Διχασμός και σύγκρουση αντί εθνικής ενότητας – Άρθρο του Απόστολου Παπαδημητρίου

Κατά τη νεωτερικότητα η έννοια του έθνους ισχυροποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό και συνετέλεσε αυτό στην έξαρση των αντιπαραθέσεων που προβλήθηκαν ως εθνικής φύσεως. Πολλές οι αναλύσεις που έγιναν επί των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός έθνους. Οι εμφορούμενοι από ολοκληρωτικές ιδεολογίες αναλυτές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στα φυλετικά χαρακτηριστικά, αν και η επιστήμη της ανθρωπολογίας κατέρριψε τον μύθο περί καθαρών φυλών. Άλλοι πρόβαλαν τη γλώσσα ως το κυρίαρχο στοιχείο, χωρίς να δικαιώνονται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ανταλλαγής πληθυσμών μετά τη συντριβή μας στη Μικρά Ασία το 1922, για την οποία ανταλλαγή ως πλέον ασφαλές κριτήριο επιλέχθηκε η θρησκευτική πίστη. Αυτό όμως το κριτήριο είναι εξαιρετικά ενοχλητικό στους αναλύοντες τα ιστορικά συμβάντα και τα κοινωνικά φαινόμενα με βάση την υλιστική φιλοσοφία και θεωρούντες το θρησκευτικό βίωμα ατομική (το προσωπική τους είναι αντιπαθής όρος) υπόθεση και όχι σχετιζόμενη με το έθνος. Άλλοι εισάγουν στην ανάλυση στοιχεία όπως ο κοινός πολιτισμός, τα κοινά ήθη και έθιμα και άλλα.

Το τελευταίο φαίνεται να ευνοεί εκείνους που έχουν αποδεχθεί και στη χώρα μας τις λεγόμενες αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, εννοώντας του δυτικοευρωπαϊκού. Αυτός εν πολλοίς, μετά από αιματηρές αντιπαραθέσεις μεταξύ εθνών-κρατών, κατά το παρελθόν, έχει πράγματι καταστεί κοινός όχι μόνο στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, αλλά και σε άλλες μηδέ της χώρας μας εξαιρούμενης. Όμως ο «πολιτισμός» αυτός στοχοποιεί τις πολιτισμικές διαφορές των εθνών και επιβάλλει ένα τρόπο βίου με πρότυπο αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι ΗΠΑ αποτελούν χωνευτήρι λαών και πολιτισμών και εξάγουν το κάκιστο πρότυπό τους με σκοπό να το επιβάλουν σ’ όλη την έκταση του πλανήτη. Αλλά αυτό στοχεύει στον αφανισμό όχι μόνο των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των εθνών, οπότε στο μέλλον θα είναι χωρίς νόημα η περί έθνους ανάλυση. Αν επιτευχθεί ο στόχος, θα σημάνει το τέλος των εθνών, το οποίο κάποιοι αφελείς ή σκοτεινοί εύχονται. Ακόμη και στην πατρίδα μας δεν είναι ασήμαντη μειοψηφία οι καυχώμενοι ότι όλοι είμαστε Ευρωπαίοι και ότι πρέπει να αγωνιστούμε για την υπέρβαση του εθνικισμού. Και βέβαια εννοούν την απεμπόληση του πατριωτισμού.

