3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής ΑνάπτυξηςΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αριθμ. 4704/11-11-2021 – «3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος του υπομέτρου 6.1 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης έχει εγκριθεί το ποσό των 30.500.000€ Δημοσίας Δαπάνης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 12-11-2021 έως 14-12-2021 και ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο υπομέτρο 6.1 έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της αριθμ. 4704/11-11-2021 πρόσκλησης .

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα, δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. 4704/11-11-2021 πρόσκλησης.

Δικαιούχοι είναι τα νομικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. 4704/11-11-2021 πρόσκλησης.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ. 4704/11-11-2021 πρόσκλησης .

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο με γεωργικό προσανατολισμό με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8, 9 και αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. 4704/11-11-2021 πρόσκλησης .

Το ποσό της οικονομικής στήριξης κυμαίνεται από 35.000€ έως 40.000€.

Την αναλυτική Πρόσκληση με αριθμ 4704/11-11-2021 του Υπομέτρου 6.1 καθώς και τη σχετική Υπουργική Απόφαση με αριθμ.3764/24-9-2021 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μέσω:

* των δικτυακών τόπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις ιστοσελίδες
www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr .

* της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: www.pdm.gov.gr

* της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.