Θετική ανταπόκριση της ΔΕΗ στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για την προώθηση καλλιέργειας ενεργειακών φυτών


Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΝΚΟ, τη ΔΕΗ και το ΙΤΕΣΚ, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην τόνωση της απασχόλησης και στη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού, σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων με χρήση βιομάζας (αγριαγκινάρα).Στόχος του προγράμματος είναι η τροφοδοσία της ΔΕΗ με βιομάζα, προκειμένου να εμπλουτίσει το καύσιμο μίγμα των ΑΗΣ με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας , με την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής, που θα αξιοποιήσουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός).Με το πιλοτικό πρόγραμμα καλλιέργειας αγριαγκινάρας (κάρντο) για παραγωγή βιομάζας και τη μικτή καύση με το λιγνίτη, συνεισφέρουμε στην πράσινη οικονομία και στην αειφορική λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή μας.

Η παραπάνω προσπάθεια στηρίζεται στην εκτίμηση ότι, με τη συνύπαρξη των παραγωγών (αγρότες) με τον καταναλωτή (ΔΕΗ) σε μικρή απόσταση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αφενός μεν επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους κατοίκους της περιοχής, και αφετέρου δε ενίσχυσης του καύσιμου μίγματος με την εφαρμογή αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με την εξοικονόμηση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τη ΔΕΗ.Στα πλαίσια αυτά συμβολαιοποιήθηκαν τέσσερις χιλιάδες στρέμματα αγριαγκινάρας (κάρντο) με παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι αναδείχθηκαν σε δύο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εξέδωσε η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, ως διαχειριστής και συντονιστής του προγράμματος, για λογαριασμό της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.Το 2009 υπογράφηκαν ογδόντα συμβάσεις με έμφαση στον άξονα Κοζάνη – Πτολεμαίδα και οι παραγωγοί ενισχύθηκαν με 200,00€/στρέμμα για κάλυψη των δαπανών για τα δύο πρώτα χρόνια, λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα της προσπάθειας.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νομού Κοζάνης (Τοπικός Πόρος), από το χρηματικό ποσό που αναλογούσε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.Με σκοπό τη συστηματική προώθηση του Προγράμματος στάλθηκαν πέντε τόνοι ξηρής μάζας για εργαστηριακή πιλοτική καύση σε εγκαταστάσεις στη Γερμανία.Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2009, έγινε πιλοτική καύση πενήντα τόνων ξηρής μάζας αγριαγκινάρας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς με θετικά αποτελέσματα.Το φθινόπωρο του 2010 οργανώθηκε η συλλογή της βιομάζας στο χωράφι και παραδόθηκαν στη ΔΕΗ / ΑΗΣ Καρδιάς χίλιοι οκτακόσιοι τόνοι ξηρής μάζας αγριαγκινάρας, η οποία κάηκε σε μίγμα 8-10% με λιγνίτη, υπό την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων από το εξωτερικό.

Η τιμή αγοράς της αγριαγκινάρας από τη ΔΕΗ ήταν 51€/τόνο ξηρής μάζας.Τα αποτελέσματα της πιλοτικής καύσης υπήρξαν ιδιαίτερα θετικά με συνέπεια, τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο, να μην υπάρχουν προβλήματα.Το επόμενο σημαντικό βήμα ήταν η έγγραφη δέσμευση της ΔΕΗ να συνεχίσει το πρόγραμμα σύγκαυσης της αγριαγκινάρας με το λιγνίτη (15/10/2010).Η παραπάνω δέσμευση αν και ήταν μία θετική ενέργεια και προϊόν συνεχούς συνεργασίας μας με τη ΔΕΗ, είχε το μειονέκτημα της χρονικά καθυστερημένης δέσμευσης εκ μέρους της και της έλλειψης προσδιορισμού της τιμής αγοράς από τους αγρότες καλλιεργητές.

Την 26-07-2011, η ΔΕΗ προσδιόρισε το χρηματικό ποσό στο ύψος των 73€/τόνο ξηρής μάζας αγριαγκινάρας με δυνατότητα αύξησής του, στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο και θα προωθήσουμε σε συνεργασία μαζί της.«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προωθεί και πιστεύει στην εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών με τις οποίες τίθενται οι βάσεις για τη συστηματική καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που στοχεύει στη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών με τη χρήση ενεργειακού μίγματος καύσης στην ηλεκτροπαραγωγή, φιλικότερου προς το περιβάλλον», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

westmaknews

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.