Η καταφρονεμένη ρωμαίικη αυτοκρατορία, που οι εμπαθείς εχθροί της στη Δύση αποκάλεσαν, μετά τη διάλυσή της, Βυζάντιο, ήταν στο ξεκίνημά της πολυεθνική ως διάδοχο σχήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Με την πάροδο των αιώνων και τη συρρίκνωσή της, λόγω απώλειας εδαφών, κατέστη αρκούντως ομοιογενής λαμβάνοντας κατά τους τελευταίους αιώνες σαφή ελληνικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν το αποδέχονται οι υποταγέντες στον δυτικό τρόπο ανάλυσης της ιστορίας με σημαιοφόρο τον δυτικόπληκτο Κοραή, που θεωρεί ότι οι Έλληνες ήσαν υπόδουλοι υπό τους κατακτητές Βυζαντινούς. Βέβαια δεν μας ενημέρωσε από πού εισέβαλαν εκείνοι. Οι δυτικόφρονες της σήμερον περιορίζονται να τονίσουν ότι οι πρόγονοί μας είχαν μόνο θρησκευτική συνείδηση και εθνική απέκτησαν μετά την απελευθέρωση χάρη στον «διαφωτισμό» από τους προστάτες μας. Έτσι αποκαλούν ακόμη τους νέους μας όντως κατακτητές! Δέχονται πάντως ότι μικρή ομάδα «φωτισμένων» κατά τους ύστερους χρόνους της Ρωμανίας είχαν ελληνική συνείδηση και μετέδωσαν την αρχαία ελληνική γραμματεία στη Δύση, ώστε να ακολουθήσει η λεγόμενη Αναγέννηση εκεί. Αυτή η αριθμητικά ασήμαντη ομάδα εξυμνείται από τους δυτικόπληκτους, αν και εγκατέλειψε το δούλον Γένος, για να υπηρετήσει έναντι αδρής αμοιβής τους κληρονομικά «ευγενείς». Για τους πολλούς πλεονάζουν τα «κοσμητικά» επίθετα όπως φανατισμένος όχλος, σκοταδιστικός, εχθρός της προόδου. Και ποιο ήταν το κρίμα των προγόνων μας που υπέμειναν επί αιώνες φρικτό ζυγό δουλείας; Στάθηκαν εδραίοι, όσοι στάθηκαν, στην πίστη των προγόνων τους χάρη στις θυσίες των νεομαρτύρων και των δασκάλων του Γένους, κληρικών κυρίως .

Αυτούς χλευάζει προεπαναστατικά θρασύδειλος «Ανώνυμος» «διαφωτισμένος» συγγραφέας του «Λιβέλλου κατά αρχιερέων» γράφοντας: «Δυσχεραίνουσιν οι Άγιοι, όταν βλέπουσι εκδιδόμενα βιβλία επιστημονικά και φιλολογικά τα οποία φωτίζουσι το γένος. Ως φαίνεται, δεν εχόρτασαν ούτοι από Συναξάρια και Μαρτυρολόγια, Νέους Παραδείσους και Όρμους σωτηρίους, Ορθοδοξίας Πηδάλια, Λαυσαϊκά, Ασκητικά και άλλας σαπρολογίας με τα οποία οι μελανοφόροι και μελανόψυχοι απεζόφωσαν το γένος. Ειπέ μοι, ευλαβέστατε πάτερ, ποίαν ωφέλειαν προξενούσιν είς τον πεπολιτισμένον και κοσμικόν άνθρωπον τα Λαυσαϊκά του Αββά Ισαάκ και τα Ασκητικά του Εφραίμ του Σύρου και άλλων της Θηβαΐδος ασκητών λαχανοφάγων, οίτινες έζησαν εις τας ερήμους μαχόμενοι με τους δαίμονας;».

Το «πνεύμα» του δυτικού «πολιτισμού» ως λίβας καταξήρανε τη νεοελληνική κοινωνία. Ελάχιστοι έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη θαυμάσια προσευχή του λαχανοφάγου Εφραίμ του Σύρου, που η Εκκλησία μας έχει εισαγάγει σε ακολουθίες της περιόδου της Μεγάλης Σαρακοστής: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μή μοι δως. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισαί μοι τω σω δούλῳ. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμὰ πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου ,ότι ευλογητὸς ει, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτά προκαλούν θυμηδία, αν όχι αγανάκτηση στους κοσμικούς «πολιτισμένους», που δεν αντιλαμβάνονται την έσχατη παρακμή που βιώνουν οι δυτικές κοινωνίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική μας. Γι’ αυτό και οι πλείστοι παραμένουμε απαθείς, όταν νέοι, θύματα της «προόδου» διαδηλώνουν με ακραία αγανάκτηση στους δρόμους της πρωτεύουσας με συνθήματα όπως: «Στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο και η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς…».

