Η χρήση του διαδικτύου την περίοδο του lockdown

Μια σειρά από ενδιαφέροντα ευρήματα ανέδειξε η έρευνα «Εμπειρίας και Στάσεων απέναντι στις υπηρεσίες Internet στα ελληνικά νοικοκυριά την περίοδο της υγειονομικής καραντίνας», που διενέργησε η Metron Analysis για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά, μεταξύ της 2ας και της 9ης Ιουλίου του 2020, επί δείγματος 1.205 ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 40% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούσε συνδυαστικά τα δίκτυα κινητής και σταθερής προκειμένου να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο την περίοδο της καραντίνας. Το ποσοστό αυτό φαίνεται ιδιαίτερα υψηλό για συνθήκες lockdown και ήδη διερευνάται περεταίρω. Για μια σειρά από λόγους που πολύ συνοπτικά θα λέγαμε ότι αφορούν στην καλύτερη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μας μέσων, θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο προτιμάται το δίκτυο της κινητής από αυτό της σταθερής (μέσω WiFi) για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ακόμα και στο πλαίσιο μιας αυθαίρετης ερμηνείας του συγκεκριμένου ευρήματος, σύμφωνα με την οποία η απάντηση της συνδυαστικής χρήσης αφορούσε υπηρεσίες φωνής από το κινητό (και όχι δεδομένων), θεωρούμε και πάλι ότι αξίζει να δούμε για ποιο λόγο δεν υπάρχει ευρύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών όπως το Voice over WiFi (VoWiFi) στην Ελλάδα.

Η κυριαρχία της επικοινωνίας κειμένου

Αν και οι εξελίξεις στην αγορά των τηλεπικοινωνιών κινούνται αναμφίβολα στους ρυθμούς που επιβάλει η μετάδοση video μέσω του διαδικτύου – και ειδικότερα η μετάδοση video υψηλής ευκρίνειας – σχεδόν το 50% της χρήσης που τελικά κάνουμε σήμερα αφορά στην online ανάγνωση και γραφή κειμένου. Η ταχύτητα αλλά και ο όγκος δεδομένων που απαιτείται για την μετάδοση κειμένου σε σχέση με την μετάδοση video διαφοροποιούνται σε εξαιρετικό βαθμό και ενώ το αίτημα για την όσο το δυνατόν καλύτερη και οικονομικότερη πρόσβαση σε video περιεχόμενο είναι απολύτως λογικό, καλό είναι να σταθμίζουμε κάθε φορά τα πράγματα με γνώμονα τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν.

Το σημείο που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι το πως επενδύουμε σε δίκτυα ικανά για την μετάδοση video υψηλής ανάλυσης, ενώ το 50% της χρήσης που επιφυλάσσουμε για αυτά είναι μετάδοση κειμένου. Η λύση σε αυτό δεν μπορεί να είναι άλλη από την δημιουργία αξίας για την Ελληνική οικονομία από τη χρήση των δικτύων αυτών. Χρειαζόμαστε κίνητρα από την πλευρά της ζήτησης (demand-side incentives), και χρειαζόμαστε το επερχόμενο δίκτυο 5G και τα δίκτυα οπτικών ινών να αφορούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις (όχι μόνο τα νοικοκυριά). Να παράγουν έσοδα γι’ αυτές.

Όσο τα γρήγορα/«video-ικανά» δίκτυα προορίζονται μόνο για την κατανάλωση δεδομένων (σε εθνικό επίπεδο), τόσο πιο αργά και με περισσότερες δυσκολίες θα αναπτύσσονται.

Μεγάλη ικανοποίηση για συνδέσεις 50Mbps

Οι συνδέσεις των 50 Mbps συγκέντρωσαν τα καλύτερα ποσοστά απόλυτης ικανοποίησης σε επίπεδο επιδόσεων του παρόχου (71%). Σημαντικά υψηλότερο από τις συνδέσεις 24 Mbps (46%) και μετρήσιμα υψηλότερο (πέραν του προβλεπόμενου στατιστικού σφάλματος της έρευνας) από τις συνδέσεις 100Mbps και άνω (64%). Τα 24 Mbps φαίνεται να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους.

Σε αντίθεση με τις τιμές τις κινητής που διαμορφώνονται ελεύθερα στην Ελλάδα (αλλά και την Ευρώπη), στις τιμές χονδρικής της σταθερής ρυθμίζεται το περιθώριο κέρδους του δεσπόζοντος παρόχου και αυτό οδηγεί ευρύτερα τις τιμές στην αγορά προς μια κατεύθυνση.

Αυτή τη στιγμή οι γραμμές των 50 Mbps είναι κατά μόλις 3 ευρώ ακριβότερες από αυτές των 24 Mbps, ενώ πρόσφατα εντοπίσαμε στην αγορά προσφορά σύνδεσης 50 Mbps η οποία είναι κατά μόλις 2,40 ευρώ/μήνα ακριβότερη από αυτή των 24 Mbps. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτά τα 3 ευρώ διαφοροποιούν σημαντικά την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Τα περισσότερα δεδομένα στην κινητή βρέθηκαν στη δεύτερη θέση των σημαντικότερων αναγκών με 26%, ενώ τα περισσότερα λεπτά δωρεάν χρόνου ομιλίας στην τρίτη θέση με 21%. Σε ότι αφορά τα δεδομένα της κινητής, ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας αφορούσε την χρήση/ανάγκη που θα επιθυμούσαν να καλύψουν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην έρευνα αν είχαν πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα.

