Αντίσταση – Άρθρο του Απόστολου Παπαδημητρίου για την παρακμή που βιώνουμε


 

Οι λαοί που επί μακρόν κατάφεραν να επιβιώσουν στο ιστορικό προσκήνιο κατά περιόδους υπήρξαν πρωταγωνιστές και έγραψαν λαμπρές σελίδες ιστορίας. Βέβαια αυτό συνέβη κατά περιόδους ακμής. Αυτήν όμως διαδέχεται μετά πάροδο μεγάλου διαστήματος η παρακμή. Συνήθως την παρακμή ακολουθεί η υποταγή σε σφριγηλό κατακτητή, ο οποίος επωφελείται από τις αδυναμίες του λαού που βιώνει παρακμή. Ένας από τους λίγους λαούς με ιστορία χιλιετιών είναι και ο ελληνικός. Στη μακραίωνη πορεία του τον διέκριναν δύο περίοδοι βαθειάς παρακμής, η πρώτη κατά την τελευταία περίοδο του αρχαίου κόσμου και η δεύτερη κατά την τελευταία περίοδο της βυζαντινής λεγόμενης αυτοκρατορίας, κατά τη θέληση και επιβολή των εμπαθών εχθρών της, των Φράγκων. Εξ αιτίας της παρακμής ο λαός μας υπετάγη στους Ρωμαίους και στους Οθωμανούς Τούρκους αντίστοιχα με εντυπωσιακή ευχέρεια!

Και σήμερα βιώνουμε ως λαός παρακμή, δεν θέλουμε όμως να διδαχθούμε από τα τραγικά σφάλματα των προγόνων μας, ώστε να μεταβάλουμε στάση βίου. Η παρακμή προέρχεται από την τρυφηλή ζωή, που απορρέει από την ευμάρεια. Αυτή εκτρέφει ποικίλα πάθη με κυριότερα τη φιλαρχία, προαιώνια μάστιγα της φυλής μας, τη φιλαργυρία και τη φιληδονία. Κάποιες γενιές μοχθούν με συλλογική προσπάθεια να ανυψώσουν τον κοινωνικό βίο με την καλλιέργεια του ήθους των πολιτών και της φιλοπατρίας, προς υπεράσπιση της πατρίδας από κάθε επίβουλο, με έργα ευποιίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Κάποιες άλλες, στη συνέχεια, επωφελούνται από τον μόχθο των προηγουμένων , χλευάζουν το ήθος τους και «απολαμβάνουν» την ελαφρότητα του βίου, αμέριμνες και με βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να διαταραχθεί ποτέ η «ευδαιμονία» τους.

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, κατά την περίοδο της παρακμής, έχοντας απομακρυνθεί από βασικές αρχές όπως αυτές της πλάσης του «καλού καγαθού» πολίτη, του «αιέν αριστεύειν» και «άμες δε γεσόμεθα πολλώ κάρρονες», κατέρρευσαν. Ο συβαρητισμός, δηλαδή η τρυφηλή ζωή, υιοθετήθηκε ευρέως. Ακολούθησε η ολιγοτεκνία και η αδιαφορία για τα κοινά. Η κυριάρχηση του προσωπικού οφέλους αντί του συνολικού αποδυνάμωσε τις πόλεις κράτη, που δεν αποδέχθηκαν ποτέ την ενοποιό προσπάθεια του Φιλίππου και του μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οποία ενυπήρχαν βέβαια και στρεβλώσεις. Μάλιστα ο Κοραής, τον οποίο προβάλλει ιδιαίτερα η κυβερνητική επιτροπή 2021, ξέπεσε στο να γράψει ότι οι Έλληνες παρέμειναν υπόδουλοι από τον καιρό της κατάκτησής τους από τον Φίλιππο μέχρι το 1830 μ.Χ.! Οι πρόγονοί μας του Νότου, αφού βοήθησαν τους Ρωμαίους να υποτάξουν τους «κατακτητές» τους Μακεδόνες, υποτάχθηκαν με τη σειρά τους. Έκτοτε ουδέποτε διανοήθηκαν να εξεγερθούν, σε αντίθεση με τους Εβραίους, πού οργάνωσαν πολλά επαναστατικά κινήματα με κατάληξη την πλήρη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Πώς να αγωνιστούν, αφού είχαν παραλύσει από την τρυφηλότητα, ώστε επιφανείς Ρωμαίοι, όπως ο ελληνομαθής συγκλητικός Κάτων, να επισημάνουν τον κίνδυνο να διαβρωθούν οι Ρωμαίοι από τους κατακτημένους Έλληνες;