Στέλλουν στον διάολο, που δεν αποδέχονται ως ύπαρξη, εμποτισμένοι από την υλιστική φιλοσοφία, εκείνα που δεν γνώρισαν, επειδή δεν τους τα δίδαξαν οι με περισσή υποκρισία αυτοπροβληθέντες κατά καιρούς θεματοφύλακες των ιδανικών της φυλής. Η πατρίδα, υποταγμένη σε νέους δυνάστες, από τότε που πρόγονοί μας δολοφόνησαν τον θαυμαστό πρώτο κυβερνήτη, με παρότρυνση των νέων κατακτητών μας και των εντοπίων υπηρετών τους, δοκιμάζεται. Ο φυσικός της πλούτος εκποιείται στις αγορές του κόσμου σε τιμές εξευτελιστικές. Εισάγονται αφειδώς όχι μόνο καταναλωτικά αγαθά, αλλά και «πολιτιστικές» αξίες, σαν τα καθρεφτάκια, με τα οποία οι αποικιοκράτες εξαπατούσαν τους ιθαγενείς και τους καταλήστευαν. Τί άκουσαν για την πατρίδα τα παιδιά αυτά που απλά θέλουν να βιώσουν αγνοώντας, στα αδιέξοδά τους, τί είναι ζωή; Ποιο πρότυπο προβλήθηκε από τους διδάσκοντες στις σχολικές αίθουσες; Οι αποδομητές της ιστορίας κυριαρχούν στις πανεπιστημιακές έδρες και χλευάζουν τους προγόνους μας προβάλλοντας τις ανθρώπινες αδυναμίες τους και καλύπτοντας τις αρετές τους και το ηρωικό φρόνημα. Στόχος της εξουσίας είναι η ανάδειξη γενιάς πλήρως υποταγμένης, με φρόνημα δουλικό και αποδοχή ως μόνης αξίας αυτής του χρήματος! Αυτή είναι στην πραγματικότητα η μόνη δυτική «αξία». Αυτό είναι το μοναδικό «ιδανικό» του άγριου καπιταλισμού, γεννήματος της θλιβερής προτεσταντικής ηθικής! Αυτές τις «αξίες» υπηρετούν με συνέπεια οι ασκούντες την εξουσία με τη στήριξη των διαφεντευτών του πλανήτη. Αυτοί επιχειρούν την οριστική διάλυση και της οικογένειας πέρα από τη διάλυση της χώρας εναρμονίζοντες το οικογενειακό δίκαιο με εκείνο των «πολιτισμένων» χωρών. Και οι ανώριμοι και ανερμάτιστοι νέοι, αν δεν είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία μισθωτοί, αλλά πραγματικά εμφορούνται από την ιδεολογία του αναρχισμού, θεωρούν ότι πολεμούν το κατεστημένο, το οποίο όμως αποδέχεται ακριβώς τις ίδιες αρχές μόνο που εκφράζεται διαφορετικά: «Εμείς να είμαστε στην εξουσία και ας δεινοπαθεί η χώρα και ο λαός της»!

Οι «αναρχικοί» δεν περιορίζονται να αμαυρώνουν κατά καιρούς ανδριάντες και προτομές προγόνων μας που έδωσαν τα πάντα, για να είναι αυτοί ελεύθεροι να διαδηλώνουν με το θράσος της ατιμωρησίας, καθώς το σύστημα εξουσίας τους χρειάζεται. Βεβηλώνουν και ναούς και άγιες εικόνες. Πώς να μη το κάνουν, αφού στα μάτια πολλών και όχι μόνο των «αναρχικών» τα εκκλησιαστικά πρόσωπα φαντάζουν ως υπηρέτες της εξουσίας; Πόση ανάγκη έχουμε να εγκύψουμε και να εμβαθύνουμε στην προσευχή του λαχανοφάγου Εφραίμ! Αρκετό το κακό που έχουμε υποστεί από την εκκοσμίικευση, την αστική ιδεολογία των κοιλιοδούλων και απλήστων, που προξένησαν και προξενούν συμφορές στον πλανήτη. Την προβάλλουν ως απελευθέρωση από τις δυναστείες και δεισιδαιμονίες του παρελθόντος, ενώ είναι θλιβερή υποδούλωση και κοινωνικοπολιτική και σε πάθη, ακόμη και πάθη ατιμίας. Όμως η Ελλάδα δεν θα πεθάνει, γιατί, όπως τόνισε ο Κολοκοτρώνης, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω. Δεν θα πεθάνει, γιατί οι λαχανοφάγοι σύγχρονοι ασκητές εύχονται νυχθημερόν όχι μόνο υπέρ του έθνους αλλά και υπέρ της των πάντων ενώσεως.
«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

