Γεμίζει με φωτοβολταϊκά ο Μεταξάς! «Πονοκέφαλος» για το δήμο Σερβίων – Βελβεντού

fotovoltaika34656453

Δεκατέσσερις (14) Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί συνολικής ισχύος 116,494 ΜW(!) έχουν αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, για να εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του Μεταξά Κοζάνης και φαίνεται να παίρνουν το δρόμο για την υλοποίησή τους (Μητρώο Αδειών ΡΑΕ Απριλίου-Nοεμβρίου 2011 -Ορθή Επανάληψη- (ανάρτηση 07.03.2012)Μητρώο Αδειών ΡΑΕ Δεκεμβρίου 2011-Απριλίου 2012 (ανάρτηση 24.05.2012)).

Πρόκειται για ένα τεράστιο ενεργειακό έργο που πρόκειται να γίνει στην περιοχή μας και αναμφίβολα εγείρει πολλά ζητήματα.

Ασφαλώς για την υλοποίηση των παραπάνω θα πρέπει να εγκριθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για να ακολουθήσει η Έγκριση Επέμβασης σε Δημόσια Έκταση πάλι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που ισοδυναμεί με την άδεια εγκατάστασης του εργολάβου και την έναρξη των εργασιών. Είχαν προηγηθεί βέβαια των αδειοδοτήσεων, οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Λ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Δασαρχείο, Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης, ΕΟΤ, ΓΕΕΘΑ, Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κ.α.). Αντίθετα δεν φαίνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητη η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας -θα αιτιολογηθεί παρακάτω-, πολλώ δε μάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού!

Στην παρούσα φάση ο κύκλος των προαναφερθέντων ενεργειών έχει ολοκληρωθεί για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Σ) ισχύος 6,494 MW στη θέση “Κωδωνότρυπα” της Τοπικής Κοινότητας Μεταξά του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, αποτελούμενο από τους τρείς επιμέρους Φ/Σ, “Κωδωνότρυπα Ι” ισχύος 2,952 MW, “Κωδωνότρυπα ΙΙ” ισχύος 1,771 MW και “Κωδωνότρυπα ΙΙΙ” ισχύος 1,771 MW.

Με την υπ’ αρ. 945/42* από 3.3.3011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου. Σ’ αυτή -§29- αναφέρεται ότι δεν ήταν συνημμένη η γνωμοδότηση του -τότε- Νομαρχιακού Συμβουλίου, γιατί δεν υπήρξε απόφαση “εντός της καθορισμένης από το νόμο προθεσμίας”!

Ακολούθως με την απόφαση 4214/131** από 26.1.2012 της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Δ. Γεωργακοπούλου – Μπάστα, εγκρίνεται η “Επέμβαση σε Δημόσια Δασική Έκταση για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 6,494 MW, της Εταιρείας “SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.” στη θέση “Κωδωνότρυπα” Δήμου Σερβίων Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης. Σ’ αυτή συνοπτικά αναφέρεται ότι θα γίνει επέμβαση σε χώρο “συνολικού εμβαδού κατάληψης 222,3 στρεμμάτων” και ευρύτερου γηπέδου 826,5 στρεμμάτων. Επίσης ορίστηκε ότι “το αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβληθεί εφάπαξ από την εταιρεία και πριν από την εγκατάσταση της στη συγκεκριμένη έκταση υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών, ανέρχεται στο ποσό των 279.786,78 ευρώ”.

Και βέβαια τα παραπάνω θέτουν τεράστιους προβληματισμούς στους κατοίκους της περιοχής και “πονοκέφαλο” στο δήμο Σερβίων – Βελβεντού, που παρότι εκφράστηκε θετικά επί της αρχής για εγκατάσταση ΑΠΕ, βλέπει ότι οι αποφάσεις που παίρνονται ερήμην του, δεν συνάδουν με τη “φιλοσοφία” ανάπτυξης της περιοχής.

