Ανοιχτή επιστολή προς τους πολίτες της Δυτ. Μακεδονίας των Συλλόγων Φοιτητών και Αποφοίτων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ;

Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστες

Σε προηγούμενη επιστολή μας αποδείξαμε, αμερόληπτα και με αξιοκρατικά κριτήρια, ότι οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις από τις οποίες υποφέρουν τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και τις οποίες ισχυρίζεται ότι θα επιλύσει το σχέδιο «Αθηνά», δεν συναντώνται στο τμήμα μας, το τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας [1]. Εμμένουμε ότι η μόνη αρχή αρμόδια και ικανή να εξάγει πορίσματα αναφορικά με Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι η Αρχή ΔΙασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Υπενθυμίζουμε, με κίνδυνο να γίνουμε κουραστικοί, ότι η έκθεση που συνέταξε η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης που επισκέφθηκε το τμήμα μας το 2011 αναφέρεται με κολακευτικότατα σχόλια στην εκπαίδευση μας, το ερευνητικό έργο των καθηγητών μας αλλά και στις υποδομές και τον εξοπλισμό μας [2]. Το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να αγνοεί τα συμπεράσματα αυτά και προχωρά στην παράλογη απορρόφηση/ κατάργηση μας από ένα τμήμα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης θα θέλαμε να υπενθυμίζουμε σε όλους την αναγκαιότητα ύπαρξης αξιοκρατίας τόσο για τη σωστή λειτουργία των κοινωνιών όσο και για την ψυχική ευημερία των πολιτών τους [3].

Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστες

Ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και θέσεων δημοσίων ή μη, η αναγνώριση και η επιβράβευση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική αξία του καθενός, χωρίς να παρεμποδίζονται απ’ την καταγωγή, τον πλούτο, την πολιτική ιδεολογία ή την κοινωνική του θέση. H αξιοκρατία είναι βασικό θεμέλιο κάθε δημοκρατικής και ευνομούμενης κοινωνίας και ουσιαστικός παράγοντας για την πρόοδο των ατόμων και τη σωστή λειτουργία των κοινωνιών.

Η αξιοκρατία βοηθά τους πολίτες να αποκτήσουν θάρρος, αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις προσωπικές τους δυνάμεις και να διαμορφώσουν τις φιλοδοξίες τους. Παράλληλα, οδηγεί στην αυτογνωσία και στην επίγνωση των πραγματικών αδυναμιών, στην ηθικοποίηση και ολοκλήρωση της προσωπικότητας και το χαρακτήρα των πολιτών βάση των αξίων που προβάλλονται (υπευθυνότητα, συνέπεια, ήθος, ευσυνειδησία, εντιμότητα). Επίσης η αξιοκρατία οδηγεί στη συναισθηματική πλήρωση και στην προσωπική ικανοποίηση, εφόσον οι πολίτες δικαιώνονται απέναντι στον εαυτό τους και αναγνωρίζονται κοινωνικά ανάλογα με τις προσπάθειες που καταβάλουν. Επιπρόσθετα η αξιοκρατία προσδίδει στους πολίτες αίσθημα ασφάλειας για το μέλλον τους και για μια σταδιοδρομία που μπορούν να την οργανώσουν και να την προγραμματίσουν.

Τέλος, η αξιοκρατία συνιστά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάμεων, μεγαλύτερη προσπάθεια, ανάληψη πρωτοβουλιών και αύξηση της αποδοτικότητας των πολιτών και εγείρει τη αγωνιστικότητά τους, με την οποία αντιμάχονται κάθε εμπόδιο για την πραγμάτωση των στόχων τους.

Η αξιοκρατία βοηθά επίσης της κοινωνίες καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας και καλλιεργεί την κοινωνική συνείδηση μιας και τα άτομα κοινωνικοποιούνται ομαλά και αισθάνονται οργανικά δεμένα με το κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η συνεργασία και η αλληλεγγύη και να προάγεται η κοινωνική συμβίωση. Μέσω της αξιοκρατίας εξασφαλίζεται η κοινωνική ισορροπία και η δικαιοσύνη, ενώ, παράλληλα, μειώνονται οι κοινωνικές και ταξικές ανισότητες και οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των πολιτών. Επιπρόσθετα, καθώς οι πολίτες αξιολογούνται με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, ικανοποιείται το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα και αναπτύσσεται εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και πολιτειακούς νόμους. Με την τοποθέτηση άξιων και ικανών πολιτών στην κρατική μηχανή, οργανώνεται η πολιτεία και επαληθεύεται το γνωμικό «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την άριστη λειτουργία της πολιτείας. Επίσης δημιουργούνται πρότυπα ήθους και εργατικότητας προς μίμηση, αφού όλοι γνωρίζουν ότι μόνο αυτά παίζουν ρόλο για την ανάληψη κάποιου αξιώματος. Ακόμη σημαντικότερο όμως, η αξιοκρατία στηρίζει τη δημοκρατία, διαμορφώνει το δημοκρατικό ήθος των πολιτών, διασφαλίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς, αναβαθμίζει την πολιτική ζωή, αφού οι άριστοι των πολιτών ασκούν την εξουσία προς όφελος του συνόλου. Τέλος, η κοινωνία ευδοκιμεί και προοδεύει σ’ όλους τους τομείς (ανάπτυξη της παιδείας, της επιστήμης, των τεχνών, της πολιτικής, της οικονομίας, του βιοτικού επιπέδου).