10 σχόλια στο άρθρο “Διχασμός και σύγκρουση αντί εθνικής ενότητας – Άρθρο του Απόστολου Παπαδημητρίου

 1. Το μυριπνοο ανθος του παραδεισου,ο λαχανοφαγος,ο ανθρωπος που βλεπει παντου χωνευτηρια των λαων,που μιλαει για αφανισμους λαων,που στα ονειρα του,μετα απο λαχανοφαγια βλεπει εμπαθεις εχθρους της δυσεως,ξυπναει βλεποντας τον Κοραη τον δασκαλο του γενους να τον κυνηγαει,ο υβριστης της Ελληνικης Νομαρχιας,αλλα δεν τολμαει να αναφερει το ονομα της,φοβουμενος μηπως στραβοκαταπιει κανενα λαχανο,ξεχνωντας ο καημενος,πως ο Ε. Παπανουτσος ειπε: ειναι μια ανθρωπινη και Ελληνικη συναμα φωνη!!
  Ο Κ Δημαρας ειπε για την Ελληνικη Νομαρχια: ειναι ενας φιλιππικος εναντια στη ρωμαίικη φεουδαρχια!!
  Γ.Βαλετας: βιβλιο που εκλεισε μεσα του ολη την Ελλαδα!
  Ν.Βεης: καταχωνιασμενος θησαυρος!πρεπει να στολιζει καθε βιβλιοθηκη και να βρισκεται στο σπιτι καθε πατριωτη!!
  Μ.Σγουρος: ενα ιστορικο τεκμηριο σαν ενα εθνικο κληροδοτημα!!
  Ν.Τωμαδακης: ιστορικον μνημειον!!!
  Σφοδρο κατηγορητηριο εναντια στους αντιδραστικους,φαναριωτες,κοτζαμπασηδες και κληρικους!!!
  “Αλοιμονο σ αυτους που δεν ακολουθουν την διατροφικη αλυσιδα και τρωνε μοναχά λαχανα για να μην μπορουν να φανε ανθρωπους”
  στελιος!!
  Η υποκρισια των λαχανο- εστιόντων!!
  Να μην τρως η να τρως τον αλλον!!
  Μαθε καταγγελοντα ολα τα χωνευτηρια της γης,πως,στο χωνευτηρι της αμερικης που οντως ειναι ο χωροφυλακας ολων των λαων,σ αυτο το χωνευτηρι μαζευονται ολοι οι επιστημονες,οι κορυφες του κοσμου και αυτα τα μεγαλα μυαλά θα βρουν το πολυποθητο φαρμακο για ν απαλλαξει την ανθρωποτητα απ το θανατικο του κορονοιου,αλλα σηκωνει ψηλα τα χερια στους υποκριτες και στους λαχανοφαγους ολων των εποχων!
  Η νηστεια συμφωνα με την παραδοση της εκκλησιας ειναι καλη!!
  Ακομα και ο θεοκτονος για σας διαφωτισμος,την παραδεχεται ,απλως την ονομαζει διαιτα……

 2. ……θρασύδειλος «Ανώνυμος» «διαφωτισμένος» συγγραφέας ……

  τα λέτε όλα σε μισή σειρά ΣΥΓΧΑΙΡΩ !

  1. Αυτός ο ”Ανώνυμος” είναι η πραγματική ψυχή της Ελλάδας μας! Η ψυχή μας!Και όχι το σκοταδιστικό εβραϊκό παραμύθι του Παύλου που έχει γίνει η γάγγραινα της κοινωνίας μας που την έχει καθηλώσει σε μόνιμη αναπηρία!

 3. κ. Παπαδημητρίου δεν μπορεί ιστορικός να είναι ………ανώνυμος !! κάποιο λάθος κάνετε !

