Προτάσεις τη Δημοτικής Συνεργασίας για την απολιγνιτοποίηση – Του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

Του Β. Κωνσταντόπουλου 

Περίληψη της εισήγησης στο δημοτικό συμβούλιο

Διεξήχθη στην χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου διεξοδική και εκτενής συζήτηση για την απολιγνιτοποίηση και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Μετά την αρχική συζήτηση του δημάρχου εκ μέρους της παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Β. Κωνσταντόπουλος.

Στην τοποθέτησή του αφού περιέγραψε εν συντομία το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στο δήμο Σερβίων, και την σημασία για την περιοχή γενικότερα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, επέστησε την προσοχή  στον δήμαρχο για την ενεργοποίηση του συνόλου των δυνάμεων του τόπου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, λέγοντας: 

«Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αφορά όλους τους δήμους όλου της Π.Ε Κοζάνης. Ως εκ τούτου πρέπει ο δήμαρχος με τον θεσμικό του ρόλο να συμμετέχει σε όλες της συνεδριάσεις της Επιτροπής που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό και να προωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του δήμου.

Ολιγωρίες και παραλείψεις στο θέμα αυτό δεν θα γίνουν ανεκτές από την παράταξή μας και θα καταγγελθούν».

 

Στην συνέχεια συνεχάρη τον δήμαρχο για τις προτάσεις του, λέγοντας:

«Κύριε δήμαρχε σας συγχαίρουμε για τις προτάσεις σας. Όλα όσα μας αναφέρατε απόψε περιλαμβάνονται στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Μας κατηγορούσατε τότε ότι σχεδιάζαμε φαραωνικά έργα. Έστω και τώρα σας καλωσορίζουμε στις απόψεις μας. Τα μεγάλα έργα είναι αυτά που φέρνουν την ανάπτυξη, προσθέτουν αξία στον τόπο μας και δημιουργούν προοπτική και ελπίδα για το μέλλον του.

Τα έργα που αναφέρατε προφανώς περιλαμβάνονται και στις δικές μας προτάσεις. Θα συμπληρώσω όμως επιπλέον έργα που αφορούν κυρίως τον πρωτογενή τομέα, και είναι τα αρδευτικά σε όλη την έκταση του δήμου αλλά και άλλες δράσεις».

 

Τέλος πρότεινε στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να γίνει συγκερασμός των προτάσεων οι οποίες πρέπει να εγκριθούν με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δηλώνοντας ότι η παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ θα στηρίξει κάθε προσπάθεια της δημοτικής αρχής στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του σχεδίου προτάσεων και της διεκδίκησης στα ανώτερα αποφασιστικά όργανα.

 

Στην συνέχεια παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο της παράταξης, με προτάσεις που αφορούν κάθε τομέα δραστηριότητας

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως κύριο στόχο την κατασκευή έργων,  που θα φέρουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή και θα δημιουργήσουν νέες και μόνιμες θέσεις εργασίας, είναι συμπληρωματικές δε  των προτάσεων της δημοτικής αρχής και της Περιφέρειας.

Αφορούν κυρίως έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα που αναβαθμίζουν τις υποδομές του δήμου, τις υποδομές του πρωτογενούς τομέα, ενώ παράλληλα ενισχύουν και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

 

Παρακάτω παραθέσουμε τις κύριες προτάσεις μας.

 

  1. Ο δήμος συστρατεύεται με τους άλλους δήμους στην προσπάθεια να παραμείνουν όσο το δυνατό περισσότερο σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της λεκάνης Κοζάνης-Πτολεμαίδας, σύμφωνα με τον προηγούμενο σχεδιασμό. Δηλαδή οι παλιές μονάδες του Αγ. Δημητρίου, του ΑΗΣ Καρδιάς και του Αμυνταίου να αποσυρθούν με χρονικό ορίζοντα το 2028 και οι νέες μονάδες, Άγιος Δημήτριος 5, Πτολεμαίδα 5 και ΑΗΣ Μελίτης με χρονικό ορίζοντα το 2050.

 

  1. Ο δήμος συνεργάζεται και συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους δήμους για την υλοποίηση των προτάσεών τους που αφορούν το γενικό σύνολο του πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτά συμφωνούμε με τις προτάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, που εκφράζουν το σύνολο της περιφέρειας και των δήμων.

 

  1. Ειδικά τώρα για την περιοχή μας, πλέον των προτάσεων του δημάρχου, οι οποίες στην ουσία είναι δικές μας προτάσεις, προτείνουμε:

 

3.1 Ο δήμος άμεσα να συντάξει ένα master plan για την μεταλιγντική περίοδο, όπου να περιγράφονται οι στόχοι του δήμου και να προτείνονται τα έργα τα οποία θα ενταχθούν στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 

 

Σε τίτλους αναφέρουμε μόνο μερικές από τις προτάσεις μας,  οι οποίες κατά την άποψη της παράταξής μας πρέπει να ενσωματωθούν στο συνολικό σχέδιο του δήμου. Αυτές είναι:

 

3.2. Ωρίμανση των μελετών εφαρμογής και ένταξη στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης η κατασκευή αρδευτικών σε όλη την έκταση του δήμου

Τα αρδευτικά αυτά είναι:

Αρδευτικό Λευκάρων , για την άρδευση των εκτάσεων νότια του οικισμού. Ήδη οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί στην προηγούμενη δημοτική περίοδο και το έργο έχει υποβληθεί ως πρόταση στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Αρδευτικό Λιβαδερού για την άρδευση 2.000 στρεμμάτων στην θέση μεγάλος κάμπος. Ήδη υπάρχουν προκαταρτικές μελέτες, που είχαν εκπονηθεί επί της δικής μας θητείας. Πρέπει να προχωρήσουν οι μελέτες εφαρμογής.

