Τα καρτέλ, τα σούπερ μάρκετ και οι προστάτες τους

Η κοροϊδία του Υπουργείου Ανάπτυξης με την περίφημη έκθεση του ΟΟΣΑ, ξέρουν για τα απορρυπαντικά από το 2004 και χαρίζονται στην πολυεθνική COLGATE PALMOLIVE και στα SUPER MARKET

 Χθες 27/11/2013 δόθηκε στην δημοσιότητα η έκθεση του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό, έκθεση που χρυσοπληρώθηκε με 1.000.000€ από τους έλληνες πολίτες.

Ο κ. Χατζηδάκης στην εκπομπή ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ στις 25/11/2013 δήλωσε ότι με αυτήν την έκθεση θα μάθουμε όλα τα στραβά του ανταγωνισμού και θα τα διορθώσει αμέσως. Είναι όμως έτσι? Τα μάθανε για πρώτη φορά και δεν τα γνώριζαν?

Να τονίσουμε ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με πρόεδρο για ακόμα πέντε χρόνια, κατόπιν προσωπικής εισήγησης του κ. Χατζηδάκη, τον 74χρονο κ. Κυριτσάκη.

 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΑ

Αρχικά μια ερώτηση που οφείλει να απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης:

Γιατί τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν εισαγωγές απορρυπαντικών από την Βουλγαρία με 50% φθηνότερη τιμή; Αν υπήρχαν εμπόδια τα γνώριζαν; Αν τα γνώριζαν γιατί δεν έκαναν κάτι για αυτά; Ποιος κέρδιζε εκατομμύρια από τα εμπόδια αυτά;

 Η έκθεση του ΟΟΣΑ προτείνει ρυθμίσεις για να φτηνύνουν τα απορρυπαντικά. Ο κ. Χατζηδάκης υποσχέθηκε ότι θα τις εφαρμόσει σε δυο μήνες.

Όμως ο σύμβουλος του ΟΟΣΑ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ξεκίνησε το 2004 να ερευνά τα συμβόλαια της πολυεθνικήςCOLGATE PALMOLIVE, εταιρείας με τεράστιο μερίδιο στην αγορά των απορρυπαντικών. Τα επίμαχα συμβόλαια, με τους όρους που θα διαβάσετε παρακάτω και βγάζουν μάτια, τα έχει στην κατοχή της από το 2004.

Στις 11/6/2009 συσκέφθηκε με πρόεδρο τον, διορισμένο από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, κ. Ζησιμόπουλο και εξέδωσε την απόφαση 453/2009.

Η απόφαση βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis577_1_1249544982.pdf

 Όπως θα διαβάσετε στην σχετική απόφαση διαπιστώθηκαν ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ στα συμβόλαια μεταξύ της εταιρείας των απορρυπαντικών και των σούπερ μάρκετ.

 Η διαδικασία διακόπηκε γιατί διαπιστώθηκε ότι οι παραβάσεις αφορούσαν πολύ περισσότερα προϊόντα και όχι μόνο τα απορρυπαντικά. Με απλά λόγια η ενδεχόμενη παρανομία από την πολυεθνική και τα σούπερ μάρκετ ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Με την απόφαση 453/2009 ανατέθηκε το 2009 στην ΓΔΑ να γίνει περαιτέρω έλεγχος. Έως σήμερα 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ δεν έχει εκδοθεί καμία εισήγηση, δεν έχει επιβληθεί κανένα πρόστιμο. Τι έχει να πεί ο εκλεκτός του κ. Χατζηδάκη κ. Κυριτσάκης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση;

 Αντιγράφουμε από την απόφαση 453/2009

 Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης ερευνάς που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) στον κλάδο απορρυπαντικών προϊόντων οικιακής χρήσης για διερεύνηση τυχόν παραβάσεων των αρθρ.1 & 2 του Ν.703/77 ως ισχύει και 81 & 82 Συνθ. Εκ., εξετάστηκαν οι όροι των συμβάσεων που είχαν συνάψει οι εταιρείες COLGATE –PALMOLIVE (HELLAS) A.E.B.E. και COLGATE –PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. , ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. , ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., ΜΑΚΡΟ CASH & CARRY ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.καθώς και τον Όμιλο Κοινών Αγορών ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.

