Ίδρυση Σχολής επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Πτολεμαΐδα

Από το e-ptolemeos.gr

Και μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το σχέδιο «Αθηνά», στις 4 Ιουνίου, Αρ. ΦΕΚ 130, το οποίο προβλέπει: Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Την αναγγελία έκανε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας στα εγκαίνια της έκθεσης “ΕΟΡΔΑΙΑ 2013”, εκφράζοντας μάλιστα την ικανοποίησή του για την ίδρυση Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,  με έδρα την Πτολεμαΐδα.

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο Βουλευτής ΝΔ της Π.Ε. Κοζάνης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε δεσμευτεί για την παραμονή των τμημάτων, την κρίσιμη περίοδο των μετακινήσεων λόγω σχεδίου «Αθηνά», ανέφερε: «Το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε, αποτελεί άλλη μια επαλήθευση για τα όσα λέγαμε σχετικά με την παραμονή του ΤΕΙ Μαιευτικής στην Πτολεμαΐδα, αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παρ’ όλη τη δυσπιστία κάποιων, η Εορδαία ισχυροποιείται με την ίδρυση της Σχολής Υγείας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα. Στόχος μας από εδώ και πέρα, είναι να λειτουργήσει ένα ακόμα τμήμα στη νεοϊδρυθείσα Σχολή Υγείας».

Το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:

Άρθρο 1

Ίδρυση Σχολής

Ιδρύεται Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Πτολεμαΐδα.

Άρθρο 2

Μετονομασία Σχολής

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3

Μετονομασία Τμημάτων

1. α) Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Παραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά μετονομάζεται σε Τμήμα

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά.

β) Το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά μετονομάζεται σε

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά και κατευθύνσεις προχωρημένου

εξαμήνου:

α. Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.

γ. Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

γ) Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

2. Οι φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό εκάστου εκ των παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα.

3. Στο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που μετονομάζονται ουδεμία μεταβολή επέρχεται.

Άρθρο 4

Συγχώνευση Τμημάτων

1. α) Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά και

το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά, και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία έχει κατευθύνσεις

προχωρημένου εξαμήνου:

β.α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

β.β) Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά .

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από δήλωσή τους στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά.

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά εντάσσεται με διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, ύστερα από αίτησή του και αιτιολογημένη

απόφαση της συνέλευσης Τ.Ε.Ι. ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) οργάνου, με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως

β) Το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη συγχωνεύονται σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής

Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

με έδρα την Κοζάνη.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων.

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά και το Τμήμα Τυποποίησης και

Διακίνησης Προϊόντων του Παραρτήματος Κατερίνης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με έδρα την Κατερίνη συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Κατερίνη.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων.

δ) Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και το Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Παραρτήματος Φλώρινας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα συγχωνεύονται σε Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Φυτικής Παραγωγής

β) Ζωικής Παραγωγής

γ) Αγροτικής Οικονομίας

δ) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το

γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι.

Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Παραρτήματος Φλώρινας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα

τη Φλώρινα.

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και το Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, συγχωνεύονται σε Τμήμα Μηχανικών

Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την

Κοζάνη, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Το Τμήμα Μηχανολογίας και το Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

συγχωνεύονται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα

την Κοζάνη και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.

β) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., η οποία θα έχει και

κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

β.α) Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

β.β) Μηχανολόγων Μηχανικών Παραγωγής Τ.Ε.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το

γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Μηχανολόγων

Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

ζ) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Διοίκηση Επιχειρήσεων

β) Μάρκετινγκ.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το

γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

2. Οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε

Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου.

3. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των συγχωνευόμενων Τμημάτων εντάσσεται στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, με διαπιστωτική πράξη του

Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η

Αυγούστου 2013.

Άρθρο 5

Κατάργηση Παραρτημάτων

1. Το Παράρτημα Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καταργείται.

2. Το Παράρτημα Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καταργείται.

3. Το Παράρτημα Φλώρινας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καταργείται.

Άρθρο 6

Κατάργηση Τμημάτων και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.

1. Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καταργείται.

2. Το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη καταργείται.

3. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη καταργείται.

4 α) Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα καταργούμενα Τμήματα εντάσσονται με πράξη του Προέδρου

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) οργάνου στα υπόλοιπα Τμήματα με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος.

β) Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα καταργούνται−

2020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Τα καταργούμενα Τμήματα εντάσσονται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) οργάνου στα υπόλοιπα Τμήματα με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος.

γ) Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η

Αυγούστου 2013.

δ) Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης των καταργούμενων Τμημάτων εκδίδεται απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 31 του

ν. 3149/2003 οργάνου.

Άρθρο 7

Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τις εξής

Σχολές:

1. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με έδρα τα Γρεβενά, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Διοίκηση Επιχειρήσεων

β) Μάρκετινγκ.

2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

β.α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

β.β) Διοίκηση Επιχειρήσεων.

3) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα

την Κοζάνη.

2. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, με έδρα την Πτολεμαΐδα, η οποία συγκροτείται από το εξής Τμήμα:

1) Τμήμα Μαιευτικής με έδρα την Πτολεμαΐδα.

3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟ−

ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, με έδρα τη Φλώρινα,

η οποία συγκροτείται από το εξής Τμήμα:

1) Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα τη Φλώρινα και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Φυτικής Παραγωγής

β) Ζωικής Παραγωγής

γ) Αγροτικής Οικονομίας

δ) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων.

3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με έδρα την Κοζάνη, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα την

Κοζάνη.

2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε με έδρα την Κοζάνη και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.

β) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

β.α) Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

β.β) Μηχανολόγων Μηχανικών Παραγωγής Τ.Ε.

3) Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. με έδρα την Κοζάνη και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την

εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

4) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. με έδρα την Καστοριά.

5) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με έδρα την

Καστοριά και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.

γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

Άρθρο 8

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι την 31η

Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31−10−2018 Τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα της συγχώνευσης, το οποίο λειτουργεί

από 01−09−2013. Μετά την κατάργηση του Τμήματος, οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδικαίως με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά εντάσσεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης ή του αρμοδίου δυνάμει του άρθρου

13 παρ. 31 του ν. 3149/2003 οργάνου, το αργότερο μέχρι την 31−10−2018. Η διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο διατηρούμενο Τμήμα μέχρι 31−10−2018 συνεχίζονται οι διαδικασίες εκλογής,

εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και οι διαδικασίες εκλογής και διορισμού μελών Ε.Τ.Π. Μετά την κατάργηση του Τμήματος, τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες ολοκληρώνονται από το Τμήμα

που προκύπτει από τη συγχώνευση.

2. Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών και του προσωπικού που εντάσσονται στα νέα Τμήματα καθώς

και η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κατάστασή τους.

3. Οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τμημάτων που συγχωνεύονται, ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει

από τη συγχώνευση.

4. Οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής των μελών Ε.Τ.Π. των Τμημάτων που συγχωνεύονται ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση και διορίζονται σε αυτό.

5. Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ρυθμίζονται τα θέματα Διοικητικού Προσωπικού.

6. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 σε Α.Ε.Ι. ή Σχολή ή Τμήμα που συγχωνεύεται, μετονομάζεται ή καταργείται φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

7. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε φοιτητές ή αποφοίτους οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 στα Τμήματα που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται ή καταργούνται,

αρμόδια είναι τα όργανα των νέων Τμημάτων.

8. Η εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών όσων Τμημάτων καταργούνται, συγχωνεύονται ή μετονομάζονται, συνεχίζεται μέχρι

την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών. Στους αποφοίτους των ΠΜΣ από νέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

1. Οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών των Τμημάτων που προκύπτουν από μετονομασία ή συγχώνευση είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών των Τμημάτων που

συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται.

2. Τα καταργούμενα Τμήματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31η Αυγούστου 2013.

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που προκύπτουν από συγχώνευση ή μετονομασία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου

2013.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.