Γεωτεχνική Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας: Εκλογική Διακήρυξη & Απολογισμός Πεπραγμένων

 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/σες,

στις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022 καλούμαστε να αναδείξουμε τα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου μας. Η απόφασή μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον του συλλογικού μας οργάνου. Με σοβαρότητα, κριτική σκέψη και αξιολόγηση όλων των συνδυασμών, θα πρέπει να επιλεγούν εκείνοι οι συνάδελφοι, που με αποφασιστικότητα, ώριμη σκέψη και οραματική προσέγγιση, θα οδηγήσουν τον φορέα μας στη νέα διοικητική περίοδο.

Η παράταξή μας, η Γεωτεχνική Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας, στη θητεία που προηγήθηκε, τίμησε την εντολή διοίκησης που έλαβε από τους συναδέλφους και στάθηκε αντάξια της εμπιστοσύνη τους.

Σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την πανδημία του Κορωνοϊού, αλλά και από την ιδιαίτερη συγκυρία της ‘’απολιγνιτοποίησης’’ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, και ανταποκριθήκαμε με συνέπεια στο ρόλο μας.

Καταθέσαμε επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για όλα τα ζητήματα που προέκυψαν, προεξέχοντος αυτό του κοινωνικό-οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. ήταν ο μοναδικός περιφερειακός φορέας που κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για τη μετάβαση της Π.Δ.Μ. στη ‘’μετά-λιγνίτη’’ εποχή.

Εργαστήκαμε χωρίς κομματισμό, απαλλαγμένοι από παλαιοκομματικές πρακτικές και αγκυλώσεις. Βασιστήκαμε στη μεγάλη εμπειρία και στη διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά των στελεχών μας. Μοναδικός μας γνώμονας ήταν το καλό των συναδέλφων μας και του κοινωνικού συνόλου.

Με αναγνώριση των προκλήσεων, με τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των μελών, με συνεχή παρουσία σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, υπήρξαμε κατά κοινή ομολογία ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί, κάναμε πράξη όλα όσα προγραμματίσαμε στην αρχή της θητείας μας και παραγάγαμε ιδιαίτερα σημαντικό έργο.

Βασική προτεραιότητα της Δ.Ε. στην διοικητική περίοδο, σε συνέχεια της καλής πρακτικής της προηγούμενης, ήταν η συνένωση όλων των δυνάμεων των γεωτεχνικών, χωρίς αποκλεισμούς, απ’ όπου κι αν προέρχονταν. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει συμμετοχή και ομοφωνία σε όλες τις αποφάσεις της Δ.Ε., σε θέματα που αφορούσαν τόσο την άσκηση αγροτικής πολιτικής και την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, όσο και θέματα που είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη της Περιφέρειας και των Δήμων της.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας

à συνεργαστήκαμε με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς, τόσο τους τοπικούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως τους Βουλευτές, την Περιφερειακή Αρχή, την ΠΕΔ, τους Δήμους και τους Συλλόγους Γεωτεχνικών, όσο και με την ΕΕ, την Παγκόσμια Τράπεζα, το Υπ.Α.Α.Τ., αλλά και το κεντρικό Δ.Σ. του Επιμελητηρίου,

à συμμετείχαμε πρόθυμα και δημιουργικά, με κατάθεση προτάσεων, σε όλες τις επιτροπές, ομάδες εργασίας και εκδηλώσεις/διαβουλεύσεις πολιτικών φορέων στις οποίες κληθήκαμε,

à ανταποκριθήκαμε σε όλες τις προσκλήσεις που δεχτήκαμε, είτε για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, είτε για μεμονωμένες εισηγήσεις, είτε για τη συμμετοχή σε υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

à ενεργοποιήσαμε τα μέλη μας είτε με τη διαδικασία των διαβουλεύσεων, είτε με τις ομάδες εργασίας που λειτούργησαν υπό την αιγίδα μας, τις προτάσεις των οποίων υιοθετήσαμε στις δράσεις μας,

