Π. Βρυζίδου: Ομιλία για την ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Π. Βρυζίδου: Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές»

Κύριε Υπουργέ,

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η μακροχρόνια κατάσταση που υπήρχε στη χώρα μας με την οικονομική κρίση, καθώς επίσης και η οικονομική κρίση που προέκυψε από τον κορονοϊό, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και είναι μεγάλη η ανάγκη άμεσα να νομοθετήσουμε με νόμους, που θα βοηθήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Είναι κοινά αποδεκτό απ’ όλους, ότι η ανάπτυξη προκύπτει μέσα από τα μικρά και μεγάλα έργα τα οποία, όμως, θα πρέπει να γίνονται σωστά και έγκαιρα. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα και ο Νόμος 4412/2016 πρέπει να αλλάξει σε πολλά σημεία, για να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του. Άλλωστε, το είχε διαπιστώσει και η προηγούμενη κυβέρνηση, γι’ αυτό και προχώρησε σε πολλές και σημαντικές τροποποιήσεις του.

Κατ’ αρχήν, έχουμε πρόβλημα στα έργα, τα οποία καθυστερούν και κάποιες φορές γίνονται κακότεχνα. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί προβλήματα και οδηγεί στην καθυστέρηση των έργων, αλλά ακόμη και στην απένταξή τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα σαν χρηματοδοτικά εργαλεία.

Γι’ αυτό το λόγο ενισχύεται το σύστημα μελέτη-κατασκευή.

Είναι ένα σύστημα δημοπράτησης ενός έργου, πριν ωριμάσει πλήρως η μελέτη του έργου, δίνοντας τη δυνατότητα, αλλά και την ευθύνη, στον ανάδοχο να τη μελετήσει σε βάθος, να προσεγγίσει την πραγματικότητα και να μην έχουμε κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του τροποποιήσεις της μελέτης, επαύξηση αντικειμένου και γενικότερα δυσλειτουργίες, που καθυστερούν πολύ και κάποιες φορές, αυτό να μένει ανολοκλήρωτο και να απεντάσσεται.

Όλα αυτά πλήττουν το έργο, αλλά και την τοπική κοινωνία και γενικότερα τη χώρα.

Επίσης, υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες στη διαδικασία της δημοπρασίας. Με τον προηγούμενο νόμο προβλεπόταν, με κλήρωση, να επιλέγονται δημόσιοι υπάλληλοι για να συμμετέχουν στις δημοπρασίες.

Κάποιες φορές, όμως, οι υπάλληλοι που επιλέγονταν δεν ήταν από την υπηρεσία, η οποία δημοπρατούσε το έργο, αλλά ήταν από κάποιες άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην δημοπρασία, στο πρακτικό της και ακόμη στην εξέταση των ενστάσεων, αν αυτές προέκυπταν.

Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα τώρα, με αυτή την αλλαγή του νόμου, να συμμετέχουν υπάλληλοι οι οποίοι είναι από την ίδια υπηρεσία και βέβαια οι ενστάσεις να διαβιβάζονται σε μία προδικαστική επιτροπή προσφυγών για να εξετάζονται.

Έτσι θεωρούμε ότι η διαδικασία της δημοπρασίας, θα γίνεται ευκολότερα και άμεσα θα μπορεί να αναλάβει το έργο, κάποιος ο οποίος συμμετέχει.

Προβλέπεται ότι, το ποσοστό της έκπτωσης που θα δώσει ο ανάδοχος, δεν μπορεί να έχει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων, από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν. Διαφορετικά θα πρέπει να αιτιολογηθεί με συμβατική δέσμευση. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε δει στο παρελθόν μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες γίνονται, είτε γιατί έχει κάνει κάποιο λάθος ο ανάδοχος, είτε γιατί έχει κάποια ανάγκη ρευστότητας και επιθυμεί, έστω προσωρινά να μετατοπίσει το πρόβλημά του, το οποίο όμως, έρχεται μπροστά του το επόμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να πλήττεται και ο ίδιος, αλλά και το έργο.

