Μια παραμυθητική επιστολή του Κοζανίτη γιατρού Γεώργιου Σακελλάριου στη Σιατιστινή Ελένη Ζουπάν – Μωραΐτου

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΖΟΥΠΑΝ – ΜΩΡΑΙΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Στις 2 Μαΐου 1837 “ αναπαύεται” ο Ναούμ Ζουπάν, σύζυγος της Σιατιστινής Ελένης Ζουπάν – Μωραΐτου. Ο λόγιος Κοζανίτης γιατρός Γεώργιος Σακελλάριος, ο οποίος συνδέεται φιλικά με την οικογένεια, στέλνει μια επιστολή στην Ελένη Ζουπάν για να την συλλυπηθεί για τον θάνατο του συζύγου της και παράλληλα να την καθησυχάσει για τις ανησυχίες της για κάποια συμπτώματα μεταδοτικής αρρώστιας που αυτή εμφάνισε. Να σημειώσουμε πως ο Γεώργιος Σακελλάριος είχε παντρευτεί την κόρη του Σιατιστινού γιατρού Δημητρίου Καρακάση και μετά τον θάνατό της ήλθε σε δεύτερο γάμο με την Μητιώ Μεγδάνη.

(Η επιστολή προέρχεται από το αρχείο των οικογενειών Ζουπάν – Μωραΐτη – Περικλέους που φυλάσσεται στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια». Ο Ναούμ Ζουπάν ήταν ένας από αυτούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη που έγινε στο σπίτι του Ν. Κασομούλη στη Σιάτιστα, κατά την οποία ορίστηκε ο Ν. Κασομούλης πληρεξούσιος της Σιάτιστας για τη σύσκεψη των καπεταναίων στην Καστανιά. Περισσότερα για το αρχείο Ζουπάν – Μωραΐτη – Περικλέους στο Σιατιστέων Μνήμη-Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.).

Η επιστολή έχει ως εξής:

Ἄκρως ἐλυπήθην διὰ τὸν θάνατον τοῦ μακαρίτου συζύγου σας, διότι ἔχασα ἕνα εἰλικρινέστατον καὶ ἀκριβὸν φίλον, μὲ τὸν ὁποῖον ἐζήσαμεν τριάντα τέσσαρας χρόνους, μὲ ἀγάπην ἀδελφικήν. Ἡ ἀθυμία τῆς ψυχῆς μου διπλασιάζεται, θεωροῦντος τὴν θλιβερὰν κατάστασιν τῆς Εὐγενίας Σας, ἡ ὁποία δικαίως σᾶς κυριεύει, διότι ἐχάσατε σύζυγον ἠγαπημένον, καὶ στολισμένον μὲ ὅλας τὰς ἀρετὰς ὅσαι ἀπαιτοῦνται εἰς τὴν εὐτυχῆ τοῦ ἀνδρογύνου συμβίωσιν, ὅθεν ἔχεται δίκαιον νὰ θρηνῆτε τὸν θάνατόν του, ὅμως ἡ ἔμφυτος φρόνησίς σας πρέπει νὰ μετριάσῃ τὸν πόνον σας, στοχαζόμενη ὅτι εἴμαστε θνητοὶ, καὶ ὁ θάνατος ἄφευκτος, καὶ ἡ λύπη καὶ οἱ θρῆνοι δὲν ἀνακαλοῦν εἰς τὴν ζωὴν τὸν ἀποθανόντα, βλάπτουσι μόνον τὴν ὑγείαν τῶν θρηνούντων. Πρέπει νὰ μετριάσητε τὴν λύπην σας, φυλάττουσα τὴν ὑγείαν καὶ ζωὴν σας, ὡς ἀναγκαίας διὰ τὴν ἀνατροφὴν τῶν φιλτάτων σας τέκνων. Εἴθε δὲ ἡ θεία πρόνοια τὴν μὲν εὐγενίαν σας παρηγηρήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν τοῦ μακαρίτου κατατάξῃ ἐν σκηναῖς δικαίων.

