Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, με την υπ’αρίθμ. 1033/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ9ΞΟ7ΛΨ-590) προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο εργοληπτών (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα έως 31/12/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες (εταιρίες –φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, (έδρα και Περ. Ενότητες) αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, μέχρι και την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, ώρα 15.00, (λήξη υποβολής αιτήσεων) στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό), με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην με αριθμό πρωτ.108636/18/7/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τα μηχανήματα έργων και το προσωπικό που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές ανά ώρα, όπως αυτές ορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Διευκρινήσεις και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας :
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2461052703 (για την έδρα)
2462353255 (για την ΠΕ Γρεβενών)
2467350299 (για την ΠΕ Καστοριάς)
2461351366 (για την ΠΕ Κοζάνης)
2385350423 (για την ΠΕ Φλώρινας)

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. www.pdm.gov.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.