Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μεταφορά λαϊκής αγοράς στα Σέρβια

fyulukyfkludkuydkyufu

Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μεταφορά λαϊκής αγοράς στα Σέρβια.

Δείτε το βίντεο του Live-Avles.tv:

Σχολιάστε