Ὁ ἀγαπητὸς γαμβρὸς σας κὺρ Μάρκος μοὶ εἶπεν ὅτι πάσχετε κἄποια συμπτώματα, τὰ ὁποῖα σᾶς φοβίζουν. Ἡ μήτηρ μου ἦτον 27: χρόνων ὅταν ὁ πατὴρ μου ἀπέθανε φθισικὸς εἰς τὰς ἀγκάλας της καὶ μήναις πολλοὺς ἄρρωστον ὄντα αὐτὴ τὸν ἐπεριποιεῖτο, ὅμως ἀπέθανεν 75: χρόνων ἀπὸ τὴν πανούκλαν, ὥς γνωστὸν σας. Ὅθεν μὴ ἔχετε ὑποψίαν μολύσματος. Ἀλλ’ ἐπειδὴ εἶναι Μάϊος, καὶ ἡ λύπη ἐτάραξεν ὅλον τὸ σύστημα τοῦ σώματὸς σας, συμφέρει νὰ μεταχειρισθῆτε κατὰ πρῶτον ἕν ἐλαφρώτατον κινητικὸν ἀπὸ μάνα 12:εως 16:δρ:ἀναλυμένον εἰς 4:φιλτζάνια νερόν, ἀπό τὸ ὁποῖον παίρνετε πρωΐ κάθε ὥρα ἕν φιλτζάνι. Ταῖς δὲ φιλτάτας σας θυγατράσι δίδετε 8 ἕως 12 δράμια. Δὲν ἠξεύρω τὴν κράσιν σας, ὅθεν δὲν ἠμπορῶ νὰ σᾶς προσδιορίσω ἀκριβῶς τὴν ποσότητα τοῦ μάνα. 12:δρ:ἐνδέχεται νὰ μὴ σᾶς κινήσουν. Ἄν τοῦτο, πάρετε τὴν αὔριον ἄλλα 8:δρ. Ἀρκεῖ νὰ εὔγητε 3-4 φοραὶς.

Κατὰ τὸ παρὸν ὁ τόπος εἶναι γεμάτος καπνοχόρτι (σιαχτερὲ). Ἀπὸ αὐτὸ συνάζετε τὸ πρωΐ ἀρκετόν, τὸ στουμπίζετε μοναχὸν, καὶ στραγγίζετε τὸ ζωμὶ του, ἀπό τὸ ὁποῖον πίνετε ἕν φιλτζάνι 8: ἕως 10: δρ: μὲ ἄλλο τόσον γάλα, πρωΐ καὶ δειληνὸν περί τὰς 10: ὥρας. Ἄν δὲν τὸ δέχεστε μὲ γάλα, πέρνετὲ το καὶ χωρὶς γάλα. Μὲ αὐτὸ ἐξακολουθήσατε ἕως τέλος Μαΐου ἤ καὶ ἔτι πρὸς, ἄν εὑρίσκεται. Πρέπει νὰ τὸ συνάζητε κάθε ἡμέραν, ἄν ὅμως δὲν ἔχητε τὴν εὐκολίαν, δὲν πειράξει, νὰ συνάζητε διὰ 4, 5: ἡμέρας βάνοντάς το εἰς τὸ νερὸν, ὄχι ὅλον, ἄλλὰ μόνον ταῖς ῥίζαις του.

Τὰ φίλτατα τέκνα σας ἀσπάζομαι πατρικῶς· καὶ εὐχόμενος ὑμῖν τὴν παρὰ Θεοῦ παραμυθίαν, καὶ τὴν ὑγείαν καὶ μακροβιότητα τῶν ἀγαπητῶν σας τέκνων, μένω

Εἰς τοὺς ὁρισμοὺς Σας Γ. ὁ Σακελλάριος

‘837 Μαΐου 15 Κοζάνη

Ἡ σύζυγὸς μου σᾶς ἀσπάζεται ἀδελφικῶς, τὰ δὲ φιλτατά σας μητρικῶς.

Στρωσίματα καὶ φορέματα, ἐκτὸς γουνῶν, ὅσα ἐπιδέχονται πλύσιμον, μάλιστα μὲ κατασταλλαγὴν, δὲν εἶναι μολυντικὰ. Ὅμως διὰ τὴν ὑποψίαν, κάλλιον εἶναι νὰ τὰ ξεκάμητε. Φιλτζάνια, υἱαλία, ἀγγεῖα ἀρκεῖ νὰ πληθοῦν καλὰ, καὶ τὰ ἀγγεῖα νὰ γανωθοῦν. Τοῦ ὀντὰ οἱ τοῖχοι νὰ ἀσβεστωθοῦν, τὰ δὲ ντουλάπια καὶ ἄλλα σανίδια, ἐκτὸς τοῦ ταβανίου, τὸ ὁποῖον ἄς μείνῃ ἀνέγγιχτον, ἄς ἀλειφθοῦν μὲ λινόλαδον ἤ νέφτι.

 

 

 

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.