Πώς θα λειτουργεί η ΝΕΡΙΤ ως διάδοχος της ΕΡΤ

Στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, όργανο υπαγόμενο στη Γ.Γ. της κυβέρνησης, προκειμένου να «ελέγξει» το περιεχόμενό του, βρίσκεται από την Τετάρτη το απόγευμα το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τον φορέα του νέου οργανισμού που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας δημοσίων Μέσων Ενημέρωσης. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε σχέδιο που είχε επιμεληθεί ο συνταγματολόγος κ. Ν. Αλιβιζάτος, αλλά επισημαίνεται ότι στη δική του εισήγηση δεν προβλεπόταν το κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά η συνέχιση της λειτουργίας της με ένα εντελώς νέο καταστατικό.

«Συγκροτείται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο και τηλεόραση, που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας», σημειώνεται στο πρώτο από τα 17 άρθρα του νομοσχεδίου. «Η επωνυμία της εταιρείας είναι “Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνετ και Τηλεόραση Α.Ε.” (ΝΕΡΙΤ – Α.Ε.). Είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στον δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το κράτος. Εχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια», προστίθεται.

Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο, «η δημόσια ραδιοτηλεόραση, κατά τη λειτουργία της, είναι ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόμματα». Αξιοσημείωτο είναι πως από την έκτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου προκύπτει και «παρενέργεια» και όσον αφορά το Κανάλι της Βουλής, δεδομένου πως προβλέπεται το έργο του εν λόγω καναλιού να επιτελείται πλέον από τον νέο φορέα: «Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προβάλλει τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. Προς τούτο μεταδίδει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των άλλων σχηματισμών της Βουλής σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες». Κατά τα λοιπά, προβλέπεται:

1) Πόροι της ΝΕΡΙΤ είναι: «α) Εσοδα από ανταποδοτικό τέλος, β) Εσοδα από διαφημίσεις, γ) Εσοδα από κάθε άλλη πηγή».

2) Γενική Συνέλευση μετόχων: «Απαρτίζεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, και τον υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας».

3) Εποπτικό Συμβούλιο: «Είναι επταμελές και η θητεία των μελών του είναι εννεαετής. Εγγυάται την ανεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης, μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της. Τα μέλη της διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού». Επίσης (άρθρο 11) «μπορεί να συγκροτεί περισσότερες συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος», ενώ με άλλη απόφαση του Ε.Σ. «συγκροτείται Επιτροπή Δεοντολογίας».

4) Διοικητικό Συμβούλιο: «Διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή μη ανανεώσιμη θητεία».

Σύμφωνα με το δέκατο άρθρο του σχεδίου νόμου, «ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων γίνεται από το ΕΣΡ». • Το προσωπικό

Τέλος, ως προς το κρίσιμο θέμα του προσωπικού της εταιρείας, προβλέπονται τα ακόλουθα: Πρώτον, «η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Δεύτερον, «κατ’ εξαίρεσιν η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ύστερα από πρόταση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, μπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες, με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου». Τρίτον, «οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται ανάλογα με τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα και τα καθήκοντα που ασκεί το προσωπικό και ειδικότερα με την ατομική σύμβαση εργασίας που συνομολογείται με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.».

lykavitos.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.