Εκδήλωση στην Κοζάνη με θέμα τον κίνδυνο εμπλοκής της Ελλάδας σε ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Εκδήλωση στην Κοζάνη με θέμα τον κίνδυνο εμπλοκής της Ελλάδας σε ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο

luyfckydkydtytsjtrwstrjj

Σχολιάστε