Οι Νεοέλληνες της παρακμής θρηνούν για τα όσα ακολούθησαν την εξάπλωση της χριστιανικής πίστης μεταξύ των μεσογειακών λαών. Θρηνούν για τον αφανισμό δήθεν του αρχαιοελληνικού «πνεύματος» από τους «σκοταδιστές» χριστιανούς. Υποκριτές στο έπακρο, δουλωμένοι στους ισχυρούς της ημέρας προαιώνιους εχθρούς του ελληνισμού από την εποχή του Καρόλου, τον οποίο οι Φράγκοι χαρακτήρισαν μεγάλο, απαξιώνουν κάθε τι των Ρωμηών, βυζαντινών κατακτητών μας κατά τον Κοραή. Ανήμποροι να αναμετρηθούν στο ήθος και στην αρετή, απαξιώνουν το πλήθος των μαρτύρων της πίστης, που πρόσφεραν το αίμα τους, για να αφανιστεί ο αρχαίος κόσμος της παρακμής. Ανήμποροι να αναμετρηθούν όχι μόνο στο ήθος, αλά και στις γνώσεις, απαξιώνουν τους Τρεις Ιεράρχες και τους άλλους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι μελέτησαν σε βάθος την αρχαία ελληνική γραμματεία, θεωρούντες τους εαυτούς τους κληρονόμους του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και οι πλείστοι προέρχονταν από εξελληνισμένους λαούς, χάρη στη διάδοση του πολιτισμού των προγόνων μας μετά την ανεπανάληπτη εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου, παρ’ όλες τις αδυναμίες αυτού και των επιγόνων του. Απαξιώνουν τη χιλιόχρονη αυτοκρατορία μας μη θεωρώντας την ελληνική και χαρακτηρίζοντάς την σκοταδιστική, όπως κα οι πάτρωνές τους οι δυτικοί, προαιώνιοι εχθροί του ελληνισμού. Κάνουν πως αγνοούν ότι στη ρωμηοσύνη ποτέ δεν επικράτησε θεσμική φεουδαρχία και διάκριση των «ευγενών» κληρονιμικώ δικαιώματι από τον λαό. Κάνουν πως δεν βλέπουν διαφορά μεταξύ της δικής μας παράδοσης και εκείνης του σκοτεινού Μεσαίωνα στη Δύση με τους ιεροεξεταστές και τις πυρές τους.

Η Ρωμανία επάρθεν τελικά. Οι λόγοι οι ίδιοι, που οδήγησαν τους αρχαίους προγόνους μας να υποταγούν στους Ρωμαίους. Τα «ελεύθερα πνεύματα» την «κοπάνησαν», κατά το κοινώς λεγόμενο, στη Δύση, με τα αρχαία κείμενα αντιγραμμένα από μοναχούς, για να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση στα τέκνα των «ευγενών» αντί αδράς αμοιβής βέβαια.

Έτσι προέκυψε η λεγόμενη «Αναγέννηση», από φυγάδες Ρωμηούς δηλαδή και όχι από Άραβες κατακτητές της Ισπανίας, όπως διαλαλούν εμπαθείς εχθροί του ελληνισμού. Και έμεινε ο λαός μας με μόνο στήριγμα την πίστη και τους ολιγογράμματους κληρικούς να τον στηρίζουν σ’ αυτήν. Και αντιστάθηκε ο λαός μας με τρόπο θαυμαστό! Οι γραικύλοι της ευμάρειας απαξιώνουν την αντίστασή του επιχειρώντας την αναθεώρηση της ιστορίας με βάση ιδεοληψίες δυτικής κοπής. Δεν ήταν τάχα τόσο σκληρός ο ζυγός των Οθωμανών, μάλιστα οι γονείς ανταγωνίζονταν (άκουσον και φρίξον) στην προσφορά των τέκνων τους για τα γενιτσαρικά τάγματα! Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαξιώνουν τη θαυμαστή αντίσταση των νεομαρτύρων της πίστης, χάρη στην οποία επήλθε σημαντική ανάσχεση της ροπής προς εξισλαμισμό υπό τις φρικτές συνθήκες δουλείας. Οι νεομάρτυρες, όπως και εκείνοι των πρώτων χριστιανικών αιώνων συντρίβουν το ιδεολόγημα του οικονομικού κινήτρου ως πανσθενούς και ερμηνεύοντος τα πάντα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Προβάλλουν κατά κόρο οι δικοί μας «διαφωτιστές» τον πλουτοκράτη και έκφυλο Βολταίρο, ως κατ’ εξοχήν φωτιστή, και απαξιώνουν τον άγιο Κοσμά τον όντως φωτιστή, δηλαδή φορέα πνευματικού φωτός.