Επίσης, εντάσσεται η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς, με τη διαδικασία του διακανονισμού, μια σημαντική διαδικασία που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Γιατί πάντα υπάρχουν διαφωνίες, για τις οποίες, αν προσφύγουμε για λύση τους στα δικαστήρια, θα υπάρξουν τεράστιες καθυστερήσεις που πλήττουν ουσιαστικά το έργο.

Ακόμη θέματα έχουμε και στην επίβλεψη των έργων. Το τελευταίο διάστημα δεν γίνονται προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο έχουμε έλλειψη μηχανικών, που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα έργα, και πολύ περισσότερα απ’ όσα είχαμε μέχρι σήμερα.

Έτσι, λοιπόν, πλήττονται μικρές τοπικές κοινωνίες, μικροί δήμοι, αλλά και μεγαλύτεροι. Εντάσσονται και υλοποιούνται λιγότερα έργα, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο δυναμικό, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανικοί που θα παραλάβουν τις μελέτες ή θα επιβλέψουν τα έργα.

Δύνανται, λοιπόν, με αυτό το νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος -και καλώ όλους να το ψηφίσουμε, γιατί είναι ένα λειτουργικό νομοσχέδιο και θα διευκολύνει και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη την χώρα μας- να προσλαμβάνονται και να πληρώνονται από τον ανάδοχο, πιστοποιημένοι μηχανικοί ή ομάδες μηχανικών, προκειμένου να υλοποιήσουν αυτό το έργο. Είναι σημαντικό κομμάτι και θα βοηθήσει να γίνουν πολύ περισσότερα έργα.

Επίσης, μπαίνει ένας ακόμη κανόνας και όρος, ο χρόνος παράδοσης του έργου. Ξέρουμε ότι το μεγάλο πλήγμα διαχρονικά ήταν οι καθυστερήσεις.

Υπήρχαν, βέβαια, οι ποινικές ρήτρες.

Τώρα, όμως, μπαίνει και η επιβράβευση του αναδόχου.

Η δυνατότητα πρόβλεψης κινήτρου – πριμ πρόσθετης αμοιβής ίσης έως 5% της συμβατικής δαπάνης για παράδοση έργων, νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία.

Τέλος, θα ήθελα ν’ αναφερθώ σε δύο τροπολογίες.

Στην παράταση που παίρνουν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και στη σημαντική

παράταση δύο χρόνων που δίνεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) να δημοσιεύουν τις διακηρύξεις των έργων που δημοπρατούνται με σκοπό τη διαφάνεια, την ενημέρωση και βέβαια, την οικονομική τους στήριξη.

Είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, που θεωρώ ότι το είχαμε υποστηρίξει σε διάφορες συζητήσεις και έγινε πράξη. Πρέπει να ξέρουμε ότι είχε αποφασιστεί και από την προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά είχε ημερομηνία λήξης, το Δεκέμβριο 2020.

Τέλος κλείνοντας, για όσα ακούστηκαν από την αντιπολίτευση, θα ήθελα να πω, ότι με πρόσχημα τη διαφάνεια, δεν μπορούμε να οδηγούμε τον τόπο μας σε πολιτικές και συμπεριφορές καταστροφικές.

Αυτό μου θυμίζει Υπουργό της προηγούμενης Κυβέρνησης, όπου επικαλούμενος τη διαφάνεια είχε βάλει κανόνες στους εξεταστές για τα διπλώματα οδήγησης.

Αυτό οδήγησε σε πραγματικά οικονομικά αδιέξοδα επιχειρήσεις, σχολές οδηγών, υπαλλήλους εξεταστές, όλων των ΠΕ της χώρας, σε πολύμηνη αποχή, γιατί δεν αποζημιώνονταν επαρκώς και πολίτες που ενδιαφέρονταν να πάρουν το δίπλωμα οδήγησης για να εργαστούν, κυρίως τα επαγγελματικά, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Στο τέλος οδηγηθήκαμε σε μία πολύ αρνητική κατάσταση.

Διότι, κατά την άποψή μου, τίποτα δεν είναι πιο καταστροφικό από το να πας απέναντι στην ανάπτυξη και να μην βοηθάς στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, προόδου και ανάκαμψης της οικονομίας.

Σας ευχαριστώ.

Παρασκευή Βρυζίδου
Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα Δημοκρατία

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.