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό (56%) η επιθυμητή χρήση αφορούσε στην διενέργεια video-κλήσεων (αντί απλών κλήσεων φωνής/τηλεφωνικών) προς συγγενικά πρόσωπα και φίλους. Ενώ το 34% την παρακολούθηση video/ταινιών εκτός σπιτιού.

Με αφορμή το συγκεκριμένο στοιχείο και με δεδομένο ότι οι περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες που προσφέρουν σήμερα δωρεάν videoκλήσεις (Skype, Viber, Whatsapp) περιλαμβάνονται σε Διαφοροποιημένων Χρεώσεων Προωθητικές Ενέργειες που προσφέρουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι – πακέτα δηλαδή που η κατανάλωσή τους δεν προσμετράται στην συνολική κατανάλωση δεδομένων του συνδρομητή – θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να διερευνήσουμε πως θα μπορούμε συμβάλουμε και εμείς στο να γίνουν πιο γνωστές και άμεσα προσβάσιμες στο κοινό οι υπηρεσίες αυτές.

Gaming για νέους και …συνταξιούχους

Ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα αφορά στις υπηρεσίες που οι ερωτηθέντες προσδιόρισαν ως τις καλύτερες για την αξιοποίηση μελλοντικής διαθεσιμότητας υψηλότερων ταχυτήτων σύνδεσης με το διαδίκτυο (σταθερές συνδέσεις). Εδώ είδαμε την «καλύτερη εμπειρία gaming» να φτάνει το 34% στους νέους/φοιτητές έως 24 ετών, ενώ στη συνέχεια το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη υπηρεσία να μειώνεται δραματικά (έως το 6%) για να αυξηθεί και πάλι, μόνο στις ηλικίες άνω των 65 ετών, σε ένα διόλου αμελητέο 16%.

Αν και η ΕΕΤΤ παρακολουθεί την ικανότητα των παρεχόμενων συνδέσεων να προσφέρουν «απαιτητικές» υπηρεσίες, μέχρι τώρα το ενδιαφέρον μας στρέφονταν κυρίως στις υπηρεσίες video streaming. Γι’ αυτές γνωρίζαμε τα τυπικά bit-rates και κατά πόσο ακόμα και μια 24 Mbps σύνδεση μπορεί να τα υποστηρίξει. Η «δυναμική» εμφάνιση του διαδικτυακού παιχνιδιού στην έρευνά μας δείχνει την ανάγκη να εντάξουμε και αυτή την κατηγορία εφαρμογών σε αυτές που παρακολουθούμε.

Σε αντίθεση με τις εφαρμογές video streaming που έχουν (στο σύνολό τους) ένα τυπικό προφίλ χρήσης bandwidth (εύρους ζώνης) και δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από το latency (καθυστέρηση απόκρισης) των γραμμών, οι gaming εφαρμογές φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά, τόσο στον γενικό τύπο (παιχνίδια στρατηγικής ή δράσης), όσο και σε ειδικά στοιχεία (φόρτωση «σκηνών» ή επικοινωνία κινήσεων των παικτών) με κάποια πιο «ευαίσθητα» στο bandwidth και άλλα στο latency.

Το μεγάλο ζητούμενο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από την ταχύτητα στις σταθερές συνδέσεις με το διαδίκτυο είναι βέβαια η παρακολούθηση ταινιών.

Video και ΟΤΤ υπηρεσίες

Αν προσθέσουμε το αίτημα «παρακολούθησης video/ταινιών υψηλότερης ευκρίνειας» με αυτό του «downloading ταινιών», το άθροισμα που προκύπτει πλησιάζει το 70% αφήνοντας το «gaming» στο 14%. Το ότι περίπου ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες ηλικίας μεταξύ 25 και 64 ετών προκρίνει τις υπηρεσίες downloading ταινιών ως σημαντική ανάγκη είναι κάτι που με προβληματίζει και θα έπρεπε να προβληματίζει και όσους προσφέρουν OTT (Over The Top) υπηρεσίες περιεχομένου στην Ελλάδα για την τιμολογιακή τους πολιτική.

Έχω αναφερθεί στο παρελθόν στην ανάγκη δημιουργικών παρεμβάσεων σε αυτό το ζήτημα και είχα προτείνει την υιοθέτηση άλλων, πιο ευέλικτων μοντέλων πρόσβασης σε περιεχόμενο, χωρίς δυστυχώς να εισακουστώ. Συγκεκριμένα είχα προτείνει την υιοθέτηση «pay-per-view» λύσεων όπου οι συνδρομητές θα διαμορφώνουν δυναμικά το κόστος των OTT υπηρεσιών που θα λαμβάνουν. Σε αντίθεση με τις συνδρομητικές υπηρεσίες που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό με ένα πάγιο κόστος από 10 έως και 20+ Ευρώ μηνιαίως, η εναλλακτική πρόταση δεν μπορεί να είναι «μηδέν Ευρώ και downloading».

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι η προσπάθεια που έγινε κατά την περίοδο του lockdown και αφορούσε στη δωρεάν παροχή πρόσβασης σε περιεχόμενο, θα «σχηματοποιηθεί» σε κάτι πιο συγκεκριμένο το επόμενο διάστημα. Ελπίζω σε ένα νέο, και ευέλικτο σε ότι αφορά την τιμολόγηση του, προϊόν περιεχομένου. Σίγουρα υπάρχει η ζήτηση, πιστεύω ότι θα ωριμάσει και η προσφορά.

Κωνσταντίνος Μασσέλος από το powergame.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.