Δεκατρείς άμεσες δράσεις για το Εμπόριο στην Ελλάδα

kozani apo plateia zoom kosmos

Το ελληνικό εμπόριο δηλώνει ότι είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει σε κάθε σοβαρή προσπάθεια αναθεώρησης του φορολογικού συστήματος με την καθιέρωση επιβολής φόρου στη διαφορά εισοδήματος – δαπανών, ώστε να λει­τουργήσει επιτέλους η έκδοση αποδείξεων και προτείνει 13 άμεσες δράσεις για ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον:

1. Υιοθέτηση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισί­ου για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολογικούς συντε­λεστές.

2. Κατάργηση των αναδρομικών και έκτακτων εισφορών.

3. Άμεση, συνεπής και συστηματική επιστροφή του ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις έστω και με συμψηφισμό λοιπών υπο­χρεώσεων προς το κράτος.

4. Καταγραφή και απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο.

5. Kατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αφού εί­ναι η αιτία της φορολογικής αυθαιρεσίας που διέπει το φο­ρολογικό μας σύστημα.

6. Εξίσωση του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου. Σταθε­ρότητα και αυστηρή δέσμευση στον χρόνο παραγραφής της υποχρέωσης διατήρησης των Βιβλίων και Στοιχείων και παύση της συνήθους πρακτικής των παρατάσεων με υπουρ­γικές αποφάσεις.

7. Ορθολογική επικαιροποίηση και συγκεκριμενοποίηση των εκπιπτόμενων δαπανών των επιχειρήσεων, ώστε να εξα­σφαλίζεται διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο κατά τους φορο­λογικούς ελέγχους. Να συμπεριληφθούν στις εκπιπτόμενες δαπάνες και οι εισφορές στους εργοδοτικούς ασφαλιστι­κούς οργανισμούς (ΟΑΕΕ) όλων των εταίρων, καθώς αυτές είναι συνακόλουθο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

8. Ισχυροποίηση της αξίας των αποδείξεων, ώστε να υπο­λογίζονται ως πραγματικές δαπάνες, που θα εκπίπτουν από το εισόδημα και θα αποτελούν τις κύριες φοροαπαλλαγές των φορολογουμένων. Η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών καρτών ή φοροκάρτας θα μπορεί να συνοδεύεται με επι­πλέον bonus.

9. Εξομοίωση του καθεστώτος ιδιόχρησης της επαγγελ­ματικής στέγης των εμπορικών επιχειρήσεων με εκείνο του μεταποιητικού τομέα. Επέκταση της απαλλαγής ιδιοκατοί­κησης για τους ιδιοχρησιμοποιούμενους επαγγελματικούς χώρους.

10. Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές μεταβολές.

11. Θέσπιση και προστασία της εντός κρίσης υπερχρεω­μένης επιχείρησης με περίοδο «παγώματος» έξι μηνών, και όχι χαρίσματος, όλων των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, προκειμένου να συνέλθει η αγορά και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Ουσια­στικά πρέπει να επιστραφεί ο χρόνος της παρατεταμένης ακυβερνησίας, κατά τη διάρκεια της οποίας η αγορά στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε.

12. Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας με τη δη­μιουργία Ειδικών Οικονομικών Περιοχών (ΕΟΠ) σε παραμε­θόριες περιοχές της χώρας και στα λιμάνια. Στις περιοχές αυτές θα υπάρχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς και transit υπηρεσίες, οι οποίες θα ενισχύσουν το διαμετακο­μιστικό εμπόριο.

13. Διακανονισμός όλων των μέχρι σήμερα εκκρεμών φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών με ρύθμιση των οφειλομένων σε μεγάλο αριθμό δόσεων και με βάση τη φοροδοτική – ταμειακή ικανότητα της επιχείρησης.

topontiki.gr

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.