Αποτελέσματα του Δήμου Κοζάνης σε 143 από 150 Ε.Τ. (95,33)


B” Γύρος  (Ενσ. 95,33%) Α” Γύρος Μεταβολή
    Ψήφοι % % %
 
1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
20.198 57,22% 24,86% 32,36%
 
2.  ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15.098 42,78% 44,26% -1,48%
 
 
alex650
 
 

Σχολιάστε