Για τη σωτηρία της Σκήτης του Οσίου Νικάνορα και τη σύνδεση Ελάτης – Μονής Ζάβορδας με πεζογέφυρα

ΠΡΟΣ Το Φορέα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών  όρων ΥΗΣ Ιλαρίωνα Κοζάνης –Γρεβενών  Έδρα: Δεσκάτη

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) επιπροσθέτως και σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής (Οκτώβριος 2013), θέτει υπόψη του φορέα τα παρακάτω:

Κατά την πενταετή δράση της η Σ.Ε.:

– Ήρθε σε επαφή με την πλειοψηφία των φορέων της ευρύτερης περιοχής που καλύπτει η τεχνική λίμνη Ιλαρίωνα.

 – Διοργάνωσε δύο αξιόλογες επιτυχημένες ημερίδες (Ελάτη, Παλιουριά) με στόχο την ανάδειξη, διάσωση, προβολή και αξιοποίηση των μνημείων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

– Σε τακτική βάση υπήρχε και υπάρχει συνεργασία της Σ.Ε. με φορείς της Τ.Α., με τις αντίστοιχες Εφορίες Κλασσικών-Προϊστορικών, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το Ι.Γ.Μ.Ε. και πολιτιστικούς Συλλόγους των οικισμών πέριξ  της λίμνης.

Ένεκα των παραπάνω σχηματίστηκε στην Σ.Ε. ευρύτερη αντίληψη των προβλημάτων και εικόνα αξιοποίησης των πέριξ της λίμνης μνημείων και λοιπών έργων μέσα από το πρίσμα του πολιτισμού και της παράδοσης.

Δια τούτο σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

– Α΄ Στον γενικότερο περιαστικό χώρο που ορίζεται σήμερα από την τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα  με κέντρο τα μνημεία:

    Σκήτη Οσίου Νικάνορα
    Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας
    Ιερά Μονή Τουρνικίου
    Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας Βουνάσας

ευρίσκονται μια σειρά ναΐσκοι μεταβυζαντινής Περιόδου (17ος-19ος αι.) εναπομείναντες μάρτυρες της ιστορίας του τόπου, οι οποίοι φωτίζουν την πορεία  στα χρόνια της τουρκοκρατίας, και οι οποίοι χρήζουν επισκευής, επιδιόρθωσης, συντήρησης, ως παρακάτω:

    Ιερός Ναός Ταξιαρχών Ζάβορδας. Κοιμητηριακός ναός της Μονής, πλησίον της σκήτης με αξιόλογες τοιχογραφίες. Χρειάζεται:

Στερέωση τοιχοποιίας-συντήρηση  τοιχοποιίας.

Επιδιόρθωση, αλλαγή στέγης.

Συντήρηση-επικόλληση τοιχογραφιών.

    Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ζάβορδας. Τοποθεσία Αμπελικές. Β/Δ της Μονής έχει απομείνει μόνο το ιερό. Χρειάζεται:

Τοποθέτηση στεγάστρου.

Στερέωση  τοιχοποιίας.

Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού.

    Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου. Εγκαταλειμμένου Χωριού Παλιοτούρκο.

Χρειάζεται:

Επιδιόρθωση, αλλαγή στέγης.

Στερέωση τοιχοποιίας.

Συντήρηση τοιχογραφιών.

    Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Τουρνικίου. Κοιμητηριακός ναός του οικισμού Παναγιά. Χρειάζεται:

Στερέωση τοιχοποιίας.

Επισκευή σκεπής.

Συντήρηση Αγιογραφίας του υπέρθυρου.

Συντήρηση του τέμπλου.

       5.  Ιερός Ναός Παναγιάς  Παλιουριάς. Εντός του οικισμού. Χρειάζεται:

Στερέωση τοιχοποιίας.

Επισκευή σκεπής.

    Ιερός Ναός Κοίμησης  της Θεοτόκου. Κοιμητηριακός ναός του οικισμού

      Φρουρίου. Χρειάζεται:

Συντήρηση τοιχογραφιών.

Στερέωση  τοιχοποιίας.

    Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Βογγόπετρας. Κοιμητηριακός ναός εγκαταλειμμένου χωριού Πάδη  ή Βογγόπετρα. Χρειάζεται:

Στερέωση  τοιχοποιίας.

Συντήρηση τοιχοποιίας.

Συντήρηση τοιχογραφιών.

    Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ελάτης. Κοιμητηριακός ναός του οικισμού Ελάτης. Χρειάζεται:

Συντήρηση τοιχογραφιών.