Βέβαια ο δρόμος του αγίου Κοσμά είναι ο δύσκολος και δεν μπορούμε όλοι να τον πορευτούμε με συνέπεια. Σε πολλούς φαίνεται ευκολότερος ο δρόμος της ένοπλης αντίστασης κατά των κατακτητών. Και αυτόν επέλεξαν πολλά ασυμβίβαστα παλικάρια, τα οποία πήραν τα βουνά και πέρασαν τον βίο τους ως ανυπότακτοι κλέφτες, για τον κατακτητή και τους προσκυνημένους, ΚΛΕΦΤΕΣ, για τον λαό μας που τους εξύμνησε με πλήθος από δημοτικά τραγούδια που προβάλλουν τη λεβεντιά τους, αποκρύπτοντας παράλληλα τις αδυναμίες τους. Αυτές τις αδυναμίες φέρουν τώρα στο φως, προς «αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας» οι εθνομηδενιστές, που επιχειρούν να απαξιώσουν τον αγώνα της κλεφτουριάς, για να επικρατήσει το ιδεολόγημα ότι οι δουλωμένοι Ρωμηοί, όντες χωρίς εθνική συνείδηση, δεν πρόβαλαν ουδεμία αντίσταση στον κατακτητή, ώσπου επικράτησε η αστική γαλλική επανάσταση, που έδωσε ελπίδες στους κατακτημένους λαούς! Μάλιστα πέρισι ακούστηκε από πρωθυπουργικά χείλη ότι η αμερικανική επανάσταση προλείανε το έδαφος για να ακολουθήσει η δική μας! Και αγνοούν οι νέοι «διαφωτιστές» μας τις δεκάδες κινημάτων με την προτροπή των δυτικών και στη συνέχεια την εγκατάλειψη των εξεγερμένων στην εκδικητική μανία των κατακτητών!

Η παρακμή που βιώνουμε βαρύνεται πέρα από τα κακά των άλλων του ιστορικού παρελθόντος και με ένα ασυγχώρητο από την ιστορία: Την απαξίωση των αγώνων και των θυσιών των προγόνων μας. ΟΙ συνέπειες θα είναι οδυνηρές, προκειμένου να επέλθει κάθαρση κατά τον τύπο της αρχαίας τραγωδίας.

« ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»


7 σχόλια στο άρθρο “Αντίσταση – Άρθρο του Απόστολου Παπαδημητρίου για την παρακμή που βιώνουμε

 1. Φανταστειτε για λιγο τον ” αρθρογραφο” ως δασκαλο σε δημοτικο σχολειο,ως καθηγητη σε γυμνασιο- λυκειο,ως καθηγητη πανεπιστημιου ελληνικου η της αλλοδαπης!
  Και μια των ημερων στο μαθημα περι διαφωτισμου να αποκαλουσε τον Βολταιρο εκφυλο!!
  Δεν θα εμεινε ” κολυμπηθροξυλο” σε αιθουσα και σε αμφιθεατρο!
  Θα εβγαινε στην αυλη με δεκα ταμπελες στον λαιμο του και οχι με μια!!
  Και οι ταμπελες ολες θα εγραφαν: ιδου ο μοναδικος ανθρωπος στον κοσμο που αποκαλει εκφυλο την ενσαρκωση του Διαφωτισμου!!
  Ευτυχως υπαρχει και θεά τυχη που γλυτωνει καποιους σκοταδιστες και δεν εγιναν δασκαλοι ανθρώπων!!
  Εαν ο Βολταιρος η σημαια του διαφωτισμου του 18 ου αιωνα ειχε μονο μια απο τις παρακατω ιδιοτητες και ηταν μονο φιλοσοφος και οχι ποιητης,ιστορικος,δοκιμιογραφος,θεατρικος συγγραφεας,ημερολογιογραφος,νομικός,εγκυκλοπαιδιστης και επιστολογραφος,ο αρθρογραφος με το μισος που τον διακατεχει,μισος που εκπορευεται απο τον ακρατο θεοκτονο σκοταδισμο του,θα ξεθαβε τον Βολταιρο και θα κρεμουσε τα κοκαλα του στο δενδρο που κρεμανε τα νταουλια τους οι υλακιζοντες παταεκκλησιαστικοι,αμβροσιονιστες και καντιωτιστες,παραφραζοντας την προφητεια του πατροκοσμα!!
  Ποιο ειναι το δογμα των θεοκτονων παραεκκλησιαστικων,των ιεροεξεταστων;” οσο πιο πολλα πραγματα γνωριζεις,τοσο πιο εκφυλος εισαι!!
  Ο Βολταιρος εκφυλος!!
  Δεν θα γεννηθει ποτε!ποτε!δασκαλος που καποια μερα θα γινει υβριστης μεγαλων μορφων της ανθρωποτητας που ολοι μας ειτε γνωριζουμε γραμματα ειτε οχι τους τιμουμε και τους σεβομαστε δεόντως!!
  ” τα γκαβα πουλια τα κανει ο θεος φωλια και δεν τους κανει δασκαλους”
  Εξεστι ουν σκοταδισταις και ιησουιταις ασχημονειν

