Tεστ γνώσεων και δεξιοτήτων για 650.000 δημοσίους υπαλλήλους – Σε «διαθεσιμότητα» όσοι δεν περάσουν τα τεστergazomenoi se grafeia6547– Τα τεστ θα γίνουν ακόμη και σε όσους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ
– Όσοι πάρουν χαμηλή βαθμολογία θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και μετά θα απολυθούν
– Ποια είναι τα κριτήρια για την παραμονή και τι θα περιλαμβάνουν τα τεστ
 

Γραπτό τεστ και βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου θα περιλαμβάνει η αξιολόγηση του προσωπικού στην οποία θα υποβληθούν σταδιακά από φέτος όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμα και αυτοί που πέρασαν μέσω ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
 
Με βάση τα νέα μειωμένα οργανογράμματα των κρατικών δομών αλλά και τις ανάγκες σε προσωπικό, αμέσως μετά την αξιολόγηση θα ξεκινήσουν σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικού ανά την επικράτεια, από φορείς που καταγράφουν πλεόνασμα σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν ελλείψεις.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Έθνος της Κυριακής” θα προηγηθεί η

αξιολόγηση όσων υπαλλήλων υπηρετούν σε υπουργεία που έχει οριστικοποιηθεί το οργανόγραμμά τους (μετά τον Νοέμβριο) καθώς και μεγάλων κατηγοριών εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως για παράδειγμα όσοι έχουν προσληφθεί εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών (π.χ. ΑΣΕΠ). Στόχος της συγκεκριμένης επιλογής είναι να πραγματοποιηθεί σταδιακά η διαδικασία προκειμένου να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.
 
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αξιολόγηση 650.000 περίπου υπαλλήλων αποτελεί ένα δαιδαλώδες, χρονοβόρο και κοστοβόρο έργο που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περισσότερο από έναν χρόνο και σταδιακά θα αναμορφώνεται. Για παράδειγμα, αν και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αξιολόγησης μέσω συνέντευξης, ενδέχεται να αξιοποιηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων π.χ. ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
 
Οσοι δημόσιοι υπάλληλοι λάβουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες μετά από τη συνολική τους αξιολόγηση και διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν πουθενά αλλού στο Δημόσιο, θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για έναν χρόνο, λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους και μετά θα απολυθούν.
 
Μέσω της αξιολόγησης σε συνδυασμό με τη συνταξιοδοτική ωρίμανση (εάν γίνει αποδεκτή από την τρόικα αφού θα παρέχει κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση σε όσους θα ολοκλήρωναν τον εργασιακό τους βίο το 2016 και 2017) θα αποχωρήσει από τις κρατικές υπηρεσίες περίπου το 6% των υπαλλήλων μέχρι το 2015 (35-40.000 εργαζόμενοι) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 150.000 αποχωρήσεων από το Δημόσιο μέχρι το τέλος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
 
Το γραπτό τεστ στο οποίο θα υποβληθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο (πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), εκτός των υπαλλήλων που έχουν γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και θα απλοποιηθεί στο πρότυπο του τεστ δεξιοτήτων που είχε διοργανώσει η ανεξάρτητη αρχή το 2008. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα χρειαστούν τη βοήθεια φροντιστηρίων αφού δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη ύλη στην οποία θα εξεταστούν.
 
Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού που θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση (για υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
 
Για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα συνυπολογιστούν κυρίως η προϋπηρεσία, η συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον και κοινωνικά κριτήρια (π.χ. οικογενειακή κατάσταση).
 
Η γραπτή εξέταση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Ο αρμόδιος υπουργός Α. Μανιτάκης έχει επικοινωνήσει με τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Γ. Βέη προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που διαθέτει το ΑΣΕΠ σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών όπως το τεστ δεξιοτήτων. Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι να απλοποιήσει το γραπτό τεστ, το οποίο θα καταλαμβάνει το 20-25% της τελικής βαθμολογίας.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες ερωτήσεων:
 
Τα «SOS».
 
Οι βασικές γνώσεις οι οποίες θα ζητηθούν είναι σχετικές με την Ιστορία της ανθρωπότητας και τη γεωγραφία του πλανήτη, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους, τον πολιτισμό, τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα κ.λπ.
 
Ως δεξιότητες θεωρούνται μεταξύ άλλων η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αριθμητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με απλούς υπολογισμούς, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, ο επαγωγικός και διαγραμματικός συλλογισμός, η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη του χώρου κ.λπ.
 
Οι ειδικές ερωτήσεις θα αφορούν πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι ανά κλάδο. Για παράδειγμα, θα υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές ερωτήσεις για την καταγραφή και αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων για τους υπάλληλους των Εφοριών, ενώ οι Επιθεωρητές Εργασίας θα κληθούν να απαντήσουν σε πρακτικά ερωτήματα της ειδικότητάς τους.
 
Η διάρθρωση των ερωτημάτων θα οριστικοποιηθεί μεταξύ της Ομάδας Δράσης της ΕΕ και στελεχών του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
 
Η βαθμολογία – Τα κριτήρια για την παραμονή
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής» η αξιολόγηση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με τη βαθμολόγηση κριτηρίων τα οποία είναι: Οι σπουδές, στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία που διαθέτει και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασίας. Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος με τη συμμετοχή του σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία. Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα συνυπολογίζεται και η εμπειρία που τυχόν διαθέτει από τον ιδιωτικό τομέα. Η γνώση ξένων γλωσσών. Ο ατομικός φάκελος του υπαλλήλου. Αρνητικά θα κριθεί κάποιος που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό αδίκημα, ή καταγράφεται στον φάκελό του ότι απέχει αδικαιολόγητα από τη θέση του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 
Πιθανές ερωτήσεις
 
Σύμφωνα με τους διαγωνισμούς που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε τεστ δεξιοτήτων και βασικών γνώσεων ενδεικτικά ερωτήματα αποτελούν:
 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιεί για τη μόνιμη αποθήκευση δεδομένων, προγραμμάτων, εγγράφων και κάθε μορφής αρχείων:
α) την κύρια ή κεντρική του μνήμη.
β) τον σκληρό του δίσκο.
γ) τη μνήμη του επεξεργαστή.
δ) την κάρτα ήχου.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι ελεύθερη:
α) η θρησκεία κάθε κράτους το οποίο αναγνωρίζει στην επικράτειά του τη θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
β) κάθε γνωστή θρησκεία.
γ) μόνο η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
δ) μόνο η χριστιανική θρησκεία και η μωαμεθανική θρησκεία.

Το κείμενο ……………… το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των εθνών.
α) πραγματεύεται
β) διαλέγεται
γ) υπεραμύνεται
δ) υπερθεματίζει

Προγραμματίζεται η αεροπορική σύνδεση 13 πόλεων ανά δύο με μία πτήση μετ’ επιστροφής την ημέρα. Πόσες προσγειώσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιούνται την ημέρα και στις 13 πόλεις;
α) 52
β) 156
γ) 169
δ) 312

newsit.gr

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.