à μεριμνήσαμε για τη λειτουργία του οργάνου των Αντιπροσώπων των Κλάδων του Παραρτήματος,

à υλοποιήσαμε με επιτυχία το συγχρηματοδοτούμενο έργο του Interreg με τίτλο ‘’Protection of Autochthonous populations of PElagoniaSHEep breed in the cross-border area – Προστασία αυτοχθόνων πληθυσμών του ‘προβάτου Πελαγονίας’ στην διασυνοριακή περιοχή – PAPESHE’’,

à συμμετείχαμε σε Δίκτυα Εμπλεκόμενων Μερών για την επιτυχή υλοποίηση Προγραμμάτων και την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων σε τομείς γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ., με πολύ δουλειά και άοκνη προσπάθεια, βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία και καθιερώνεται στη συνείδηση των συναδέλφων, των θεσμικών φορέων και των πολιτών, ως χρήσιμο και παραγωγικό, με επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη σε καίρια ζητήματα του πρωτογενή τομέα, των κλάδων μας και της κοινωνίας γενικότερα.

ΕΔΩ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

Σήμερα, περισσότερο έτοιμοι από ποτέ, με συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση, με κοινά ομολογημένη αποτελεσματικότητα, με απόλυτο σεβασμό στον επιμελητηριακό θεσμό και στους συναδέλφους μας, συμμετέχουμε στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 11ης Δεκεμβρίου 2022.

Το ψηφοδέλτιο μας, παραμένει το μόνο ανεξάρτητο από κομματικούς μηχανισμούς. Αποτελείται από έμπειρους Γεωτεχνικούς όλων των κλάδων και από όλο το εργασιακό φάσμα. Είναι σημαντικά αυξημένο σε συμμετοχή υποψηφίων και δραστικά ανανεωμένο σε μεγάλο ποσοστό με Νέους συναδέλφους.

Στη νέα περίοδο, μπροστά στις νέες προκλήσεις, επιδίωξή μας είναι να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι, στην υπηρεσία των συναδέλφων μας και του κοινωνικού συνόλου, έχοντας ως εγγύηση τα αποτελέσματα της δράσης μας κατά την προηγούμενη περίοδο.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, δεσμευόμαστε για:

ü  συνεχή προσπάθεια ανάδειξης των Γεωτεχνικών και του επιστημονικού τους ρόλου,

ü  παρεμβάσεις και παρουσία, σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος και τα πεδία δραστηριότητας των Γεωτεχνικών,

ü  προώθηση της συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας,

ü  συνεργασία και υποστήριξη της λειτουργίας των Γεωτεχνικών Συλλόγων της Περιφέρειας,

ü  διαβούλευση σε επίπεδο Παραρτήματος για τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων,

ü  περαιτέρω οργανωτική επάρκεια με αναβάθμιση των υπηρεσιών του Παραρτήματος μας,

ü  ενημέρωση – κατάρτιση των μελών, με παράλληλη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών.

Όλα τα παραπάνω γίνονται πράξη με τη συμμετοχή όλων!

Στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 11 Δεκεμβρίου 2022 ζητάμε τη στήριξη και την ανανέωση της εμπιστοσύνης όλων των συναδέλφων μας, για να διασφαλίσουμε την ανοδική πορεία του Επιμελητηρίου μας!

Συνεχίζουμε όλοι ΜΑΖΙ πιο δυνατοί !