Κατά πρώτον οι εκτάσεις που πρόκειται να καλύψουν οι εγκαταστάσεις των Φ/Σ ισχύος 110 MW στη Θέση Δοβράς της Τ.Κ. Μεταξά -σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο στον κόσμο, αυτό της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία είναι ισχύος 200 MW-, υπολογίζεται ότι θα δεσμεύσουν ένα χώρο μεγαλύτερο των 5.000 στρεμμάτων, που καλύπτει σχεδόν όλη τη έκταση της περιοχής, δημιουργώντας φυσικά και τα ανάλογα προβλήματα, γιατί:

– Η θέση Δοβράς αποτελεί το οροπέδιο ΝΑ του Μεταξά όπου δραστηριοποιείται σχεδόν το σύνολο της κτηνοτροφικής απασχόλησης των κατοίκων του Μεταξά καθώς και όμορων περιοχών -Σαραντάπορος, Τσαπουρνιά-. Στην περιοχή αυτή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χλωρίδας και συνεπώς της βόσκησης, έχουν καταδειχτεί ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των κτηνοτροφικών προϊόντων, λόγω της ποιότητας των αρωματικών ενώσεων και άλλων μικροβιολογικών χαρακτηριστικών. Με τις άνω παρεμβάσεις ασφαλώς και θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η έκταση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, με ορατό τον κίνδυνο να μην επιτραπεί πλέον η αδειοδότηση για νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις -υπάρχει ανάλογη πληροφορία-. Στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων -§48- απλά αναφέρεται, “να ληφθεί μέριμνα και για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, δεδομένου ότι μειώνονται οι βοσκήσιμες εκτάσεις από την υλοποίηση του έργου”. Συνεπώς ο τομέας της ανάπτυξης μέσα από τον πρωτογενή τομέα, σε μια εποχή που η αναθεώρηση της απασχόλησης με στροφή στην κτηνοτροφία και τη γεωργία να είναι επιτακτική, φαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή συρρικνώνεται.

– Η εκτεταμένη εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάνελ ενδέχεται να επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχής, με άμεσες συνέπειες στους κατοίκους, την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.

– Ιδιαίτερα ενοχλητικό για το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, είναι το γεγονός ότι με βάση τη απόφαση για το Φ/Σ στην Κωδωνότρυπα, που χαρακτηρίζει την περιοχή δασική, δεν προκύπτουν ανταποδοτικά οφέλη για τους κατοίκους του Μεταξά και κατ’ επέκταση του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, αφού η απόφαση αναφέρει για εφάπαξ καταβολή ποσού από την εταιρεία 279.786,78 ευρώ υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών, με διάρκεια εκμετάλλευσης για 25 έτη! Και ασφαλώς θα προσπαθήσουν να αποφύγουν ανάλογες αποφάσεις.

Πάντως αποδεικνύεται ότι το θέμα των γνωμοδοτήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού για την εγκατάσταση ΑΠΕ ή ακόμη και ο καθορισμός ανταποδοτικών ωφελειών για την περιοχή με τους εκπροσώπους των εταιρειών, ήταν άνευ σημασίας και συνεπώς προσχηματική.

Η πρώτη αντίδραση των υπευθύνων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην τελευταία -Ιανουάριος 2012- απόφαση της Γενικής Γραμματέως ήταν έντονη, αφού είχε εκφραστεί και η άποψη για κατάθεση δικαστικών ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης. Πράγμα που μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει υλοποιηθεί…

Ο συνοπτικός πίνακας των αδειοδοτήσεων Φ/Σ από τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ στην περιοχή του Μεταξά Κοζάνης, αποτυπώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΡΑΕ ΓΙΑ Φ/Σ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΣΕΡΒΙΩΝ

Α/Α

Τύπος

Ισχύς

MW

Αρ./Ημ-νία Απόφ. ΡΑΕ

Απόφ. ΥΠΕΚΑ

Ανάδοχος

Εταιρία

Ημ/νία ανάρτ.

Θέση Εγκατάστ.

Παρατηρήσεις

1

Φ/Σ

10

1057/

9.9.11

28.3.12

12.9.11

29.3.12

 

KOZANI ENERGY ΑΕ

19.9.11

18.4.12

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιροποίηση (Ορθή επαν.)

