Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013Από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013», προϋπολογισμού 456 εκ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, τον ΕΦΕΠΑΕ και τις Περιφέρειες της χώρας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων (που, μέχρι τις 31.12.2011, έχουν 2 ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας), νέων και υπό σύσταση (που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών σε ποσοστό 25%, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (οι επιλέξιμες δαπάνες καθώς και οι όροι και τρόποι εξόφλησης αυτών αναλύονται στο παράρτημα VII του Οδηγού του Προγράμματος).

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν εκτός από ίδιους πόρους να χρησιμοποιήσουν και δάνειο που δύναται να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ (Παράρτημα XVII «Ενδεικτικός Πίνακας Χρηματοδοτικών Εργαλείων» του Οδηγού).

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας, οι υφιστάμενες και οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, (ήτοι εάν δεν τους έχουν θα πρέπει να τους συμπληρώσουν έγκαιρα) ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και υπο-σύσταση επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, για τον οποίο ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση, η οποία θα συμπεριληφθεί στο ειδικό πρόγραμμα του λιανικού εμπορίου.

Το πρόγραμμα δίνει δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου και για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.), ήτοι:

Επιλέξιμες Δαπάνες:
– Κτιριακές Εγκαταστάσεις
– Μηχανολογικός Εξοπλισμός
– Επαγγελματικό Aυτοκίνητο
– Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
– Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
– Συστήματα Αυτοματοποίησης
– Προβολή & Προώθηση
– Αμοιβές Συμβούλων
– Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.) – μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

Σημειωτέον, οι επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας –υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας, σύμφωνα με την κατηγοριοποίησή τους ανά Περιφέρεια-  αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 μέχρι και τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis).

Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι ήδη το Επιμελητήριο προγραμματίζει ενημερωτική ημερίδα για την καλύτερη πληροφόρηση των μελών και των υποψηφίων επενδυτών σχετικά και σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία πραγματοποίησής της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.