Σε πλατεία «Βασιλείου Πάτρα» θα ονομαστεί η πλατεία της Γαλατινής στη μνήμη του τ. Δημάρχου Ασκίου

Σε πλατεία «Βασιλείου Πάτρα» θα ονομαστεί η πλατεία της Γαλατινής στη μνήμη του τ. Δημάρχου Ασκιού.

22w4ty24y24y546y4w56y4

Σχολιάστε