ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: Μείωση του πληθυσμού στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού! ΚΟΥΙΖ: Τα Σέρβια είναι μεγαλύτερα σε πληθυσμό ή ο Βελβεντός;

Από τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την πληθυσμιακή εξέλιξη στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, προκύπτουν από την εξέταση των στοιχείων της απογραφής 2011, συγκριτικά με αυτά της απογραφής του 2001. Γενικότερα καταγράφεται ότι τη δεκαετία που μας πέρασε, τα δημοτικά-τοπικά διαμερίσματα του Δήμου έχουν υποστεί μια σχετική πληθυσμιακή συρρίκνωση, με τη μεγαλύτερη να παρατηρείται στην ευρύτερη ορεινή περιοχή των Καμβουνίων.  

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις μεταβολές θα πρέπει να έχουμε υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους:
Κατ’ αρχάς τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα γιατί ο τρόπος απογραφής το 2011, σε σχέση με την απογραφή του 2001, ήταν διαφορετικός. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες απογραφές, αυτή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του «μόνιμου» πληθυσμού της Ελλάδας, όχι του «πραγματικού». Καταχώρισε δηλαδή τους απογραφομένους στον πίνακα της περιοχής όπου δήλωσαν ότι ζουν μόνιμα το τελευταίο δωδεκάμηνο («μόνιμοι»),  και όχι στο σημείο που βρίσκονταν την ημέρα της απογραφής («πραγματικοί»). Επιπλέον η χωροταξική διαφοροποίηση διαφόρων δήμων ή δημοτικών – τοπικών διαμερισμάτων λόγω της εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ επιφέρει ανάλογες δυσκολίες αξιολόγησης των μεταβολών.

Επίσης δεν πρέπει να συγχέουμε την έννοια του «μόνιμου» πληθυσμού που αναφέρθηκε παραπάνω με την έννοια του «νόμιμου» πληθυσμού που είναι  ο αριθμός των δημοτών που απογράφηκαν και δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένοι στα αντίστοιχα δημοτολόγια. Αυτό παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε π.χ. ότι ο «νόμιμος» πληθυσμός του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού είναι 20.256 δημότες, ενώ ο «μόνιμος» πληθυσμός φτάνει μόλις τους 14.830!

Οι πληθυσμιακές μεταβολές στο  Δήμο Σερβίων – Βελβεντού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) έχουν ως εξής:

 

1. Πίνακας «ΜΟΝΙΜΟΥ» Πληθυσμού Απογραφής 2011

(ΕΛΣΤΑΤ Α.Π. 11247/28.12.2012)

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Έδρα: Σέρβια, τα)

 

14.830

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

3.448

Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού

 

3.399

Βελβεντός, ο

 

3.360

Παλαιογράτσανον, το

 

39

Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής

 

14

Αγία Κυριακή, η

 

14

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου

 

28

Καταφύγιον, το

 

28

Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου

 

7

Πολύφυτον, το

 

7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

 

1.539

Τοπική Κοινότητα Ελάτης

 

415

Ελάτη, η

 

415

Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου

 

334

Μικρόβαλτον, το

 

333

Μονή Στανού, η

 

1

Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου

 

790

Λαζαράδες, οι

 

94

Τρανόβαλτον, το

 

645

Φρούριον, το

 

51

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

 

1.232

Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού

 

1.232

Λιβαδερόν, το

 

1.232

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ

 

8.611

Δημοτική Κοινότητα Σερβίων

 

3.540

Λάβα, η

 

0

Νέα Λάβα, η

 

560

Σέρβια, τα

 

2.980

Τοπική Κοινότητα Αυλών

 

293

Αυλαί, αι

 

293

Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου

 

615

Βαθύλακκος, ο

 

615

Τοπική Κοινότητα Γουλών

 

185

Γούλαι, αι

 

185

Τοπική Κοινότητα Ιμέρων

 

212

Αύρα, η

 

56

Ίμερα, τα

 

156

Τοπική Κοινότητα Καστανιάς

 

565

Καστανιά, η

 

68

Νέα Καστανιά, η

 

497

Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων

 

461

Κρανίδια, τα

 

461

Τοπική Κοινότητα Λευκάρων

 