  ανώνυμος εγώ ο γιδοβοσκός ναι, όχι και ιστορικός ! τι άλλο θα διαβάσουμε. Διαβάστε κι άλλο , κι άλλο και βρέστε το όνομά του ! Αυτός το έκρυψε ή εσείς δεν ξέρετε να ψάχνετε ! πορδές μπορείς να δίνεις ανωνύμως (και να γλυκαίνονται μερικοί) αλλά όχι και επώνυμα !

 4. καταμάγια,τα ειπε ολα η Λιλη Ζωγραφου στο βιβλιο της ” Αντιγνωση- τα δεκανικια του καπιταλισμου”
  Ειμαι σιγουρος πως το διαβασες!!!

 5. Διακόσια χρόνια πίσω.

  “Θα περπατώ ανάμεσά σας και θα είμαι Θεός σας κι εσείς θα είστε λαός μου” {Λευιτικό 26-12}

  Όσοι πιστεύουν στον Ιησού είναι χριστιανοί, όσοι πιστεύουν στους λαχανοφάγους “Πατέρες” είναι “ορθόδοξοι”. Κατακτήσατε την Αγάπη (not), την ύψιστη χριστιανική αρετή και τώρα είπατε να ασχοληθείτε με τα ψιλά γράμματα και τα υψηλά νοήματα περί δογμάτων και θεολογίας χωρίζοντας τους χριστιανούς σε προτεστάντες, παπικούς και ορθόδοξους.

  Και για να έρθω να συμφωνήσω με το Στέλιο λέω κι αυτό. Τουλάχιστον όσοι κάνουν δίαιτα είναι ειλικρινείς. Οι ορθόδοξοι Ταλιμπάν όμως επειδή είναι πονηρούληδες κάνουν “νηστεία”. Ας δούμε κάποιες από τις αμέτρητες νηστίσιμες επιλογές τους: τυρόπιτες με φυτική φέτα, σπανακόπιτες, μανιταρόπιτες, κασερόπιτες με φυτικό κασέρι, πραλίνες, γκοφρέτες, κολοκυθόπιτες, μπουγάτσες, μπιφτέκια θαλασσινών, λουκάνικα, παγωτά, μέχρι και πίτσες νηστίσιμες ακόμα.

  Αλλά ο Εφραίμ ο Σύρος “κορώνα στο κεφάλι τους”. “…Μοι μη δως…μοι τω σω…τα εμά…”. Καλός ο Εφραίμ, δε λέω, μα για την εποχή του. Εκτός αν ο Θεός που περπατάει ανάμεσά μας όπως υποσχέθηκε, έμεινε κι αυτός διακόσια χρόνια πίσω και δε μιλάει Νέα Ελληνικά. Λιγάκι δύσκολο.

  1. Χα,χα!Μου άνοιξες την όρεξη με αυτές τις λιχουδιές!Τέτοια νηστεία κάνω ευχαρίστως και ας είμαι άθεος!Νά είσαι καλά!

