Χιλιάδες μετατάξεις μέσα σε ένα μήνα φέρνει ο ΚαλλικράτηςC82F7A53E21C06B5349AD3D8F854A6A2Η αντίστροφή μέτρηση για τις πρωτοφανείς αλλαγές λόγω «Καλλικράτη» σε εκατοντάδες υπηρεσίες έχει ήδη αρχίσει. Τη πρώτη ημέρα του νέου χρόνου χιλιάδες υπάλληλοι σε υπηρεσίες υπουργείων, περιφερειών, παλιών νομαρχιών και δήμων θα χρειαστεί να μετακινηθούν ή να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες, προκαλώντας τη μεγαλύτερη μαζική μετάβαση υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα τελευταίων δεκαετιών.

Τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων τους οι νέοι περιφερειάρχες θα αναγκαστούν να υπογράψουν χιλιάδες μετατάξεις υπαλλήλων από τις νομαρχίες προς τους δήμους και τις περιφέρειες. Επίσης αναμένονται δεκάδες προεδρικά διατάγματα που θα οριστικοποιούν ποιοι υπάλληλοι θα πάνε που και με ποιες αρμοδιότητες.

Τι αλλάζει – ποιοι μετακινούνται

Πολεοδομίες:

Σύμφωνα με τον νέο νόμο μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, τα πολεοδομικά γραφεία των νομαρχιών θα καταργηθούν και θα δημιουργηθούν άλλα στους δήμους. Οι υπάλληλοι που θα επανδρώσουν τα γραφεία στους δήμους θα είναι, ως επί το πλείστον, υπάλληλοι των νομαρχιακών γραφείων που καταργούνται. Το ποιος θα πάει πού θα εξαρτηθεί από σχετική αίτηση των υπαλλήλων και αποφάσεων των κεντρικών υπηρεσιών. Οι δήμοι αναλαμβάνουν την  έκδοση οικοδομικών αδειών, τον προέλεγχο για την έκδοσή τους, τον έλεγχο μελετών για οικοδομικές άδειες συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και τον έλεγχο και την επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, αλλά και στις περισσότερες των υπολοίπων, εκατοντάδες υπάλληλοι θα αλλάξουν θέσεις και γραφεία, ενώ οι δήμοι καλούνται να υποδείξουν χώρους στέγασης όλων των νέων υπηρεσιών.  

Υπηρεσίες υγείας:

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών υγείας των νομαρχιών αλλά και εκείνων που μέχρι πρότινος άνηκαν στις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες θα μεταταγούν σε αντίστοιχες υπηρεσίες των δήμων. Οι υπάλληλοι με τον ίδιο τρόπο θα μοιραστούν στους «καλλικρατικούς» δήμους, οι οποίοι με προεδρικό διάταγμα που αναμένεται θα αποδοθούν οι οικονομικοί πόροι που τους αναλογούν, αλλά και το προσωπικό.

Υπηρεσίες Γεωργίας

Την ευθύνη των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης θα αναλάβουν οι δήμοι και έτσι και σε αυτή την περίπτωση οι υπάλληλοι θα ανήκουν, όχι πλέον στις νομαρχίες, αλλά στους δήμους.

Οικονομικές υπηρεσίες Περιφερειών

Στις περιφέρεις μεταβιβάζονται όλες οι υπηρεσίες των υπουργείων, οι οποίες αφορούν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης θα δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το νόμο με απόφαση του περιφερειάρχη θα αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις στην οικεία περιφέρεια. Με την ίδια διαδικασία θα καλύπτονται και οι θέσεις διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.

Ιδρύματα νομαρχιών

Τα νομαρχιακά Ιδρύματα αναλαμβάνονται και αυτά από τους δήμους και το οι υπάλληλοι γίνονται δημοτικοί.

Δημοτικές εταιρείες

Οι Δήμοι θα μπορούν να έχουν μόνο τέσσερα είδη εταιρειών: «α) μία κοινωφελή επιχείρηση, β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμενους δήμους, και δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόσον, επίσης, είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούμενους δήμους». Στις περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι δήμοι από αυτούς που πλέον απαρτίζουν έναν «καλλικρατικό» είχαν ίδιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αυτές συγχωνεύονται. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται στην επιχείρηση που προκύπτει και αν καλυφθούν οι θέσεις, κάποιοι από αυτούς θα μεταταχθούν σε άλλη θέση του δήμου. Η νέα δημοτική αρχή θα αποφασίζει για αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι δικηγόροι

Οι νομικοί σύμβουλοι που υπηρετούσαν σε νομαρχίες ή νομαρχιακά διαμερίσματα από 1/1/2011 θα ανήκουν στις Περιφέρειες. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που υπάλληλοι των νομαρχιών δεν μετατάσσονται στους δήμους, αλλά σε υπηρεσίες των νέων περιφερειών. Μαζί με αυτούς μεταφέρονται και οι θέσεις που κάλυπταν και έτσι οι δικηγόροι θα εκπροσωπούν πια την περιφέρεια.

Νησιωτικές Περιφέρειες

Στις περιπτώσεις των νησιωτικών περιφερειών πολλές από τις αρμοδιότητες των νομαρχιών μεταφέρονται επιπλέον, πέραν όσων θα ισχύσει για τους υπόλοιπους δήμους. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι που απασχολούνται μέχρι σήμερα σε συγκεκριμένους τομείς με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, θα πιάσουν δουλειά σύντομα στους δήμους. Οι τομείς αυτοί είναι: Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Έργων, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Μητροπολιτικές Περιφέρειες

Παρόμοια εξαίρεση για νομαρχιακούς υπαλλήλους έχει προβλεφθεί για τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αθηνών και η μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Μακεδονίας. Πέρα από τις αρμοδιότητες που έχουν οι υπόλοιπες Περιφέρειες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αποκτούν και κάποιες επιπλέον, οι θέσεις των οποίων θα καληφθούν με υπαλλήλους που θα ανήκουν στο ήδη υπάρχον προσωπικό. Οι επιπλέον τομείς είναι: Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων, Μεταφορών και Συγκοινωνιών, Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας.

Αυστηρές συστάσεις Ραγκούση

Προκειμένου να αποφευχθούν οι αρρυθμίες που πολλοί προβλέπουν, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης μοίρασε στους νέους περιφερειάρχες και δημάρχους έντυπα με συγκεκριμένες συστάσεις και ακριβή χρονοδιαγράμματα. Στις παραινέσεις Ραγκούση περιγράφεται μέρα τη μέρα, ποιες αποφάσεις θα πρέπει να λάβουν οι επικεφαλής των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τους πρώτους μήνες.

Όσον αφορά στους δημοτικούς υπαλλήλους, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα Ραγκούση, τα θέματα που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του νέου δήμου θα μπορούν να επιλυθούν εντός το πολύ δύο μηνών. Με την ίδια ταχύτητα θα μπορέσουν να τρέξουν τα θέματα προσωπικού και οι περιφέρειες. Μέσα σε δέκα ημέρες από την ορκωμοσία του νέου περιφερειάρχη προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταφορές και οι κατατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το πολύ μέσα σε ένα μήνα θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτημα προς την Κεντρική Διοίκηση για μετατάξεις, ενώ το αργότερο μέχρι το Μάρτιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

protothema.gr


Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.