 2. Για ενημέρωση των επισκεπτών του ιστολογίου

  Βολταίρος
  επιχειρηματίας (ρολόγια, κρασί, 1000 εργάτες), τοκογλύφος, αιμομίκτης, μασώνος.
  Το διαφωνώ με όσα λές…. Δεν το είπε ο Βολταίρος
  Είπε: σε 100 χρόνια ο χριστιανισμός θα εξαλειφθεί από το πρόσωπο της γής και η Βίβλος θα πωλείται σε παλαιοπωλεία.

  Το ανατριχιαστικό τέλος του Βολταίρου.

  Ο γνωστός Γάλλος αθεϊστής, Βολταίρος, πέθανε με έναν τρομακτικό θάνατο
  «Όταν ο Βολταίρος αισθάνθηκε το εγκεφαλικό επεισόδιο και συνειδητοποίησε το θάνατο κυριεύτηκε με τύψεις. Αμέσως έστειλε τον ιερέα για να «συμφιλιωθεί με την εκκλησία».
  Οι απίστευτοι πλαστογράφοι του έσπευσαν στο θάλαμό του για να αποτρέψουν την ανατροπή του. Τους καταράστηκε μπροστά τους. και, καθώς η απελπισία του μεγάλωσε από την παρουσία τους, επανειλημμένα και δυνατά αναφώνησε: «Αφήστε με! Είστε εσείς που με φέρατε σε αυτή την κατάσταση. Αφήστε με! Εξαφανιστείτε! Τι άθλια δόξα είναι αυτή που μου φτιάξατε! ”
  «Ελπίζοντας να μετριάσει την αγωνία του με μια γραπτή απολογία – αναίρεση, που είχε προετοιμάσει,την υπέγραψε και την κατέθεσε. Αλλά όλα ήταν ανώφελα. Για δύο μήνες βασανιζόταν με μια τέτοια αγωνία που τον οδήγησε κατά καιρούς να τρίζει τα δόντια του σε ανυπόφορη οργή ενάντια στον Θεό και τους ανθρώπους.
  Σε άλλες στιγμές με περήφανους τόνους, έλεγε: «Ω, Χριστέ! Ω, Κύριε Ιησού!» Άλλες φορές, γυρίζοντας το πρόσωπό του και κλαίγοντας, φώναζε:«Πρέπει να πεθάνω – εγκαταλείφθηκα από τον Θεό και από τους ανθρώπους!».
  “Καθώς το τέλος του έφτασε κοντά, η κατάστασή του έγινε τόσο τρομακτική, που οι άπιστοι συνεργάτες του φοβήθηκαν να πλησιάζουν δίπλα του. Εξακολουθούσαν να φρουρούν την πόρτα, για να μην ξέρουν άλλοι πόσο φοβερά ένας άπιστος πεθαίνει. Ακόμα και η νοσοκόμα του Βολταίρου ανέφερε επανειλημμένα: «Για όλον τον πλούτο της Ευρώπης δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ άλλο άπιστο να πεθαίνει». Ήταν μια σκηνή τρόμου που βρίσκεται πέρα από κάθε υπερβολή. Αυτό είναι το καλά τεκμηριωμένο τέλος του Βολταίρου. Εκείνου που είχε φυσική κυριαρχία της διανόησης, άριστη εκπαίδευση, μεγάλο πλούτο και μεγάλη γήινη τιμή. »(Πνευματικές Μαρτυρίες Σεσωσμένων και Μη Σεσωσμένων από τον Rev. S B Shaw, σελ. 49-50).
  http://www.pawcreek.org/the-tragic-death-of-voltaire-the-atheist/