Αρδευτικό Τριγωνικού, για την άρδευση 2.000 στρεμμάτων. Ήδη υπάρχουν ώριμες μελέτες εφαρμογής με περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή του ταμιευτήρα και του αντλιοστασίου. Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, ώστε το έργο να είναι μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου.

Πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες εφαρμογής του δικτύου άρδευσης.

Αρδευτικό Καστανιάς στην θέση Πατατοχώραφα για την άρδευση 600 στρεμμάτων περίπου. Ήδη υπάρχουν έτοιμες προκαταρκτικές μελέτες που είχαν εκπονηθεί επί της δικής μας θητείας. Πρέπει να προχωρήσουν οι μελέτες εφαρμογής.

Αρδευτικό Γουλών για την άρδευση 2.000 στρεμμάτων. Υπάρχει έτοιμη οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία προβλέπει την επέκταση του αρδευτικού Σερβίων για την άρδευση της εν λόγω έκτασης προς τα όρια με την κοινότητα του Ρυμνίου.

– Ομοίως για την επέκταση του αρδευτικού Ιμέρων για την άρδευση επιπλέον 1.500 στρεμμάτων.

-Επέκταση του αρδευτικού της Μεσσιανής για την άρδευση επιπλέον 2.000 στρεμμάτων. 

Αρδευτικό Καμβουνίων για την άρδευση 17.000 στρεμμάτων στα Καμβούνια. 

Στις 06-08-2014, ένα μήνα δηλαδή πριν αποχωρήσουμε από την δημοτική αρχή, είχαμε υπογράψει με την ΔΕΗ σύμβαση για την χρηματοδότηση της κατασκευής του αρδευτικού των Καμβουνίων, με ποσό 2,0 εκ. ευρώ. Πρέπει να προχωρήσουν οι μελέτες εφαρμογής.

3.2. Η κατασκευή το κάθετου άξονα Κοζάνη-Λάρισα.

3.3. Η ένταξη του έργου της αξιοποίησης της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

3.4. Η ολοκλήρωση των μελετών και η κατασκευή του παραλίμνιου δρόμου, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμανιών και στην συνέχεια η ένταξη της κατασκευής του έργου στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

3.5. Την κήρυξη της περιοχής των ορεινών Καμβουνίων (με υψόμετρο από το Πολύρραχο και πάνω) και της περιοχής Λάβας-Καστανιάς, ως κτηνοτροφικής ζώνης και την ένταξη των έργων υποδομής που προβλέπονται από αυτό στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

3.6. Την αξιοποίηση του Τούρκικού Σχολείου σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις του τυροκομείου και το Τεχνικό Λύκειο για την ίδρυση τμήματος γεωπονίας και τυροκομίας στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα.

3.7. Την εκπόνηση master plan για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής σε συνεργασία με τους όμορους δήμους Κοζάνης και Βελβεντού.

3.8. Εξυγίανση των ΤΟΕΒ, μείωση κόστους άρδευσης και κόστους παραγωγής.

3.9. Κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης και μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιομάζας και λιγνίτη της περιοχής, έργο που εντάσσεται στη δράση της κυκλικής οικονομίας.

3.10. Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που θα προέρχεται από την αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων (κοπριές).

3.11. Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου στην πόλη των Σερβίων. 

3.12. Αδειοδότηση και  Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Σερβίων. Ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.

3.13. Σύνδεση των Κάστρων με την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

      13α.  Κατασκευή ποδηλατόδρομου που συνδέει την γέφυρα Σερβίων με τα  

               Σέρβια. Υπάρχει ωριμότητα μελέτης. 

       13β. Κατασκευή κόμβου εισόδου στον χώρο νότια της λίμνης.

       13γ. Ανάπλαση του χώρου όπου γίνονται οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας.

3.14. Ανάπλαση Τριγωνικού. Υπάρχει ωριμότητα μελετών.

3.15. Ανάπλαση Νεράϊδας. Απαιτείται η ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής.

3.16. Ανακατασκευή ΚΕΦΟ Μεταξα.

3.17. Αντιπλημμυρικό Αυλών. Υπάρχει έτοιμη μελέτη.

3.18. Δρόμος Λεύκαρα-Νεράϊδα. Απαιτείται επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης.

3.19. Πρόγραμμα στήριξης της αλιείας με βάση την μελέτη της Π.Ε .Κοζάνης.

Στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου όπου θα συζητηθεί το master plan του δήμου για την μεταλιγνιτική περίοδο, θα έχουμε την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε και να εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο τις προτάσεις μας.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.