Μεγάλο ποντιακό γλέντι από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Πρωτοχωρίου

Μεγάλο ποντιακό γλέντι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου από τον Πολιτιστικό  Σύλλογο Πρωτοχωρίου.

jyetejtekie76eituj7ujwwu6r5ijetu7

Σχολιάστε