Εκδήλωση στην Κοζάνη με θέμα τον κίνδυνο εμπλοκής της Ελλάδας σε ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Εκδήλωση στην Κοζάνη με θέμα τον κίνδυνο εμπλοκής της Ελλάδας σε ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο

luyfckydkydtytsjtrwstrjj

  
eve_kaplanoglou17
 

Σχολιάστε