ΚΕ.Π.Κ.Α. Δυτ. Μακεδονίας: Υποθέσεις με θετική κατάληξη για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Δυόμισι περίπου έτη μετά την ψήφιση του νόμου 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και αφού ως Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας έχουμε συνδράμει περισσότερες από 1000 οικογένειες κατά το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού (καθώς στο επόμενο στάδιο, δηλ. στο Δικαστήριο, προσφεύγει ο υπερχρεωμένος καταναλωτής με δικηγόρο της επιλογής του), δίδουμε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα περιληπτικά σημαντικές αποφάσεις Ειρηνοδικείων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες αφορούν καταναλωτές τους οποίους συνέδραμε το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας κατά το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Επισημαίνουμε ότι η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 χρειάζεται τη συνδρομή ειδικού τόσο στο εξωδικαστικό όσο και στο δικαστικό στάδιο, ότι δεν πληρούν όλοι οι πολίτες τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμου και ότι δεν είναι όλες οι δικαστικές αποφάσεις θετικές για τους προσφεύγοντες στη Δικαιοσύνη.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:

1. Ο Σ. Κ., κάτοικος Πτολεμαΐδας, θα πληρώσει 24.000,00 ευρώ σε 4 χρόνια. Τα αρχικά του χρέη ήταν 251.476,94 ευρώ.

2. Ο Τ. Μ., κάτοικος Κοζάνης, θα πληρώσει 9.600,00 ευρώ σε 4 χρόνια. Τα αρχικά του χρέη ήταν 158.957,04 ευρώ.

3. Η Γ. Γ., κάτοικος Πτολεμαΐδας, θα πληρώσει 128.599,32 ευρώ σε 20 χρόνια. Τα αρχικά της χρέη ήταν 300.000,00 ευρώ.

4. Ο Χ. Κ., κάτοικος Κοζάνης, θα πληρώσει 52.099,20 ευρώ σε 4 χρόνια. Τα αρχικά του χρέη ήταν  133.251,91 ευρώ.

5. Ο Λ. Μ., κάτοικος Πτολεμαΐδας, θα πληρώσει 11.393,28 ευρώ σε 4 χρόνια. Τα αρχικά του χρέη ήταν 29.632,95 ευρώ.

6. Ο Μ. Χ., κάτοικος Πτολεμαΐδας, θα πληρώσει 16.921,92 ευρώ σε 4 χρόνια. Τα αρχικά του χρέη ήταν 52.885,98 ευρώ.

7. Η Μ. Κ., κάτοικος Κοζάνης, θα πληρώσει 67.920,00 ευρώ σε 20 χρόνια. Τα αρχικά της χρέη ήταν  91.051,71 ευρώ.

8. Ο Κ.Τ., 34 ετών, άνεργος, πρώην έμπορος. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο: ένα αυτοκίνητο. Χρέος: 35.179,02€. Απόφαση: Πλήρης απαλλαγή από τα χρέη (μηδενικές καταβολές) και επανάληψη του δικαστηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν άλλαξε κάτι στην περιουσιακή και εισοδηματική του κατάσταση. Το αυτοκίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία του, καθώς κρίθηκε ότι έχει πολύ μικρή αξία.

9. Ε.Α, 34 ετών, άνεργη, πρώην έμπορος. Περιουσιακό στοιχείο: Η κατοικία της. Χρέος: 122.528,33€. Απόφαση: 209,44€ για 4 χρόνια, και  131,25€ για 17 χρόνια. Σωτηρία της κατοικίας της. Συνολικά θα καταβάλλει το ποσό των 36.828,12€. Διαγράφηκε το 70% του χρέους της!

10. Ο Χ είναι έγγαμος, συντ/χος του ΙΚΑ από το 2008, με μηνιαίο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, ύψους 1.352,00 €. Η σύζυγός του είναι άνεργος κι έχει δύο ενήλικα τέκνα, εξαρτημένα οικονομικώς από τον ίδιο, αφού το πρώτο εξ αυτών υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, το δεύτερο δε είναι σπουδάστρια. Τα έξοδα διαβίωσής του ανέρχονται στο ποσό των 1.150,00 €.
Τα περιουσιακά του στοιχεία είναι: μια μονοκατοικία, που είναι και η οικογενειακή στέγη, εμβαδού 68 τ.μ. συν τους βοηθητικούς χώρους εμβαδού 29 τ.μ., εμπορικής αξίας 30.000,00 € και ένα αυτοκίνητο Ι.Χ.Ε. 1.600 κυβικών, αξίας 4.000,00 €.
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 72.830,00 € και δεν εξυπηρετούνταν από το 2010, η αδυναμία του δε αυτή δεν οφειλόταν σε δόλο.
Το Δικαστήριο αποφάσισε:
Ληξιπρόθεσμα χρέη: 72.830,00 €
Συνολικά καταβολή του Αιτούντος: 26.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΧΡΕΩΝ: 46.230,00 €.  

