Ανοιχτή συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή για θέματα της πόλης στην πλατεία της Σκ’ρκας

Ανοιχτή συζήτηση με τη Δημοτική Αρχή για θέματα της πόλης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18:00 στην πλατεία της Σκ’ρκας

77765r76ricvtri7ctrictxc

Σχολιάστε