Από την εν λόγω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία COLGATE –PALMOLIVE Α.Β.Ε.Ε.υπέγραψε συμφωνίες με την εταιρεία ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. τα έτη 2001-2004, που προέβλεπαν τον παρακάτω όρο:

«Δεχτήκαμε και συμφωνήσαμε ότι κανένα μέλος της ΚΥΨΕΛΗΣ Α.Ε. δεν θα προβεί σεπαράλληλες εισαγωγές των προϊόντων της εταιρείας. Σε περίπτωση μη τήρησης τηςσυγκεκριμένης συμφωνίας έστω και μία φορά από κάποιο μέλος του Συνεταιρισμού σας, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη έκπτωση συλλογής προϊόντων».

Αντίστοιχα στις συμβάσεις του έτους 2006 της COLGATE –PALMOLIVE Ε.Π.Ε. με τα σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., AΛΦΑ ΒΗΤΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΡΟ CASH & CARRY, καθώς και στην σύμβαση του έτους 2007 με την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ και 2008 με την ΜΑΚΡΟ, προβλεπόταν μεταξύ άλλων και ο όρος :

«Μη διάθεση από τα καταστήματα σας προϊόντων παράλληλης εισαγωγής, ομοίων προς αυτά που διακινεί η εταιρείας μας που όμως δεν πληρούν τους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη από το παρόν έκπτωση συλλογής προϊόντων».

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που προέταξε το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών τόσο στα υποβληθέντα υπομνήματά τους, όσο και στην προφορική ανάπτυξη των θέσεων τους για να αμφισβητήσουν την σημασία αυτή της ρήτρας στο πλαίσιο των οικονομικών συναλλαγών και σχέσεων υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού, ήταν η επίκληση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κυκλοφορία των απορρυπαντικών και καθιστά κατ’ αυτούς, πρακτικά αδύνατη την πραγματοποίηση παράλληλων εισαγωγών. Κατά την ακροαματική όμως διαδικασία και ειδικότερα από καταθέσεις μαρτύρων, προέκυψε ότι η επίμαχη ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, αφορά όχι μόνο τα απορρυπαντικά αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα COLGATE που αποτελούν αντικείμενο των υπό εξέταση συμβάσεων αυτής της εταιρείας με τα προαναφερθέντα σούπερ μάρκετ, CASH & CARRY και Όμιλο Αγορών.__

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού:

Α. Απέχει από την έκδοση οριστικής απόφασης.

Β. Εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ1890/Β/29.12.2006) την παρούσα

προδικαστική απόφαση με την οποία καλεί την Γ.Δ.Α. να διενεργήσει κατά προτεραιότητα έρευνα προκειμένου να διερευνήσει τα αναφυόμενα κατά την προφορική διαδικασία ζητήματα όσο αναφορά το εύρος της επίμαχης ρήτρας απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών στις υπό εξέταση συμβάσεις των εταιρειών COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣ7ΠΗ ΕΠΕ με τις προαναφερθείσες αλυσίδες σούπερ μάρκετ CASH & CARRY και Όμιλο Αγορών και να υποβάλλει σχετική εισήγηση.

Η απόφαση εκδόθηκε την 23η Ιουλίου 2009.

Ο Πρόεδρος της ΕΑ

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος

 Με εκτίμηση για όλους εκτός από τα καρτέλ και τους προστάτες τους
Φλωράς Γιώργος
Μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ)
Πρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Ανταγωνισμού του ΕΕΑ
 george.floras@floras.gr

lykavitos.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.