ΚΕΠΑ 22 μήνες μετά: Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ή Κέντρα Ελεύθερης Πτώσης Αναπηρίας;

Κύριε Διοικητά,

Διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι η Διοίκηση, αντί να σχεδιάζει με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του πολίτη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πεπραγμένων της, προσπαθεί με «μερεμέτια» να επισκευάσει ένα έργο που έγινε χωρίς μελέτη, χωρίς θεμελίωση, θεωρώντας ότι μπορεί να προλάβει την κατάρρευσή του, αγνοώντας τους 60.000 εγκλωβισμένους πολίτες με αναπηρία, χρόνια ή σπάνια νόσο που επιφέρει αναπηρία.
Μήπως, πριν προτείνετε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τη Νομοθετική Ρύθμιση για κατάργηση του προελέγχου και την αντικατάστασή του με την εφαρμογή ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης με την ονομασία «Εισηγητικός φάκελος παροχών Αναπηρίας», Νόμος 4144/άρθρο 76 παρ. 3 (ΦΕΚ Α88), με ημερομηνία έναρξης την 15/6/2013, θα έπρεπε ως Διοίκηση του ΙΚΑ να λογοδοτήσετε για την επί 22 μήνες λειτουργία των ΚΕΠΑ;
Μη υπογραφή Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας
Μηδενική εκπαίδευση Γραμματέων
Ταχύρυθμη εκπαίδευση Ιατρών (4 ωρών) για θέματα αναπηρίας
Μετατροπή των αμιγών Επιτροπών σε μη αμιγείς, από τον Ιανουάριο του 2013, με τα αποτελέσματα να αλλάζουν ραγδαία από 2 στις 10 αποκλίσεις ποσοστού αναπηρίας στις αμιγείς Επιτροπές σε 8 στις 10 το τελευταίο δίμηνο Απρίλιος-Μάιος 2013 από τις μεικτές Επιτροπές, με παράλληλη μείωση του χρόνου διάρκειας των αποφάσεων.
Με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής που ο χρόνος αναμονής δεν ξεπερνά τους 5 μήνες, η υπόλοιπη Ελλάδα «στο κόκκινο» με Ρέθυμνο-Χανιά-Πάτρα-Λαμία-Δυτική Μακεδονία να ξεπερνούν τους 15 μήνες σε Νευρολογικά-Ψυχιατρικά, ενώ για τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, ακόμη και τους 20 μήνες.

Μήπως θα έπρεπε να έχετε προτείνει αλλαγές στην Ασφαλιστική Νομοθεσία, ώστε να συγκλίνουν με το νέο ΚΕΒΑ και να μην επιστρέφονται αποφάσεις με το ερώτημα ότι δεν συνάδουν με την κείμενη Νομοθεσία των Ταμείων ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ;
Μήπως θα έπρεπε να ενημερώσετε την Πολιτική Ηγεσία για το πόσες φορές Περιφερειακοί Διευθυντές εκλήθησαν από τον Εισαγγελέα να λογοδοτήσουν για ακυρώσεις Προγραμματισμένων Επιτροπών και πόσοι πολίτες με Αναπηρία σήμερα αιτούνται αντίγραφο της τελευταίας σελίδας γνωμάτευσης της Επιτροπής, όπου φαίνονται οι υπογράφοντες Ιατροί, για προσφυγή στη Δικαιοσύνη;
Μήπως θα έπρεπε να έχετε δώσει στην Πολιτική Ηγεσία τις εκατοντάδες συνηγορίες της ΕΣΑμεΑ που αφορούσαν σε πολίτες που προσέφυγαν σε αυτή, ζητώντας λύτρωση από το αδιέξοδο που τους οδηγήσατε;
Μήπως οφείλατε να δηλώσετε δημόσια συγνώμη από τους εκατοντάδες γονείς και τις οικογένειες των Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες, όπως Εγκεφαλική Παράλυση, Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και να αναλάβετε τη Νομική και Αστική Ευθύνη που σας αναλογεί για την μακρά αναμονή, τις μειώσεις των ποσοστών Αναπηρίας που ανέτρεψαν τη ζωή των παιδιών μας και των οικογενειών μας;
Επιγραμματικά, σας αναφέρουμε περιπτώσεις όπως: Διακοπή Προνοιακών Επιδομάτων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, διακοπή παροχών από τον ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ειδική εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη, συνεδρίες σε ψυχολόγους, αγορά τεχνικών βοηθημάτων όπως αμαξίδια, πρόσθετα βοηθήματα, ειδικά σκευάσματα διατροφής κ.ο.κ., αδυναμία της οικογένειας να κάνει χρήση της 25ετίας για συνταξιοδότηση, (λόγω μη αναγνώρισης της παλαιάς απόφασης με πολύμηνες παραμονές εκτός υπηρεσίας και με τον κίνδυνο της μη συνταξιοδότησης λόγω της πιθανής μείωσης των ποσοστών αναπηρίας), απαλλαγή από έκτακτους φόρους, αγορά αναπηρικών αυτοκινήτων κ.α.