 6. Λαχανοφαγοι ασκητες υπαρχουν σ ολες τις θρησκειες,οπως σ ολους τους λαους υπαρχουν λαχανοφαγοι ανθρωποι!!
  Ειναι επιλογη τους και καλα κανουν!!
  Εχουμε δικαιωμα ομως να κρινουμε την υποκρισια των αλλων λαχανοφαγων,των γιαλατζι χριστιανων!!
  Χιλιαδες παραδειγματα υποκρισιας και γιαλατζι λαχανοφαγιας!!
  Εγω θα αναφερθω σε μια περιπτωση περισσοτερο!!
  Οταν εγινε η συμφωνια των πρεσπων και ενα μερος της Μακεδονιας ονομασθηκε Β.Μακεδονια,γιαλατζι χριστιανοι,γιαλατζι μακεδονομαχοι,γιαλατζι δεσποταδες βγηκαν στα μειντάνια( πλατειες) με εξαπρερυγα και καραγκιοζλικια και εσκιζαν τα ιματια τους για δηθεν ξεπουλημα και τεμαχισμο της μακεδονιας!!
  Εψαξα στα διπτυχα του πατριαρχειου,το τι ειναι τα διπτυχα ρωτηστε κανενα παπα η δεσποτη,δεν θα κανω αναλυση εδω- και βρηκα τα εξης.
  Καθε δεσποτης εχει την Φημη του( συντομος εκκλησιαστικος υμνος προς τιμη του δεσποτη)
  Εψαξα και βρηκα πως,ουτε ενας ουτε δυο αλλα,14 δεσποταδες μητροπολεων της μακεδονιας εχουν το ονομα Μακεδονια στην Φημη τους!!!
  5 εχουν το ” πασης Μακεδονιας”
  3 το ” Κεντρικης Μακεδονιας”
  2 το ” Ανω Μακεδονιας”
  2 το ” Δυτικης Μακεδονιας”
  1 το “Ανατολικης Μακεδονιας”
  1 το ” Νοτιου Μακεδονιας”
  Ααααααα ο Θεσνικης δεν εχει στην Φημη του “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
  Αυτος ειναι ‘ πασης Θετταλιας”.
  Τα σχόλια δικα σας!!
  Εγω απορω πως ολοι αυτοι οι λαχανοφαγοι,που κρατουν τις τεταρτες και παρασκευες( νηστεια) δεν σκοτωθηκαν στην …….μοιρασια!!
  Για να μην σας κραταω σε αγωνια!!
  Διπτυχα ειναι επισημος καταλογος στον οποιο αναγραφονται ολες οι τοπικες πατριαρχικες,αυτοκεφαλες και αυτονομες ορθοδοξες εκκλησιες καθως και τα ονοματα των προκαθημενων τους!!
  Να πιασουμε τους λαχανοφαγους του βυζαντιου,οι οποιοι εν βρασμω,βαπτιζαν την αντιθετη γνωμη,αιρεση;( βλεπε βιογραφια αγιου Ισιδωρου Πηλουσιωτη και την σταση του εναντι του Νεστοριου και την σταση του εναντι κληρικων μεγαλοσχημων,οι οποιοι εξαγοραζαν με χρηματα τα αξιωματα τους;)
  Τους λαχανοφαγους της τουρκοκρστιας πο αφοριζαν κυριολεκτικα και μεταφορικα την ελληνικη επανασταση,την φιλικη εταιρια,τον Κολοκοτρωνη,Υψηλαντη,Μ.Σουτσο,Κοραη( του θεοκτονου Διαφωτισμου,Ρηγα( του θεοκτονου Διαφωτι σμου), Παπα- φλεσσα και εκατονταδες αγωνιστες που ακολουθουσαν τους επαναστατες( βλεπε παλικαρια που εγκατελειπαν τον Κολοκοτρωνη απο τον φοβο του αφορισμου!!
  Βλεπε μεγαλοσχημους λαχανοφαγους της γερμανικης κατοχης, που,απ την πολλη λαχανοφαγια δεν μπορουσαν να δουν τα επιγονατια τους!!
  Την τιμη της εκκλησιας διεσωσαν,τρεις!μονο τρεις δεσποταδες!!
  Ενας εξ αυτων ο δεσποτης Κοζανης ΙΩΑΚΕΙΜ!!
  Βλεπε λαχανοφαγους δεσποταδες της χουντας!!
  Πολιτικοι,στρατιωτικοι και εκκλησιαστικοι λαχανοφαγοι τρωγαν απ τον ιδιο λαχανοκηπο!!9 στην εισοδο του λαχανοκηπου ο παττακος μερα- νυχτα να σταυροκοπιεται μπροστα στον φοινικα της ” ελλας ελληνων χριστιανων”
  Βλεπε σημερα δεσποταδες μονο λαχανοφαγους,αλλα με παχυλο μισθο και μια αστραφερη μερσεντες εξω απο το μεγαρο τους,μια ζωη χλιδατη για να τους υπενθυμιζει την Μ.Τεσσαρακοστη και την νηστεια…
  Λαχανοφαγοι που μαζι με το κρεας,αρνουνται την επιστημη,ειδικα τωρα με τον κορονοιο και ταίζουν τον λαο με ψεκασμενα και οργισμενα και αρνησης κηρυγματα για να χορταινουν…..και να μην ζητανε τυρι η γαλα στον καφε τους ημερες …σαρακοστης….
  Μην τυχον και κατα λαθος πεσει λιγο γαλα στον καφε σας τωρα μερες νηστειας…..χασατε τον παραδεισο, σας περιμενει η κολαση και θα τιμωρηθουν οι ψυχες σας…αμαρτωλοι ανθρωποι….

