Δείτε τους πίνακες με τους συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές της Κοζάνης – Τα μέτρα που ισχύουν

ΣΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών

    β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019  

    γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 64450  ΚΥΑ / ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-20

    δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ. Οικ. 65910 ΚΥΑ /ΦΕΚ 4566Β/15-10-20

    ε. την υπ’ αριθμ. 109137/16-10-20 εγκύκλιο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Σε εφαρμογή των γ’, δ’ , ε’ σχετικών παραθέτουμε συννημένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για τις παρακάτω λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης:

α. Για τη Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020.

Β. Για τη Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη- Ηπειρωτικα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Γ. Για τη Λαϊκή αγορά οδού Γιαχνίκα -Σκ’ρκα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Οι πίνακες απεικονίζουν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών κατά κατηγορία (επαγγελματιών και  παραγωγών).

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το ε’ σχετικό, η μετακίνηση επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών  λαϊκών αγορών, απαγορεύεται εκατέρωθεν, από και προς την ΠΕ Κοζάνης προς άλλες Περιφερειακές Ενότητες. 

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Ιδιαίτερα παρακαλούμε το καταναλωτικό κοινό να τηρεί αποστάσεις 1,5μ τουλάχιστον  και να μη σχηματίζει ουρές άνω των πέντε ατόμων.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ). 

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου. 

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Στους χώρους, των λαικών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Αντιδήμαρχος
  Κώστας Κυριακίδης

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

  • Αριστοτέλους Κοζάνης (17-10-20)
  • Ηπειρώτικα (20-10-20)
  • Σκ’ρκα (20-10-20)

Α. Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους

 

Στις 17 Οκτωβρίου θα συμμετέχουν 47 παραγωγοί και 67 επαγγελματίες εντός Περιφερειακής Ενότητας (Νομού), όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α Εκθέτης Εδρα ιδιότητα
1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   ΒΟΙΟ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΨΑΡΙΑ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΒΟΙΟ Π-ΟΣΠΡΙΑ
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
8 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ   ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9 ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΜΕΛΙ
10 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
11 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
13 ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
14 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
16 ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
17 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ  ΣΕΡΒΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ  ΕΟΡΔΑΙΑ Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
19 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
20 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
21 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
22 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
23 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
24 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΚΟΖΑΝΗ Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
25 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
26 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
27 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΦΡΟΥΤΑ
28 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
29 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΒΟΙΟ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
30 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
31 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
32 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
33 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
34 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
35 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
36 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
37 ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
38 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ   ΣΕΡΒΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
39 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
40 ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
41 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ
42 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
43 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
44 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΕΡΒΙΑ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
45 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
46 ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ   ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
47 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
48 ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΟΙΟ Π-ΚΡΑΣΙ
49 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
50 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
51 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
52 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
53 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  ΒΟΙΟ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
54 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΕΡΒΙΑ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
55 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΕΡΒΙΑ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
56 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   ΣΕΡΒΙΑ Π-ΨΑΡΙΑ
57 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
58 ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
59 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΕΡΒΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
60 ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
61 ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
62 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
63 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
64 ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
65 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
66 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
67 ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
68 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
69 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
70 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
71 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
72 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
73 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ   ΒΟΙΟ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
74 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ
75 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ
76 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
77 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
78 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
79 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
80 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
81 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
82 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
83 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ   ΒΟΙΟ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
84 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   ΣΕΡΒΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
85 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
86 ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
87 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ  ΒΟΙΟ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
88 ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
89 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
90 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
91 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΨΑΡΙΑ
92 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
93 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
94 ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
95 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
96 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
97 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
98 ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
99 ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
100 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
101 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
102 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΕΡΒΙΑ Π-ΑΥΓΑ
103 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
104 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
105 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
106 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
107 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
108 ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΚΟΖΑΝΗ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ
109 ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
110 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
111 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
112 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
113 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
114 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

Όπου Π- παραγωγός, ΕΔ- εμπορος διατροφικών, ΕΒ – έμπορος βιομηχανικών

 

β. Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα)

Στις 20-10-2020, θα εργασθούν οι κάτωθι 

 

1 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΧΑΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
3 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
4 ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
5 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΑΥΓΑ
6 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ  ΖΑΧΑΡΩΕΙΔΩΝ
9 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
10 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 

γ. Λαϊκή αγορά Σκρκας

Συνολικά δραστηριοποιούνται 39 εκθέτες (14 επαγγελματίες και 25 παραγωγοί)

Στις 20-10-2020, θα εργασθούν οι κάτωθι 

 

Θέση  Εκθέτης ιδιότητα
1 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΑΝΘΗ
2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π – ΠΑΤΑΤΕΣ , ΟΣΠΡΙΑ
4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
10 ΚΗΠΑΡΟΓΛΟΥ  ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ , ΚΑΡΥΔΙΑ
11 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ  ΑΥΓΑ -ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
12 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΙΑ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
16 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ Ε Δ  ΨΑΡΙΑ
18 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
20 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2 σχόλια στο άρθρο “Δείτε τους πίνακες με τους συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές της Κοζάνης – Τα μέτρα που ισχύουν

  1. Στην Λαϊκή αγορά της Αριστοτέλους στις 10/10/20 συμμετείχαν 167 πωλητές οι οποίοι απεικόνιζαν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών κατά κατηγορία (επαγγελματιών και παραγωγών). Στην παρούσα αντίστοιχη λίστα αναγράφονται 114 πωλητές (κατά 53 λιγότεροι) αφού αφαιρούνται οι πωλητές εκτός Π.Ε Κοζάνης. Εφόσον οι αποστάσεις τηρούνται και με τους 167 γιατί δεν προστέθηκαν και επιπλέον 53 πωλητές από την Π.Ε. Κοζάνη ώστε να στηριχθούν και αυτοί και έχουν αποκλειστεί από τη συγκεκριμένη λίστα?

  2. Θα σας παρακαλούσα παρά πολύ…αν κ είναι υποχρεώσει σας να Κάνετε την ανάρτηση Του πίνακα με τους (εμπόρους ) τουλάχιστον γιατί δίνουμε λεφτά πληρώνουμε ΦΠΑ κτπ……κ βγάζετε πίνακες μεσιμερι κ πριν τ λαϊκή σεβάστητε το κόπο μας σας παρακαλώ…..

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.