Ημερίδα για την σκλήρυνση κατά πλάκας στην Πτολεμαΐδα

Ημερίδα για την σκλήρυνση κατά πλάκας στην Πτολεμαΐδα.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω αφίσα:

9ik65sedi645sw6iws6sd7y

Σχολιάστε