Συνάντηση του Δημάρχου Αθανάσιου Κοσματόπουλου με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ζητήματα συνεργασίας και αντίστοιχων δράσεων που σχετίζονται με τις δυνατότητες και την αναπτυξιακή προοπτική του δήμου συζήτησαν ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού Αθανάσιος Κοσματόπουλος στη συνάντησή του στο Δημαρχείο με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας Δημήτρη Μαυροματίδη.
 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε και σε σχετικά προγράμματα έργων και χρηματοδοτικών εργαλείων ενώ συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία και επικοινωνία με τη Διοίκηση και τις επιστημονικές ομάδες εργασίας του ΤΕΕ.

Σχολιάστε