Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας»: 3η Συνάντηση Χορωδιών αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας»: 3η Συνάντηση Χορωδιών αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω αφίσα:

lytudfkluydtlkuytsdkytskjyrsjy

Σχολιάστε