Συντήρηση τοιχοποιίας.

Επισκευή σκεπής.

– Β΄  Σκήτη Οσίου Νικάνορα:

 Με τις εργασίες επισκευής και στήριξης του μνημείου χάθηκε η παλιά εξωτερική διακριτή εμφάνιση της σκήτης, η ταυτότητα του με μια έννοια. Δεν ξεχωρίζει από το ευρύτερο βραχώδες σύνολο του κοιλώματος στο οποίο είναι χτισμένη, καθώς και οι δυο διαφορετικές τοιχοποιίες που φανερώνουν την εξέλιξη του. Είναι απαραίτητο να τονιστεί πως: Μέρος της σκήτης υπήρχε πριν την έλευση του Οσίου Νικάνορα στην περιοχή (1511;). Ο Όσιος επέκτεινε τη σκήτη, αυτή η επέκταση ήτανε ορατή στην τοιχοποιία.

  Λειτούργησε η σκήτη ως μοναστήρι με κέντρο το ναϊδριο του Αγίου Γεωργίου και ως χώρος κρύπτης των κειμηλίων της μονής μετά την κατασκευή από τον όσιο του μοναστηριακού συγκροτήματος με καθολικό το ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (1532-1534). Είναι συνδεδεμένη η σκήτη με πάμπολλες παραδόσεις και θρύλους.

– Γ΄ Σύνδεση του περιφερειακού δρόμου της λίμνης Ιλαρίωνα με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Μπουρίνου. Η Σύνδεση όπως έχει προταθεί από τους φορείς του Χρωμίου μέσω Αη Δημήτρη, περιοχής Παλαιόχωρας, Αη Σωτήρας, Καλυβιών, Γαλάζια Πέτρα.

– Δ΄  Είναι στις σκέψεις και προθέσεις της Σ.Ε., το αναφερόμενο  όμως έχει σχέση με πολλούς παράγοντες, το θεωρεί όμως σημαντικό να το θέσει στο φορέα σας, η δημιουργία λιτού υπαίθριου μουσείου πλησίον της πεζογέφυρας με τις παρακάτω ενότητες.

    Αλιάκμονας. Το ποτάμι δεν υπάρχει πλέον.

“                     Τα περάσματα, πόροι, σπαρτίνες, γέφυρες.

“                    Η προσφορά, στην Εθνική Οικονομία. Ύδρευση, Άρδευση

          αποθέματα νερού, Ηλεκτρική Ενέργεια.

            “                     Η ύπαρξη του ποταμού μέσα από ιστορικές αναφορές

       2.   Γεωλογία της περιοχής. Όπως αυτή αναδείχθηκε από έρευνες, επισκέψεις, χαρτογραφήσεις, εργασίες συλλογές πετρωμάτων Ελλήνων και Ξένων  επιστημόνων, γεωλόγων και αποστολών.

      3.  Μακεδονικός Αγώνας- Βαλκανικοί Πόλεμοι- Ιστορία.

      4. Θρησκευτική λατρεία και παράδοση.

Δεσμευόμαστε για κατάθεση στο φορέα σας σχετικού φακέλου εντός εξαμήνου.

Για τα παραπάνω σεβαστοί κύριοι του φορέα υλοποίησης περιβαλλοντικών όρων και αρμόδιοι της ΔΕΗ στη σύνταξη και εκπόνηση μελέτης τροποποίησης και ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του ΥΗΕ Ιλαρίωνα το λιγότερο πρέπει να επιδειχθεί  σεβασμός.

Τα έργα μνημεία που αναφέρονται στο υπόμνημα και τα οποία πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τη νέα ΚΥΑ για να αναδειχθούν και περισωθούν υπήρχαν επί αιώνες στην κοιτίδα αυτή του Αλιάκμονα στη λαμπρή Ιστορία που έγραψε ο Όσιος Νικάνορας  και το μοναστήρι του.

Οκτώβριος 2013

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

      Σιαμπανόπουλος Ευάγγελος

Μπούντας Αχιλλέας

Παλούκας Ελευθέριος

Ντοβόλης Αχιλλέας

Παφίλης Αργύρης

Μαστρογιαννόπουλος Γεώργιος

Παπαϊωάννου Δημήτρης

Βασιλόπουλος Αθανάσιος

Ζούζιος Νικόλαος

Λαγιώτης Δημήτριος

Παπαθύμιος Γιάννης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.