211

Λεύκαρα, τα

 

211

Τοπική Κοινότητα Μεσιανής

 

280

Μεσιανή, η

 

280

Τοπική Κοινότητα Μεταξά

 

226

Μεταξάς, ο

 

226

Τοπική Κοινότητα Νεράιδας

 

148

Νεράιδα, η

 

148

Τοπική Κοινότητα Πλατανορρεύματος

 

1.004

Πλατανόρρευμα, το

 

1.004

Τοπική Κοινότητα Πολυρράχου

 

269

Πολύρραχον, το

 

134

Προσήλιον, το

 

135

Τοπική Κοινότητα Ροδίτου

 

290

Κουβούκλια, τα

 

27

Ροδίτης, ο

 

263

Τοπική Κοινότητα Τριγωνικού

 

312

Τριγωνικόν, το

 

312

2. Πίνακας «ΝΟΜΙΜΟΥ» Πληθυσμού 2011 (ΕΛΣΤΑΤ 31.7.2012)

 

5 1404

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

20.256

6 140401

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ

11.680

6 140402

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

4.022

6 140403

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

2.961

6 140404

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

1.593

 

3. Συγκριτικός Πίνακας «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ» και «ΜΟΝΙΜΟΥ» Πληθυσμού Απογραφής 2001 με «ΜΟΝΙΜΟ» Πληθυσμό Απογραφής 2011

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 Σερβίων – Βελβεντού – Καμβουνίων – Λιβαδερού

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011

 

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

«ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ»

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2001

«ΜΟΝΙΜΟΣ»

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2001

«ΜΟΝΙΜΟΣ»

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2011

 

1. Δήμος Σερβίων:

 

 

 

1

Τοπικό Διαμέρισμα Αυλών

394

349

293

2

Τοπ. Διαμ. Βαθυλάκκου

652

625

615

3

Τοπ. Διαμ.Γουλών

226

218

185

4

Τοπ. Διαμ. Ιμέρων

1. Ίμερα

2. Αύρα

323

266

57

245

202

43

212

156

56

5

Τοπ. Διαμ. Καστανιάς

1. Παλιά Καστανιά

2. Νέα Καστανιά

98

98

(Σέρβια) –

95

95

(Σέρβια) –

565

68

497

6

Τοπ. Διαμ. Κρανιδίων

563

551

461

7

Τοπικό Διαμέρισμα Λευκάρων

231

210

211

8

Τοπ. Διαμ. Μεσιανής

340

300

280

9

Τοπ. Διαμ. Μεταξά

410

318

226

10

Τοπ. Διαμ. Νεράιδας

132

117

148

11

Τ.Δ.Πλατανορρεύματος

1.061

1.019

1.004

12

Τ. Διαμ. Πολυρράχου

1. Πολύρραχο

2. Προσήλιο

400

201

199

335

150

185

269

134

135

13

Τοπ. Διαμ. Ροδίτου

1. Ροδίτης

2. Κοβούκλια

304

270

34

253

220

33

290

263

27

14

Τοπ. Διαμ. Σερβίων

1. Σέρβια (Έδρα)

2. Λάβα

3. Νέα Λάβα (με Νέα Καστανιά στ.Ι&ΙΙ)

4.465

3.290

1.175

4.555

3.410

2

1.143

3.540

2.980

560

15

Τοπ. Διαμ. Τριγωνικού

402

322

312

 

Σύνολο:

10.001

9.512

8.611

 

 

 

 

 

 

2. Δήμος Καμβουνίων:

 

 

 

1

Τοπ. Διαμ.Ελάτης

568

554

415

2

Τ. Διαμ. Μικροβάλτου

1. Μικρόβαλτο

2. Μονή Ζιδανίου

605

602

3

538

536

2

334

333

1

3

Τ. Διαμ.Τρανοβάλτου

1. Τρανόβαλτο (Έδρα)

2. Λαζαράδες

3. Φρούριο

1.084

853

152

79

984

776

137

71

790

645

94

51

 

Σύνολο:

2.257

2.076

1.539

 

 

 

 

 

 

3. Δήμος Βελβεντού:

 

 

 

