Εντάξεις νέων και πορεία υφιστάμενων έργων και επιχορηγήσεις Σεπτεμβρίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη στην Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.


 

07/09/2021

 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει των Ν.3614/2007,4412/2016 και 4782/2021 καθώς και την Υ.Α.10926/ΦΕΚ Β302/5.2.2020 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΜΟΔ Α.Ε., τον ορισμό μέλους παρακολούθησής της σύμφωνα με το άρθρο 5 και πρόταση στελέχους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για την σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης μίσθωσης έργου του βοηθού επίβλεψης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: ¨Υποστήριξη της επίβλεψης του έργου του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας μέσω εξωτερικού συνεργάτη Μηχανικού-Βοηθού επίβλεψης : «MIS50070753 ,Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης» με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας¨ Προϋπολογισμού: 59.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 •  Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» Προϋπολογισμού: 718.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 •  Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 •  Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2021
 •   Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.670.000,00€ με Φ.Π.Α. (Ποσό συμμετοχής της Π.Ε. Κοζάνης: 4.819.000,00€ με Φ.Π.Α) 
 •  Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.891.935,48 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση λαμπαδηφορίας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

17/09/2021

 • Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Έρευνα αξιοποίησης αιθέριου ελαίου και ανθόνερου λεβάντας και ρίγανης, ως συστατικών για την παρασκευή αντισηπτικών χεριών και άλλων καινοτόμων εφαρμογών» Προϋπολογισμού: 31.000,00€  (Με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης 
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου» Προϋπολογισμού: 32.500,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου» Προϋπολογισμού: 69.600,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμού: 550.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εκδήλωσης Μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το τουρκικό κράτος
 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020, έκδοση Απόφασης Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων για το έργο : «Προμήθεια δύο λεωφορείων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία» προϋπολογισμού 230.000,00 (με Φ.Π.Α.) Εκτός ημερησίας

 

28/09/2021

 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.378.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Π.Ε. Κοζάνης 
 • Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση τεχνικών στο 6ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής» Προϋπολογισμού: 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016 για τη μελέτη του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» Προϋπολογισμού: 29.946,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής – Βαθυλάκκου – Ροδίτη» Προϋπολογισμού: 27.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρρευμα» Προϋπολογισμού: 650.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.