 7. Ωραιο θεμα!
  Παμε παρακατω!
  Την Μ.Παρασκευη του 2016, οταν ακομα ο αμβροσιος ηταν εν ενεργεια “αγιος πατερας” και οχι τωρα που ειναι συνταξιουχος ανενεργων ” αγιων πατερων” ,μεσουσης της ιερας ακολουθίας,ακολουθιας των παθων του Εσταυρωμενου Χριστου,αρχισε με υφος ιεροεξεταστου του 1118 ,γενεθλιος ημερα της ιερας εξετασεως,αρχισε ο εκπροσωπος του, εν τω ταφω, Χριστου,αρχισε να επιπληττει τους ομοφυλοφιλους,να αποδιδει τα ευσημα στα πνευματικα του τεκνα της χρυσης αυγης,να καταριεται ( αυτολεξει ειπε: να σαπισει το χερι του)τον της παιδειας υπουργον,κυριον Φιλη και με περισσια αγαπη ανεκραξε σε ηχο πλαγιο του δευτερου,σε ηχο βαρυ!!
  ” να τρυπησουν τα στομαχια των αθεων που σημερα Μ.Παρασκευη θα φανε κρεας!!
  Μια γυναικα εκ του πληθους,αγανακτισμενη,προσπαθησε να διαμαρτυρηθει δια το χριστοκεντρικον,αγιοπατερικον και θεολογικοτατον κηρυγμα του ” αγιου πατρος” και απευθυνομενος ο ” αγιος” προς την γυναικα ειπε: εσυ δεν γνωριζεις τι θα πει αγαπη,εγω γνωριζω!!
  Μετα κατεφιλησε τους αχράντους ποδας του Ιησου και η λειτουργια συνεχισθη….
  Αλοιμονο στους λαχανοφαγους της Μ.Τεσσαρακοστης και της Μ.Παρασκευης που τρωνε λαχανα ,αλλα με τα ” αγια” λογια τους τρωνε χερια και στομαχια των ανθρωπων!
  Υπ οψιν,ο Φιλης εχει τοση θεολογικη παιδεια,οση δεν εχουν 80 τοσοι δεσποταδες και την θεολογια γνωριζει και την βυζαντινη μουσικη,αλλα ειναι αριστερος!
  Στον παραδεισο εκ δεξιων του Κυριου θα ειναι ο νυν συνταξιουχος,ως γνησιος εκπροσωπος του Χριστου και εξ ευωνυμων ο Φιλης,μιας και ειναι αριστερος και τις καθημερινες απο την αγαπη του στα θεολογικα γραμματα,ψελνει και ως δεξιος ψαλτης!!
  Δεν ριχνει και εναν αφορισμο σε μενα να τρυπησουν τα παπουτσια μου,γιατι λογω καραντινας δεν παω πουθενα και παραμενουν καινουρια;ετσι για ν αλλαξει η ψυχολογια…
  Κατι παρεμφερες ειπε και ο Λασκαρατος,οταν εμαθε για τον αφορισμο του,απο την εκκλησια!!
  Πηγε στην αρχιεπισκοπη και ειπε: δεν αφοριζετε και τα παπουτσια των παιδιων μου,για να μην λυώνουν οι σόλες;
  Ο Λασκαρατος ηταν και φτωχος και πολύτεκνος!!!
  Απ την μια ο βυσσινοκηπος του Αντον Τσεχωφ και απο την αλλη ο λαχανοκηπος των νηστευών( βλεπε παταπανω ” αγιο”)
  Στον βυσσινοκηπο γινεται λογος για την δουλο-παροικια,στον λαχανοκηπο γινεται λογος για την δουλο-υποκρισια!!

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.