Κύριε Διοικητά,

Πριν την εισήγηση προς ψήφιση του Ενιαίου Εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης, που τίθεται σε εφαρμογή από τις 15/6/2013, θα έπρεπε να διαβουλευτείτε με την ΕΣΑμεΑ, τον Κοινωνικό Εταίρο της Ελληνικής Πολιτείας ως φορέα εκπροσώπησης των Αναπηρικών Οργανώσεων της Χώρας, ο οποίος εκπροσωπείται στις Επιτροπές του ΚΕΒΑ και ΚΕΠΑ, σύμφωνα με το Ν. 3863/2010, άρθρο 6 και 7 και του Ν. 1798/1988, άρθρο 16 για την αντιστοίχιση των παθήσεων, που αφορά στον εκτελωνισμό αναπηρικού αυτοκινήτου.
Θα έπρεπε σε συνεργασία με τον Π.Ι.Σ., τον Ι.Σ.Α. και το Συνδικαλιστικό Όργανο των Ιατρών του ΕΟΠΥΥ να εξετάσετε λεπτομερώς τα προτεινόμενα στο Ενιαίο Έντυπο Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης και αυτό διότι με το καθοδηγητικό σας έγγραφο, περιορίζετε την ελεύθερη επιστημονική κρίση του Ιατρού να γνωματεύσει, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την κριτική του ικανότητα, ακόμα και ως προς τις εξετάσεις που απαιτούνται όταν του ζητάτε να καθορίσει το ποσοστό της ακριβείας της προτεινόμενης εξέτασης επί τοις %. Επίσης, στον πίνακα Ι Ιατρικές Ειδικότητες, δεν νομίζετε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικότητες Παιδονευρολόγου-Παιδοψυχιάτρου-Γενετιστή-Αιματολόγου-Νευρολόγου-Ενδοκρινολόγου, ώστε να κρίνονται και Σπάνιοι Νόσοι-Σύνδρομα, οι οποίοι πρέπει να συμπεριληφθούν και στις Επιτροπές ΚΕΠΑ;
Αλήθεια, ρωτήσατε ποιος Ιατρός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του ΕΟΠΥΥ με 25 ημερήσια ραντεβού, θα συμπληρώσει τον Ιατρικό Φάκελο/Βεβαίωση στη Μονάδα, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη της πρότασής του;
Ποιος Ιατρός Δημόσιου Νοσοκομείου που δεν επαρκεί ο χρόνος που έχει για τη φροντίδα των νοσηλευομένων, θα ασχοληθεί με τη συμπλήρωσή του στα εξωτερικά ιατρεία; Μήπως κατευθύνετε τους ασφαλισμένους στα Ιδιωτικά Ιατρεία, όπου πέραν των 46,14 € για κατάθεση της αίτησης, θα πληρώσουν και επίσκεψη χωρίς προσδιορισμένο κόστος λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας;

Κύριε Διοικητά,

Η Αναπηρική Οικογένεια βρίσκεται στον κλοιό των συμπληγάδων με την απόσταση που την χωρίζει από τη συντριβή να μικραίνει καθημερινά!
Από τη μια η Τρόικα και από την άλλη ένα πολιτικό σύστημα που προσπαθεί να αποβάλει από πάνω του τη «ρετσινιά» του «πελατειακού Κράτους», που έστησε από τη Μεταπολίτευση έως και σήμερα!
Επί 40 χρόνια αντί να υπηρετεί τον Πολίτη του, τον χρησιμοποίησε ως αναλώσιμο έρμαιο των ορέξεών του.
Η 5η από Μεταπολίτευσης Ελληνική Δημοκρατία αιμορραγεί, προσπαθώντας απελπισμένα να διασωθεί από την κατακρήμνιση.
Μοναδική σωτηρία της η κοινή λογική που έχει χαθεί, αντί να τεθεί σε εφαρμογή πάραυτα. Τόσο οι Πολιτικοί, όσο και εσείς θα πρέπει -ως διαχειριστές της εξουσίας- να θυμηθείτε το ρητό του Πλάτωνος: «Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή το του κρείττονος συμφέρον»….Διότι είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα ο Δικανικός Λόγος του Λυσία «Περί Αδυνάτου» που δεν διδάσκεται πια στα σχολεία μας, θα εκφωνείται στα Δικαστήρια της χώρας και όχι μόνο.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
-Μέλη Ελληνικού Κοινοβουλίου
-Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας
-Γραφείο Υπουργού  Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα
-Γραφείο Υπουργού Εργασίας κ. Ι. Βρούτση
-Γραφείο Υπουργού Υγείας κ. Λυκουρέντζου
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά
-Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
-κ. Π. Κοκκόρη, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
-κ. Ε. Μπέκου, Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας
-Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
-Πρόεδρο ΟΚΕ
-Πρόεδρο Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
-Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας
-Πρόεδρο Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ
-Συνήγορο του Πολίτη
-ΕΣΑμεΑ
-Μέλη Ε.Ε. και Γ.Σ. ΠΟΣΓΚΑμεΑ
-Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.