Η απουσία της αξιοκρατίας οφείλεται στην έλλειψη παιδείας αλλά και αληθινής κοινωνικής αγωγής και κοινωνικής συνείδησης, που ευνοούν τον ατομικισμό και την ικανοποίηση των προσωπικών στόχων και συμφερόντων, ανεξάρτητα από το κοινωνικό όφελος και σε διάφορους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους που με παρασκηνιακές δραστηριότητες προωθούν τους «δικούς» τους ανθρώπους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους.

Τονίζουμε ότι, ελλείψη αξιοκρατίας καλλιεργούνται τα ανθρώπινα πάθη και ένστικτα, νοθεύεται το πνεύμα και η ψυχή και υποβαθμίζεται η προσωπικότητα. Η απουσία αξιοκρατίας οδηγεί στην έκπτωση των ηθικών αξίων και των τα ιδανικών και ευνοούνται η ανηθικότητα, ο εξευτελισμός και η συναλλαγή των συνειδήσεων. Επίσης μειώνεται η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και οι πρωτοβουλίες των ικανών ατόμων, απογοητεύονται και, κατά συνέπεια, παθητικοποιούνται, αφού στερούνται φιλοδοξιών. Μια ακόμη συνέπεια είναι η άρση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στα άτομα και η επιβολή αθέμιτου ανταγωνισμού και του δίκαιου του ισχυρότερου. Η απουσία αξιοκρατίας οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες και διαφορές, προκαλεί το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα με κίνδυνο συνεχών αναταραχών και εξεγέρσεων, καταλύει τους θεσμούς και τους νόμους, εκτραχηλίζει την κοινωνική και πολιτική ζωή και υπονομεύει τη δημοκρατία, αφού αναδεικνύονται συμφέροντα που αντιστρατεύονται το γενικό κοινωνικό συμφέρον. Τέλος, δημιουργώντας δύσκολα προβλήματα για την κοινωνία (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά) που αδυνατούν να επιλυθούν, αφού τα χειρίζονται ανάξια άτομα, ανακόπτει τον πολιτισμό και την ατομική και κοινωνική πρόοδο.

Αναφορικά με τα διαφαινόμενα σχέδια του Υπουργείου για το τμήμα μας, η μόνη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι, για μια ακόμη φορά στην πατρίδα μας, κινδυνεύει να επικρατήσει ο παραλογισμός της αναξιοκρατίας, της ευνοιοκρατίας, του ρουσφετιού, του νεποτισμού, του φαβοριτισμού.

Τα παραπάνω θλιβερά χαρακτηριστικά είναι καταδικαστέα σε οποιοδήποτε τομέα της κοινωνίας και αν εκδηλώνονται. Για την εκπαίδευση όμως θα θέλαμε να θυμίσουμε τα λόγια του Αδαμάντιου Κοραή – «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ».

Απευθύνουμε έκκληση προς όλους να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν τον δίκαιο αγώνα μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 Σύλλογος φοιτητών τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
 Σύλλογος αποφοίτων Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

ΠΗΓΕΣ

1. ΤΕΑΝ (2013). Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού από τους Συλλόγους Φοιτητών και Αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Διαθέσιμο από: http://www.kozan.gr/?p=94950

2. Αρχή Διασφάλισης Της Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (2011). Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης: Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Διαθέσιμη από:
http://www.hqaa.gr/eks/External%20Evaluation%20Report_20%20March%202011_FINAL.pdf

3. Νασιόπουλος Α. (2010). Αξιοκρατία – Αναξιοκρατία.
Διαθέσιμο από: http://apostolos1963.blogspot.gr/2010/04/blog-post_22.html

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.