11. Ο Ψ είναι έγγαμος, δημόσιος υπάλληλος, με μηνιαίο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, ύψους 1.228,00 €. Η σύζυγός του έχει ένα ετήσιο εισόδημα 369,00 € περίπου [δηλ. 30,00 € μηνιαίως] κι έχει δύο ενήλικα τέκνα, εξαρτημένα οικονομικώς από τον ίδιο, αφού το πρώτο  είναι άνεργο, το δεύτερο δε είναι φοιτήτρια.
Το Δικαστήριο αποφάσισε:
Ληξιπρόθεσμα χρέη: 238.082,00 €
Συνολικά καταβολή του Αιτούντος: 40.310,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΧΡΕΩΝ: 197.772,00 €.  

12. Ο Α.Μ., έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα και δημόσιος υπάλληλος, αποκόμιζε μηνιαίες «καθαρές» αποδοχές, ύψους 2.200€ κατά μέσο όρο, ενώ η σύζυγός του, άνεργη, λάμβανε επίδομα ανεργίας, ποσού 550€/μήνα. Διαθέτει  μία πρώτη κατοικία σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με τη σύζυγό του, καθώς κι ένα αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης απευθύνθηκε στο ΚΕ.Π.ΚΑ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκειμένου να προβεί σε απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού. Τελικά, η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, το οποίο αποφάσισε τα παρακάτω ποσά μηνιαίων δόσεων σώζοντας ταυτόχρονα την πρώτη κατοικία και το μοναδικό αυτοκίνητο της οικογένειας.  
Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.ΚΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 50.769,816€ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΡΧΙΚΑ – ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΕ 125.292,55€.ΔΗΛ. ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 74.522,734€.

Επισημαίνουμε την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση αναφορικά:

α) με τις οφειλές όσων έχουν την εμπορική ιδιότητα (έστω υπό προϋποθέσεις) και

β) με τη μείωση του ύψους των δόσεων των δανείων όσων έχει μειωθεί (δραματικά) το εισόδημά τους.

Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε το παράπονο της Ενώσεώς μας (από τις λίγες πιστοποιημένες πανελληνίως και με πραγματική δράση σε όλη τη Δ. Μακεδονία ιδιαίτερα σε ζητήματα πιστωτικών ιδρυμάτων και υπερχρέωσης, με προσωπικό, γραφεία σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα κτλ), διότι οι αρμόδιοι φορείς μας αγνόησαν κατά τη διαβούλευση που έγινε και γίνεται αναφορικά με την ψήφιση των νέων διατάξεων για τη ρύθμιση των δανείων όσων το εισόδημα μειώθηκε τα τελευταία έτη.

Εκφράζουμε, λοιπόν, δημοσίως τη θέση μας ότι οι παρούσες και μέλλουσες γενιές του ελληνικού λαού, οι οποίες καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακές δόσεις της χώρας, με ένα μεγάλο μέρος των οποίων θα καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, απαιτούν τη ρύθμιση των δόσεων των δανείων τους αναλογικά με το εισόδημά τους, ώστε να μπορέσουν οι οικογένειές τους να επιβιώσουν και να εξέλθουν της κρίσεως, ώστε ακριβώς να μπορέσουν να αποπληρώσουν στους δανειστές μας τα υπέρογκα χρηματικά ποσά με τα οποία θα διασωθούν σήμερα οι τράπεζες.

Οι ρυθμίσεις που έχουν αναγγελθεί αφορούν περιορισμένο αριθμό προσώπων και περιορισμένο αριθμό οφειλών και απλώς μεταφέρουν κατά τέσσερα (4) έτη τις δανειακές υποχρεώσεις και μάλιστα με επιτόκιο διπλάσιο από αυτό των χορηγήσεων. Γνωρίζουμε καλά ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στις προτάσεις μας, ας μην φερόμαστε όμως στους δανεισθέντες έλληνες, όπως φέρονται στην Ελλάδα οι δανειστές μας (και μάλιστα οι πιο στυγνοί από αυτούς), με τρόπο δηλαδή που καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια σε απλή μετάθεση του προβλήματος και τελικώς σε αδιέξοδο.

Ξεκαθαρίζουμε, πάντως, προς το καταναλωτικό κοινό ότι οι νέες ρυθμίσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν καταργούν τις ήδη υφιστάμενες, οι νέες ρυθμίσεις δηλαδή που θα ψηφιστούν δεν καταργούν το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

1) Στα γραφεία μας στην Κοζάνη και επί της οδού Σ. Μπλιούρα 2 (στο Μπλιούρειο Iδρυμα, απέναντι από τον ¢γιο Νικόλαο), στον 3ο όροφο, τηλ: 2461042282, e-mail: kepka@in.gr και ώρες 08:30 – 20:30 (12ωρη λειτουργία, Δευτέρα – Παρασκευή) και

2) Στο γραφείο του ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα, επί της οδού 25ης Μαρτίου 100 (στο ισόγειο του κτιρίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνόμων Πτολεμαΐδας), τηλ: 2463025884, e-mail: kepkaptol@gmail.com  και ώρες 08:30 – 14:30, Δευτέρα – Παρασκευή.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.