Ανοίγει η υποβολή αιτήσεων στην πρώτη προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη που αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης: «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Ανοίγει με το Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Η Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ενημερώνει ότι ανοίγει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στην πρώτη προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Ν. 4887/2022 που αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης:

«Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ Β΄3890/22-07-2022), ξεκινώντας έτσι με ακόμη ένα ισχυρό νομοθέτημα με πρωτόγνωρα και πολλαπλά οφέλη την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου για την μεταλιγνιτική εποχή της περιοχής μας.

Ως αποτέλεσμα της έγκρισης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουνίου, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων της μετάβασης, και ως εκ τούτου και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα ενισχυθούν με ένα επιπλέον ποσοστό 10%.

Έτσι τα Ανώτατα ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 διαμορφώνονται:

Και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4α και β της προκήρυξης:

«4α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν είναι επενδύσεις οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.-Αv), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan. mindev.gov.gr)

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ: https://www.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/prokyrixi-metapoiisis-pdm-fek-b-3890-22-07-2022.pdf

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμβάνει 13 καθεστώτα ήτοι:
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο

Και όπως ανακοινώθηκε ξεκινάει με προτεραιότητα στα καθεστώτα:
α. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
β. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων και
γ. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία.

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Ανοίγει η υποβολή αιτήσεων στην πρώτη προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη που αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης: «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»

 1. Τα τρία ορφανά του Λαοσφέρη.Στελιος Κ

  - Edit

  Απαντήστε

  Νέος αναπτυξιακός νόμος,το άλλο με τον τοτό το γνωρίζετε;
  Ανάπτυξη,ποια αναπτυξη;με υπουργό ανάπτυξης τον εθνικό αρλεκινό και γελωτοποιό του επιτελικου τσιρκου της μπουρδολογιας!
  Και όπως είπε ο υπό νόμου” Η Ελλάδα είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης στην Ευρώπη…..μια ατμομηχανή φτιαγμένη με άμμο από προνήπια, πάρα θιν’ αλος!
  Και με βαγόνια από ζαχαρωτά που λιώνουν στο στόμα!
  Τι προκοπή περιμένεις σ ένα κράτος που έχει υπουργό ανάπτυξης έναν κλόουν και υπουργό υγείας έναν δικηγόρο και ακόμα χειρότερα έναν πλεύρη και υπουργό εσωτερικών έναν βορίδη που βάζει τα θεμέλια για να μην ξαναλθει η αριστερά στην εξουσια!
  Ψάχνω να βρω τι κοινό έχουν αυτοί οι τρεις μαζί,τι κοινο εχουν;μάλλον έχουν από δύο πόδια ο καθένας τους ή περισσότερα….

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.