2

Φ/Σ

10

1058/

9.9.11

28.3.12

12.9.11

29.3.12

 

19.9.11

18.4.12

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ.

3

Φ/Σ

10

1059/

9.9.11

28.3.12

12.9.11

29.3.12

 

19.9.11

18.4.12

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

4

Φ/Σ

10

1120/

21.9.11

28.3.12

29.9.11

29.3.12

28.9.11

18.4.12

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

5

Φ/Σ

10

1121/

21.9.11

28.3.12

29.9.11

29.3.12

28.9.11

18.4.12

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

6

Φ/Σ

10

1122/

21.9.11

28.3.12

29.9.11

29.3.12

28.9.11

18.4.12

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

7

Φ/Σ

10

1023/

21.9.11

 

29.9.11

ΒΕΡΟΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

28.9.11

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

8

Φ/Σ

10

1024/

21.9.11

 

29.9.11

28.9.11

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

9

Φ/Σ

10

1025/

21.9.11

 

29.9.11

28.9.11

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

10

Φ/Σ

10

1026/

21.9.11

 

29.9.11

28.9.11

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

11

Φ/Σ

10

1027/

21.9.11

 

29.9.11

28.9.11

ΔΟΒΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

12

Φ/Σ

2,952

11450/

3.6.10

SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΕ

3.6.10

11.4.2012

ΚΩΔΩΝΟΤΡΥΠΑ Ι

ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

13

Φ/Σ

1,771

11453/

3.6.10

3.6.10

15.6.12

ΚΩΔΩΝΟΤΡΥΠΑ ΙΙ

ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

14

Φ/Σ

1,771

11094/

2.6.10

2.6.10

15.6.12

ΚΩΔΩΝΟΤΡΥΠΑ ΙΙΙ

ΜΕΤΑΞΑ

Αρχική

Επικαιρ

Για εγκατάσταση ΑΠΕ στο υπόλοιπο του δήμου Σερβίων – Βελβεντού θα αναφέρουμε ότι από τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ έχει αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση δυο Φ/Σ στη θέση Τούμπα της Τ.Κ. Καστανιάς ισχύος αντίστοιχα 8,06 (479/Επικαιροποίηση 18.4.2012) και 8,064 (1064/Επικ. 18.4.2012) στην εταιρεία KOZANI ENERGY A.E. και ενός Φ/Σ θέση Λάβα της Δημοτικής Κοινότητας Σερβίων ισχύος 9,995 MW (Α.ΑΠ.333/16.5.2012) στην εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. – ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.

Αντίθετα δεν έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι τώρα:

– η εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου 18 MW στη θέση Φλάμπουρο της Τ.Κ. Μεταξά, που είχε θετική γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών Όρων από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων – Βελβεντού στις 31.10.2011. Πάντως στην όμορη θέση Πύργος-Φλάμπουρο Λιβαδίου του δήμου Ελασσόνας έχει αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση Αιολικού πάρκου ισχύος 30 MW, στην εταιρεία QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ.

– η εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου 24 MW στη θέση Μαυρολίθαρο Βουνάσας των Δήμων Δεσκάτης (της περιφ. Ενότητας Γρεβενών) και Σερβίων – Βελβεντού -Ελάτης-, για το οποίο υπήρξε επίσης θετική γνωμοδότηση στη συνεδρίαση της 15ης.6.2011. Για το ίδιο θέμα -Αιολικό Πάρκο Μαυρολίθαρου-, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 9ης.5.2012 για τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), το “απέσυρε”.

Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος

* Απόφαση ΑΔΑ: 4Α11ΟΡ1Γ-ΓΚ-Περιβαλλοντικοί Όροι http://www.mikrovalto.gr/images/stories/anaptyxi/erga/4111–__.pdf

**Απόφαση ΑΔΑ: ΒΟΧΩΟΡ1Γ-6Ο7 Έγκριση Επέμβασης

http://www.mikrovalto.gr/images/stories/anaptyxi/erga/1-67__.pdf

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.