Με τιμή
για την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γεωπόνος
 2. ΑΜΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γεωπόνος
 3. ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ, Κτηνίατρος
 4. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Κτηνίατρος
 5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΪΑ, Γεωπόνος
 6. ΒΑΡΒΕΡΗΣ  ΘΩΜΑΣ, Ιχθυολόγος
 7. ΒΛΑΧΑΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Γεωπόνος
 8. ΒΟΥΤΣΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Γεωπόνος
 9. ΒΡΟΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γεωλόγος
 10. ΓΙΤΣΟΥΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Γεωπόνος
 11. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ  ΑΝΝΑ, Κτηνίατρος
 12. ΓΚΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δασολόγος
 13. ΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Γεωπόνος
 14. ΓΡΙΒΑ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, Γεωπόνος
 15. ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κτηνίατρος
 16. ΔΗΜΑΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, Γεωπόνος
 17. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γεωπόνος
 18. ΖΙΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Κτηνίατρος
 19. ΖΥΓΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δασολόγος
 20. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, Γεωπόνος
 21. ΘΩΜΟΥ ΖΩΗ, Κτηνίατρος
 22. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Γεωπόνος
 23. ΚΑΝΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Γεωπόνος
 24. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Γεωλόγος
 25. ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Γεωπόνος
 26. ΚΙΑΝΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Γεωπόνος
 27. ΚΟΡΚΑ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, Γεωπόνος
 28. ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Δασολόγος
 29. ΚΟΣΜΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, Δασολόγος
 30. ΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ιχθυολόγος
 31. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Γεωλόγος
 32. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ, Γεωπόνος
 33. ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γεωπόνος
 34. ΛΙΟΛΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Γεωπόνος
 35. ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Γεωπόνος
 36. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, Δασολόγος
 37. ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Γεωπόνος
 38. ΜΗΣΙΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Δασολόγος
 39. ΜΗΤΣΚΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ, Γεωπόνος
 40. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Γεωπόνος
 41. ΜΙΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωπόνος
 42. ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Γεωπόνος
 43. ΜΟΥΤΖΙΚΗ  ΜΑΡΙΑ, Γεωλόγος
 44. ΜΠΙΝΤΣΗΣ  ΘΩΜΑΣ, Γεωπόνος
 45. ΝΑΒΑΚΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Γεωπόνος
 46. ΝΑΣΚΑ ΑΝΙΣΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Δασολόγος
 47. ΝΙΚΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωπόνος
 48. ΝΙΚΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ, Γεωλόγος
 49. ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Γεωπόνος
 50. ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γεωπόνος
 51. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γεωπόνος
 52. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Γεωπόνος
 53. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ, Γεωπόνος
 54. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γεωπόνος
 55. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΓΡΙΟΣ, Γεωπόνος
 56. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γεωπόνος
 57. ΠΙΣΤΟΛΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Γεωπόνος
 58. ΠΛΟΣΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Γεωπόνος
 59. ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γεωπόνος
 60. ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κτηνίατρος
 61. ΡΟΥΦΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ, Γεωπόνος
 62. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γεωπόνος
 63. ΣΙΟΓΚΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Γεωπόνος
 64. ΤΑΞΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωπόνος
 65. ΤΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Γεωπόνος
 66. ΤΖΙΟΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γεωπόνος
 67. ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Γεωπόνος
 68. ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γεωλόγος
 69. ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δασολόγος
 70. ΤΣΙΜΠΛΙΝΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δασολόγος
 71. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, Γεωπόνος
 72. ΦΩΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεωπόνος
 73. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δασολόγος
 74. ΧΑΜΙΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωπόνος
 75. ΧΑΣΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωπόνος
 76. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Δασολόγος
 77. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Γεωπόνος
 78. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γεωπόνος
 79. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Ιχθυολόγος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΓΡΙΒΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΖΗΣΗ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ
3. ΔΗΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΜΗΤΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΣΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΤΑΡΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΝΑΣΚΑ ΑΝΙΣΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΕΤΡΑΚ
3. ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
4. ΤΣΙΜΠΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
2. ΖΙΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΘΩΜΟΥ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ
4. ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΟΥΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΑΝΙΗΛ
3. ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
1. ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

* Ο ψηφοφόρος για τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να ψηφίσει τους υποψηφίους όλων των κλάδων και  μέχρι:
4 γεωπόνους, 2 δασολόγους, 2 κτηνιάτρους, 2 γεωλόγους και 1 ιχθυολόγο

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.