Εκλογές στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος

teiLogoΕκλογές στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με θητεία από 01-09-2012 έως και 31-08-2016 θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17-01-2012 και τυχόν επαναληπτικές στις 18-1-2012).  Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε δύο εκλογικά τμήματα της έδρας του Ιδρύματος (Κοζάνη) κατά τις ώρες 09.00 πμ έως 14.00 μ.μ.  με δυνατότητα  παράτασης μέχρι και δυο (2) ωρών σε περίπτωση  που υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από τα εκλογικά τμήμα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα διοργανώσει την Πέμπτη 12-1-2012 και ώρα 11.00 π.μ. συνάντηση στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, για να αναλυθεί η εκλογική διαδικασία και το σύστημα της ταξινομικής ψήφου των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, σύμφωνα με πρόσκληση που απευθύνει ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Κων/νος Δελίδης, ομότιμος καθηγητής. Μετά την ενημέρωση θα δοθεί η δυνατότητα σε όποιους από τους υποψηφίους το επιθυμούν να τοποθετηθούν για 10 λεπτά.

Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
Βατάλης Αργύριος του Σωκράτη, Καθηγητής, Ζησόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου, Καθηγητής, Καραφόλας Συμεών του Ιωάννη, Καθηγητής, Μαρόπουλος Στέργιος του Νικόλαου, Αν. Καθηγητής, Μητλιάγκα Παρασκευή του Γεωργίου, Αν. Καθηγήτρια, Μπίσμπας Αντώνιος του Γεωργίου, Καθηγητής, Παρίσης Κων/νος του Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής, Πέσσιος Ευάγγελος του Γεωργίου, Καθηγητής, Σινάτκας Ιωάννης του Βάϊου, Αν. Καθηγητής, Σίσκος Ευάγγελος του Παντελή , Καθηγητής, Ταμουτσίδης Ευστάθιος του Γεωργίου, Καθηγητής, Τσούνης Νικόλαος του Κων/νου, Καθηγητής και Χαριτούδη Γεωργία του Αποστόλου, Αν. Καθηγήτρια.

Οι έξι που θα εκλεγούν μαζί με τον εκπρόσωπο των φοιτητών, θα επιλέξουν τα τέσσερα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας. Στη συνέχεια τα 11 αυτά μέλη θα επιλέξουν το νέο πρόεδρο του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας από τα πρόσωπα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ο Χρόνος

Σχολιάστε