: 5.000 ευρώ
80% – 120% του Εισοδήματος Αναφοράς: 2.500 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους εμπλεκόμενους φορείς όπως ορίζονται στα ΦΕΚ 3255/Β´/20.12.2013 και ΦΕΚ 3254/Β´/20.12.2013, στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και στους κατά τόπους γεωτεχνικούς συμβούλους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.