  1. Επέρδετο,δε,αδιαλείπτως και η αποφορά ήταν τρομακτική!Ροχάλιζε ωσάν ιπποπόταμος και πετούσε σάλια όταν ομιλούσε!.Είχε και ένα κακό σπυρί στα οπίσθια και δεν μπορούσε να καθίσει άνετα!Είχε και κάλους στα πόδια και όταν περπατούσε,βάιζε!

 3. Τι κανουν οι ακοταδιστες αμβροσιονιστες καταφευγουν στο φεις μπουκ και βρισκουν εν ετει 2021 οι θεομπαιχτες μαρτυριες για να ξαναδικασουν γαλιλαιους και τον βολταιρο!
  Αξιοπιστη πηγη!ενας παραμυθατζης απεφανθη!
  Οταν βλεπεις μαρτυριες πνευματικες σεσωσμενων και μη σεσωσμενων,κρατα μικρο καλαθι!
  Καποιος καντιωτιστης κρυβεται πισω και αφοριζει!!
  Υπαρχει σχολικο βιβλιο,υπαρχει πανεπιστημιακο συγγραμα στο οποιο καταγραφονται αυτα τα κουτσομπολια διαταραγμενων πνευματικα ανθρωπων;
  Καποιος νοσηρος εγκεφαλος αρνητης του διαφωτισμου και του ορθου λογου κατεφυγε σε υβρεις και ταλιμπανισμους για να αποδυναμωσει μια κορυφαια μορφη με παγκοσμια αναγνωριση!!
  Το μυαλο των ψεκασμενων γεννα παραφροσυνη!!
  Οταν ο ταγματασφαλιτης αμβροσιος επαινουσε την χρυση αυγη που το ειδε γραμμενο;ο φασισμος του το γεννησε!
  Οταν ο καντιωτιστης αφοριζε μικρα παιδια και δεν αφηνε τους κρητικους να θαψουν τον Καζαντζακη που το ειδε γραμμενο;
  Ο ταλιμπανισμος του το γεννησε!
  Αν θελετε να γνωρισετε,ποιοι ηταν οι εκφυλοι,οι βιαστες σωματων και ψυχων δεν σας παραπεμπω στο φεις μπουκ,αλλα στον Γρεβενιωτη!δημοσιογραφο Γιαννη Γκινη και στο βιβλιο του με τιτλο” Ιεραρχες Διακονοι της Χουντας” με φακελους της ντροπης,καταδικαστικες αποφασεις μεγαλοσχημων,εγκυκλιους,ομιλιες,ευχες,απορρητα εγγραφα!!
  Στην σελιδα 20 υπαρχουν ονοματα και καταδικαστικες αποφασεις,εκκλησιαστικων δικαστηριων,δικαστηρια που καταδικασαν με παραπτωματα: πορνεια,κιναιδισμο και θα δειτε τις καθαιρεσεις των ” αγιων” και την επαναφορα τους στην ταξη των μοναχων και στην ταξη των λαικών!!
  ” δεν υπαρχει βια,δεν υπαρχει κακουργημα,δεν υπαρχει παρανομια των αρχοντων της πολιτειας που να μην το εκαλυψαν ,να μην το υπεγραψαν με τα ιδια τους τα χερια,οι αναξιοι ηγετες της Εκκλησιας”
  Πατηρ Γρηγοριος Πετρωφ!!
  Αφηστε παραμυθαδες τον Βολταιρο και διαβαστε αυτο το μικρο βιβλιο των 151 σελιδων!
  Παραεκκλησιαστικα καταλοιπα τον Βολταιρο τον δικαζετε. ..
  για να δουμε θα δικασετε και τον συγγραφεα του παραπανω βιβλιου,ο οποιος μιλαει με αποφασεις εκκλησιαστικων δικαστηριων και οχι με, το , τι λεει ο καθε σκοταδιστης,ψεκασμενος αμβροσιοταλιμπανιστης!

Γράψτε απάντηση στο καταμάγια Ακύρωση απάντησης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.