1

Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Κυριακής

59

5

14

2

Τοπ. Διαμ. Βελβεντού

1. Βελβεντός (Έδρα)

2. Παλαιογράτσανον

3.504

3.437

67

3.512

3.453

59

3.399

3.360

39

3

Τ. Διαμ. Καταφυγίου

174

16

28

4

Τοπ. Διαμ. Πολυφύτου

17

16

7

 

Σύνολο:

3.754

3.549

3.448

 

 

 

 

 

 

4. Κοινότητα Λιβαδερού

1.645

1.597

1.232

 

Σύνολο:

1.645

1.597

1.232

Με τις επιφυλάξεις (περί «πραγματικού», «νόμιμου» και «μόνιμου» πληθυσμού) που διατυπώθηκαν στην αρχή, σχετικά με τον τρόπο της απογραφής το 2001 και το 2011, τα συμπεράσματα των μεταβολών των κατοίκων ανά δημοτικό-τοπικό διαμέρισμα έχουν ως εξής:

– Τη μεγαλύτερη μείωση του «μόνιμου» πληθυσμού -όπως προαναφέρθηκε- έχουν υποστεί τα τοπικά διαμερίσματα της ευρύτερης ορεινής περιοχής των Καμβουνίων, με πρώτο το Μικρόβαλτο σε ποσοστό 38% (από 538 σε 334 κατοίκους, λαμβανομένου υπόψη ότι το έτος 2000 ήταν η τελευταία χρονιά λειτουργίας των ΜΑΒΕ), ο Μεταξάς σε ποσοστό 29% (από 318 σε 226), η Ελάτη σε ποσοστό 25% (από 554 σε 415), το Λιβαδερό σε ποσοστό 23% (από 1597 σε 1232), το Τρανόβαλτο σε ποσοστό 20% (συνολικά με Λαζαράδες, Φρούριο από 984 σε 790, αφού τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε κρίση το μάρμαρο) και το Πολύρραχο-Προσήλιο σε ποσοστό 20% (από 335 σε 269), ενώ φαίνεται να κράτησε τους κατοίκους του το Τριγωνικό (από 322 σε 312).

– Ελάχιστα είναι τα τοπικά διαμερίσματα που είχαμε αύξηση των κατοίκων, με πρώτο αυτό της Νεράιδας σε ποσοστό 26,5% (από 117 σε 148 κατοίκους), για να ακολουθήσει ο Ροδίτης που αύξησε τον πληθυσμό του σε ποσοστό 14,6% (από 253 σε 290 κατοίκους).

– Έχουν συγκρατήσει τους κατοίκους τους ή είχαν ελάχιστες «απώλειες» τα τοπικά διαμερίσματα του Πλατανορρεύματος, του Βαθυλάκκου, των Λευκάρων και της Μεσιανής.

– Στα Σέρβια είχαμε ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού κατά 12,7%, ενώ στον Βελβεντό μείωση κατά 2,7%.

–  Απαντώντας και στο κουίζ του τίτλου, το Δημοτικό Διαμέρισμα των Σερβίων που περιλαμβάνει και τον οικισμό της Νέας Λάβας (560 κ.) φέρεται να είναι μεγαλύτερο με 3.540 κατοίκους, έναντι 3.399 του Δημοτικού Διαμερίσματος του Βελβεντού που περιλαμβάνει τον οικισμό του Παλαιογρατσάνου (39 κ.). Εξετάζοντας όμως τα Σέρβια και τον Βελβεντό σαν αυτοτελείς οικισμούς, ο Βελβεντός με 3.360 κατοίκους είναι μεγαλύτερος κατά 380 κατοίκους από τα Σέρβια που έχουν 2.980 κατοίκους!

Γιώργος Μαστρ.
(gmastrogiannopoulos@yahoo.gr)

Υ.Γ. Κλικ παρακάτω για τα επίσημα στοιχεία των απογραφών:
1. Πίνακας αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ Πληθυσμού – Απογραφής 2011
2. Πίνακας Αποτελεσμάτων ΝΟΜΙΜΟΥ Πληθυσμού 2011
3. Apografi_2001_MONIMOS PL selides 139,140,141.pdf
4.  Apografi_2001_PRAGMATIKOS PL selides 141,142.pdf

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.